ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék

Frissítve:
2006. dec. 20.


Az oldalt Microsoft Internet Explorer böngészővel
ajánljuk megtekinteni.

 

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
kurzuskínálata a 2006/2007. tanév őszi félévére

Szakmai tárgyak programonként

A programoktól kapott tájékoztatás alapján

A képzési rendről, az általános alapelvekről, a tanegységek teljesítésének, a kurzusok felvételének módjáról olvashatnak a képzésről szóló oldalon, további részletekért lásd a kari doktori szabályzatot, illetve a kreditrendszerről szóló tudnivalókat. Egyéb praktikus információk a magyar irodalom programok elsőéves hallgatóinak írt levélben szerepelnek, melyet más programok hallgatói is haszonnal olvashatnak.

A felsőbb (valószínűleg már csak a harmad)éveseknek emlékeztetőül: módosult (még egy évvel ezelőtt) a tanegységek, így az indexbe felveendő kurzusok betűjele és kódszáma. Bővebben lásd:
Kezdőlap
Itt, az e félévi kurzuskínálatban minden esetben csak az új kód szerepel a kurzusok címe előtt, azt kell beírni az indexbe, amit itt találnak.

Az alábbi kurzuskínálat a programoktól/programvezetőktől (szeptember 14-ig!) kapott adatokon alapul. Ha itt nem találják meg a programjukra vonatkozó információkat, keressék fel a programvezetőjüket.

A legtöbb esetben nem szerepel konkrét időpont és helyszín a kurzusok címe mellett, ilyenkor természetesen az oktatóval egyeztetendő a kurzus teljesítésének módja, azaz elkerülhetetlen, hogy felvegyék a kapcsolatot az adott tanszéki titkársággal vagy az oktatóval. Ezt megkönnyítendő megadjuk az intézetek, tanszékek és lehetőleg az oktatók egyetemi elérhetőségét.

Ha a doktoriskolai titkárság a továbbiakban értesül a kurzuskínálat bármilyen változásáról, azt természetesen ugyanitt feltüntetjük, jól láthatóan elkülönítve az elavult információtól az érvényes újat.

Anglisztika és amerikanisztika

Modern angol és amerikai irodalom
Angol reneszánsz és barokk irodalom
Amerikanisztika

Germanisztika

Germanisztikai irodalomtudomány
Néderlandisztika
Skandinavisztika

Magyar és uráli irodalomtudomány (folklór) és könyvtártudomány

Általános irodalomtudomány
Összehasonlító irodalomtudomány
A magyar reneszánsz
A magyar barokk irodalom
A magyar és európai felvilágosodás
A magyar romantika
A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora
A legújabb kori magyar irodalom
Az uráli népek folklórja és irodalma
Könyvtártudomány

Szlavisztika

Orosz irodalom és irodalomkutatás
Szláv irodalmak
Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

Romanisztika

Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig
Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet
A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálataMagyar irodalom

A programok által meghirdetett általános tárgyakat lásd itt: Kezdőlap

Általános irodalomtudomány


Első évfolyam:

P/IR/MIR/ELM-5 Az irodalomelmélet az irodalomtudomány rendszerében; filológia, általános és összehasonlító irodalomtudomány, irodalomelmélet (irodalomkritika), az irodalomelmélet szövegtudományi alapjai (nyelv, struktúra, szöveg, szemiózis)
Kulcsár Szabó Ernő

P/IR/MIR/ELM-11 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam:

P/IR/MIR/ELM-7 A szövegalkotás alapjai és a szövegfajták (műnemelmélet, poétika, retorika, topika, stilisztika)
Kulcsár Szabó Ernő

P/IR/MIR/ELM-13 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/ELM-9 Az irodalmi jelentésalkotás és értelemstabilizáció: diszkurzus, szisztéma, kánon
Kulcsár Szabó Ernő

P/IR/MIR/ELM-15 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Összehasonlító irodalomtudomány

 

Vizsganapok:

2007. január 3. (szerda) és 23. (kedd)Első évfolyam:

P/IR/MIR/KOM-5 Az összehasonlító irodalomtudomány fogalma, meghatározása, intézményei, folyóiratai és története
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/KOM-11 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást


Második évfolyam:

P/IR/MIR/KOM-7 Fordításkutatás és szövegközöttiség összehasonlító vizsgálata
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/KOM-13 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/KOM-9 Szóbeli és írott kultúra
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/KOM-15 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar reneszánsz

Változás! (2005. szeptember 22.)

P/IR/MIR/REN-5/7/9
(
felvehető évfolyamtól függetlenül az e félévi szakmai tárgy helyett, annak kódszáma alatt)

Kéziratolvasás

Bárczi Ildikó
minden második csütörtökön, 16 órától, először 2006. szeptember 22-én
A ép. IV. em. 417. (Gerézdi-könyvtár)

VAGY:

Első évfolyam:
P/IR/MIR/REN-5 Számítógépes textológiai gyakorlat reneszánsz szövegeken
Horváth Iván

Második évfolyam:
P/IR/MIR/REN-7 Antikvitás és latin humanizmus
Horváth Iván

Harmadik évfolyam:
P/IR/MIR/REN-9 A reneszánsz korszak összehasonlító magyar irodalomtörténete.
A disszertációs téma korszakának újabb hazai és nemzetközi
történettudományi kutatásai

Horváth Iván

P/IR/MIR/REN-11–16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar barokk irodalom

P/IR/MIR/REN-5/7/9
(
felvehető évfolyamtól függetlenül az e félévi szakmai tárgy helyett, annak kódszáma alatt)

Kéziratolvasás

Orlovszky Géza
minden második csütörtökön, 16 órától, először 2006. szeptember 22-én
A ép. IV. em. 417. (Gerézdi-könyvtár)

VAGY:

Első évfolyam:
P/IR/MIR/BAR-5 XVII–XVIII. századi kéziratolvasás és szövegolvasási gyakorlatok
Kovács Sándor Iván

Második évfolyam:
P/IR/MIR/BAR-7 Barokk poétika. A Zrínyi- és Tasso-kérdés kutatástörténete és tanulságai
Kovács Sándor Iván

Harmadik évfolyam:
P/IR/MIR/BAR-9 Kelet-közép-európai barokk műfajok. A horvát és magyar költészet tipológiai analógiái és összefüggései. A magyar és a horvát „Zrínyiász”. (Filológiai, poétikai, szemléleti tanulságok)
Kovács Sándor Iván

P/IR/MIR/BAR-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar és európai felvilágosodás

Első évfolyam:

P/IR/MIR/FELV-5
A felvilágosodás kori magyar irodalom legújabb szakirodalmának feldolgozása
Bíró Ferenc

P/IR/MIR/FELV-11 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam:

P/IR/MIR/FELV-7 Textológiai ismeretek. A kor íróinak kritikai kiadásai, feldolgozás és kritika
Bíró Ferenc

P/IR/MIR/FELV-13
Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/FELV-9 A disszertáció témájának legújabb hazai és nemzetközi történettudományi kutatásai
Bíró Ferenc

P/IR/MIR/FELV-15 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar romantika

 

Vizsganapok:

2007. január 3. (szerda) és 23. (kedd)


Első évfolyam:

P/IR/MIR/ROM-5 A magyar romantika szakirodalma
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/ROM-11 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam:

P/IR/MIR/ROM-7 Tudományos szövegkiadások. Részvétel a Mikszáth kritikai kiadás munkálataiban
a programvezető által kijelölt oktatónál

P/IR/MIR/ROM-13 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/ROM-9 Az egyes műfajok nemzetközik szakirodalma: a líra, a regény, a novella, a dráma és a színház története a XIX. században
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/ROM-15 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és koraA félév időbeosztása, konzultációs rendje

Minden csütörtökön 17–18.30 között szabad konzultáció. Előzetes bejelentés kedd estig.

Egyéni konzultációk


Szeptember 28. (csütörtök) 16 óra
Összértekezlet az I–III. évfolyam és az előző évben végzettek számára

Október 5. (csütörtök) 16 óra
Nemeskéri Luca

Október 12. (csütörtök) 16 óra
Első évfolyam

Október 19. (csütörtök) 16 óra
Teslár Ákos

Október 26. (csütörtök) 16 óra
Szalay Adriána
Nagy Emőke

November 9. (csütörtök) 16 óra
Bitter Noémi

November 16. (csütörtök) 16 óra
Kovács Ágnes

November 23. (csütörtök) 16 óra
Nédli Balázs

November 30. (csütörtök) 16 óra
A 2006-ban végzettek

 

Első évfolyam:

P/IR/MIR/NYUG-5 Dokumentumok (önéletrajzok, emlékezések)
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/NYUG-11 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

P/IR/MIR/NYUG-7 Tudományos szövegkiadások. Részvétel a Babits kritikai kiadás munkálataiban
Sipos Lajos

P/IR/MIR/NYUG-13 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/NYUG-9 Az 1920-as évek irodalma az elmúlt évtizedek hazai és nemzetközi szakirodalmában
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/NYUG-15 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A legújabb kori magyar irodalom

Első évfolyam:

P/IR/MIR/JEL-5 Az 1945 utáni korszak folyóiratainak feldolgozása, különös figyelemmel a Magyarok, az Újhold, a Válasz és a Csillag című folyóiratokra
Rónay László
Olvasmánylista: Olvasmánylista

P/IR/MIR/JEL-11 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

P/IR/MIR/JEL-7 Új törekvések az 50-es években
Rónay László
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/JEL-13 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/JEL-9 A disszertációs téma korának újabb hazai és nemzetközi történettudományi kutatásai
Rónay László
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/JEL-15 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Könyvtártudomány

P/IR/MIR/KÖNYV-10 Könyvtártan, könyvtárügy. A könyvtárirányítás (menedzsment) aktuális kihívásai
Sonnevend Péter


P/IR/MIR/KÖNYV-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Szláv irodalmak

Bolgár szak

P/IR/SZL/SZL-5 A bolgár irodalomtörténet-írás
Ivan Ruszkov

P/IR/SZL/SZL-7 Bolgár irodalomtörténet 1.
Ivan Ruszkov

P/IR/SZL/SZL-9 Bolgár irodalomtörténet 3.
Krasztev Péter

P/IR/SZL/SZL-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Cseh szak

P/IR/SZL/SZL-5 A cseh irodalomtörténet-írás
Heé Veronika

P/IR/SZL/SZL-7 Cseh irodalomtörténet 1.
Heé Veronika

P/IR/SZL/SZL-9 Cseh irodalomtörténet 3.
Heé Veronika

P/IR/SZL/SZL-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Horvát szak

P/IR/SZL/SZL-5 A horvát irodalomtörténet-írás
Lukács István

P/IR/SZL/SZL-7 Horvát irodalomtörténet 1.
Lukács István

P/IR/SZL/SZL-9 Horvát irodalomtörténet 3.
Lukács István

P/IR/SZL/SZL-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Lengyel szak

P/IR/SZL/SZL-5 A lengyel irodalomtörténet-írás
Várnai Dorota

P/IR/SZL/SZL-7 Lengyel irodalomtörténet 1.
D. Molnár István

P/IR/SZL/SZL-9 Lengyel irodalomtörténet 3.
Várnai Dorota

P/IR/SZL/SZL-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Szerb szak

P/IR/SZL/SZL-5 A szerb irodalomtörténet-írás
Milosevits Péter

P/IR/SZL/SZL-7 Szerb irodalomtörténet 1.
Milosevits Péter

P/IR/SZL/SZL-9 Szerb irodalomtörténet 3.
Milosevits Péter

P/IR/SZL/SZL-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Szlovák szak

P/IR/SZL/SZL-5 A szlovák irodalomtörténet-írás
Gyivicsán Anna

P/IR/SZL/SZL-7 Szlovák irodalomtörténet 1.
Gyivicsán Anna

P/IR/SZL/SZL-9 Szlovák irodalomtörténet 3.
Gyivicsán Anna

P/IR/SZL/SZL-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

Valamennyi óra ideje és helye megbeszélés szerint.


Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

P/IR/SZL/KNY-5 Komparatisztika, recepcióelmélet és hatástörténet

P/IR/SZL/KNY-5/a Műfordítás III.: Prózafordítás oroszról magyarra
Hetényi Zsuzsa

A kurzus a három féléves műfordítás című tantárgy harmadik féléve. Alapvetően XX. századi prózai művek közös gyakorlati fordítása során általános műfordítás-elméleti kérdéseket is tárgyal. Az egyéni fordítások a majdani XX. századi orosz irodalmi antológiában jelennek meg. A szeminárium résztvevői az alapképzés hallgatói számára műfordítási versenyt bonyolítanak le (szervezés, bírálat, értékelés).

P/IR/SZL/KNY-5/b Bulgakov és a fantasztikum
Hetényi Zsuzsa

A fantasztikum meghatározása körüli elméleti viták és azok érvényessége Bulgakov életművének alapján. A fantasztikum szóbeli-képi és vizuális megjelenítése a Bulgakov filmadaptációkban. Álom, létdimenziók, tér- és világszerkezet, tudományos fantasztikum a valóság metaforái.


P/IR/SZL/KNY-6 Történeti és elméleti poétika

P/IR/SZL/KNY-6/a A költői kép mibenléte az orosz fenomenológiai iskola értelmezésében (B. Engelgardt, G. Spet, A. Guber, Ny. Zsinkin)
Han Anna
Időpont: kedd, 1516:30

A költői kép mint a szó strukturális felépítésének belső viszonyrendszere. A tárgyi és a logikai rétegek hierarchikus rendszere a szó struktúrájában. Az egymásra épülő jelentésszintek és az értelmező tudat aktusainak korrelatív viszonya a fenomenológiai iskola tanításában.
A költői kép mint ens fictum. A költői kép specifikus esztétikai létmódja a dologi adottság és az ideális feladottság közt. A költői kép kibontásának logikai-szintaktikai törvényszerűségei: a nyelvben működő jelentésviszonyok rendszere mint a költői képek logikai fundamentuma.
Gusztav Spet és a GAHN teoretikusainak vitája a költői kép és a nyelvi képiség értelmezésének A. Potebnya tanításához kötődő hagyományával. A költői kép mint szemléletes képzet a XIX. századi pszichológiai iskola tanításában és mint dinamikusan kibontakozó logikai építmény a fenomenológiai esztétikában..


P/IR/SZL/KNY-6/b Borisz Paszternak prózájának poétikai alapelvei: a kisprózától a regényig (Luvers gyermekkora, Menlevél, Zsivago Doktor)
Han Anna és Baróthy Judit
Időpont: csütörtök, 14–15:30
A metaforikus képiség és a romantikus művészi mentalitás hagyományának kritikája Paszternak korai esztétikai tárgyú írásaiban (Wasserman reakció, Vigyázat törékeny! Néhány alapvetés).
A metafora jelentésszerkezetének „elmozdítása” a metonimikus képalkotás irányában. A metonimikus gondolkodásmód és képalkotás mint a művészi alakformálás eszköze Paszternak korai prózakísérleteiben.
A gyermeki és a női szenzibilitás mint az új típusú művészi érzékenység kialakulásának fokozatai. Az alkotói tudat genezisének fenomenológiai leírása. A szimultán érzékeléstípus mint a művészi tudat integratív képessége.
A metonimikus képalkotás szerepe a narratív szerkezet formálásában és a különböző érzékelési perspektívák szimultanizációs folyamatának fokozatai a művészi világkép felépítésében.
A metonimikus elv megtestesülése a nagyregény kompozíciójában: az okság és az idő kategóriájának művészi átértelmezése. Sorsutak találkozása és elválása: véletlenszerű térbeli érintkezés mint a sorsesemények oksági rendszerének mozgatórugója. Alkotásfilozófia és történetfilozófia összefüggései a regény konceptuális modelljében.

P/IR/SZL/KNY-7 Kultúrtörténet és kulturológia

A XVIIIXIX. századi orosz kultúra paradigmái (korszakok, irányzatok, motívumrendszerek)

Szokolov Makárné Atanaszova Denise

„Kelet és Nyugat közöttiség” történelemfilozófiai eszme kialakulása az orosz tudatban (a csaadaevi és szlavofil/nyugatos történelemfilozófia). „Utópiák igézetében” az orosz utópizmus szellemtörténete (az állami utópia és a forradalom felülről, a nyugatosok szociális utópiája és a szlavofilek retroutópiája, az orosz anarchizmus mint antiutópia). A nemzeti eszme változatai (különösség, organikusság, „talajba gyökerezettség” [„pocsvenicsesztvo”]). Az orosz európaizálás története. N. Danilevszkij koncepciója a történeti-kulturális típusokról.
A Pétervári mítosz mint a „Kelet és Nyugat közöttiség” ütköző zónája.
Puskin mítosza (Puskin körüli viták az 18401860 években, az 1880-as Puskin-ünnepségek).

P/IR/SZL/KNY-8 Intermedialitás, intertextualitás és interkulturalitás

A XIX. századi ukrán irodalom:Tarasz Sevcsenko orosz nyelven írott műveinek szerepe az ukrán irodalom fejlődésében

Lebovics Viktória
Időpont: kedd/szerda, 1416:30

Tarasz Sevcsenko a XIX századi ukrán irodalom legkiemelkedőbb alakja. Olyan hatást gyakorolt az ukrán irodalom fejlődésére, hogy a szakma egyenesen Sevcsenko előtti és Sevcsenko utáni irodalomról beszél. Ugyanakkor a költő orosz nyelven megjelent többsé¬gében prózai műve mind az ukrán, mind az orosz irodalomkutatás érdeklődésén kívül esik.

P/IR/SZL/KNY-9 Bölcselet és irodalom

Az orosz líra bölcseleti vonulata és verstani jellemzői a XIXXX században
Gyöngyösi Mária

Az orosz bölcseleti líra 1920. századi korszakának tematikai gazdagságából a kurzus kiemelt helyen tárgyal olyan vonulatokat, mint az ember és a természet, illetve a világegyetem viszonya (Tyutcsev, Baratinszkij, Fet), vallásfilozófiai kérdések (Puskin, V. Szolovjov, Andrej Belij), az organikusság eszméje (Tyutcsev, A. Grigorjev, Fet, Jeszenyin, Kljujev), az urbanizáció és a „tárgyi világ” problémája (Majakovszkij, Hlebnyikov, Zabolockij), a művészet lényege és a művész problémája (Lermontov, Brjuszov, Blok, Annyenszkij, Volosin, Gumiljov, Mandelstam), illetve helyet kapnak a felsorolt témák megjelenésének verstani jellemzői.

P/IR/SZL/KNY-10 Műfajtörténet és narrációelmélet a XX. század orosz prózájában

P/IR/SZL/KNY-10/a Elbeszélő maszkok a mai orosz prózában: A XX. századelő narrációs technikáinak újraélesztése az 197090-es évek orosz prózájában
Szőke Katalin és Kalafatics Zsuzsanna
Időpont: hétfő, 1617:30

A kulturális identitás megrendülése és a nyugati tömegirodalom eljárásmódjainak átértelmezése. Az én-elbeszélés változatai (Venyegyikt Jerofejev, Szergej Dovlatov, Jevgenyij Popov). A mítoszregény dekonstrukciója (Tatyjana Tolsztaja, Vlagyimir Szorokin). A magas kultúra mitologémái és a tömegirodalom kliséi (Viktor Pelevin). A szkaz-elbeszélő színeváltozása és a köznapi tudat útvesztői (Ljudmila Petrusevszkaja, Ljudmila Ulickaja).

P/IR/SZL/KNY-10/b Tárgyiasság, stilizáció és konceptualitás a XX. századi orosz prózában (Andrej Belyj és Vlagyimir Nabokov)
Han Anna és Józsa György Zoltán
Időpont: kéthetente, csütörtök, 1617:30

A kurzus keretében két Andrej Belyj-mű (Kotik Letaev, Pétervár) és két Nabokov-mű (Camera Obscura, The Real Life of Sebastian Knight című művek) kerülnek elemzésre. Az elemzés feladata a regénykompozíció nyelvi-stiláris szintjének az értelmezése, valamint azoknak a regénytechnikai eljárásoknak a feltárása, amelyek révén a tárgyi leíró részletek az értelmezés nyelvezetéül szolgáló filozofémák és mitologémák segítségével konceptuális tartalommal telítődnek.P/IR/SZL/KNY-1115 Disszertációs témakonzultáció
Han Anna, Hetényi Zsuzsa
, Dukkon Ágnes, Lebovics Viktória, Szilárd Léna, Szilágyi Ákos

P/IR/SZL/KNY-16 Doktori kollégium

A doktori képzés harmadik évfolyamának utolsó szemeszterében minden hallgató számára kötelező kurzus, amelyen megvitatásra kerül (két kijelölt opponens véleményével) vagy a disszertáció egy elkészült részlete, vagy egy közlésre szánt nagyobb terjedelmű tanulmány.


Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig

P/IR/AIR/MOD-9 Les méthodes critiques face a Flaubert
Pierre Marc de Biasi
összevont kurzus novemberben vagy decemberben, péntek délután és a következő szombat délelőtt; a részletekről a programvezetőnél lehet érdeklődni


P/IR/AIR/MOD-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig


P/IR/FR/KÖ-7
A középkori francia és okszitán udvari elbeszélés I.
Szabics Imre
csütörtök 12:3014, Múzeum krt. 4/C, F4/c
2006. szeptember 21-étől páros heteken


P/IR/FR/KÖ-7 vagy 8 Textus és intertextus a középkori francia elbeszélő költészetben
Horváth Krisztina
csütörtök 1415:30, Múzeum krt. 4/C, F1/b


P/IR/FR/KÖ-7 vagy 8 Vallás és etnikai identitás az ófrancia epikában
Palágyi Tivadar
csütörtök 15:3017, Múzeum krt. 4/C, F5/a


Amerikanisztika

„Courses (from 21 and 22 September) are offered by Professors Enikő Bollobás (Friday 2:00-3:30 p.m., ADs room 238) and Zoltán Kövecses (Thursday 5:00--6:30 p.m., Múzeum krt., room to be announced, please contact Prof. Kövecses via e-mail if interested at zkovecses@ludens.elte.hu) as well as by myself (Thursday 2:30-4:00 p.m., ADs room 236). Individual tutorials are to be set up with professors of your choice, preferably in your second and/or third year, please contact especially those who are likely to be your supervisors.”

Tibor Frank


Italianisztika

Fried Ilona: Az olasz dráma és színház a kezdetektől Goldoniig
Kelemen János: Umberto Eco
Király Erzsébet: A romanzo a XIV-XV. században
Sallay Géza: Dante Ulisséje és az Ulisse-motívumok az Isteni Színjátékban
Szkárosi Endre: A kortárs olasz költészet változatai
Takács József: XX. századi olasz irodalomkritika

o