ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék
 

 


A tanegységek kódszámozása

Az Irodalomtudományi Doktori Iskolában használatos betűjelek és kódszámok (érvényes 2005 őszétől):

A program neve Betűjel *
Modern angol és amerikai irodalom P/IR/AIR/MOD
Angol reneszánsz és barokk P/IR/AIR/REN
Amerikanisztika P/IR/AIR/AM
Germanisztikai irodalomtudomány P/IR/GER
Néderlandisztika P/IR/NED
Skandinavisztika P/IR/SK
Általános irodalomtudomány P/IR/MIR/ELM
Összehasonlító irodalomtudomány P/IR/MIR/KOM
A magyar reneszánsz és kora P/IR/MIR/REN
A magyar barokk irodalom P/IR/MIR/BAR
A magyar és európai felvilágosodás P/IR/MIR/FELV
A magyar romantika P/IR/MIR/ROM
A XX. század első felének irodalma.
A Nyugat és kora
P/IR/MIR/NYUG
A legújabb kori magyar irodalom P/IR/MIR/JEL
Az uráli népek folklórja és irodalma P/IR/MIR/URA
Könyvtártudomány P/IR/MIR/KÖNYV
Orosz irodalom és irodalomkutatás P/IR/SZL/OIK
Szláv irodalmak P/IR/SZL/SZL
Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában P/IR/SZL/KNY
Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig P/IR/FR/KÖ
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig P/IR/FR/FEL
Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet P/IR/ITA
A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata P/IR/LAT

* Az egyes elemek jelentése:
P = PhD
IR = irodalom
AIR = angol irodalom
MIR = magyar irodalom
SZL = szláv irodalom
FR = francia irodalom
a betűjel-kombináció utolsó eleme a program nevének rövidítése

A kódszámok:

A tanegység típusa Kódszám
Általánosan kötelező tárgyak  
Filozófia 1
Irodalomelmélet I. 2
Irodalomelmélet II. 3
Társtudományok 4
Szakmai tárgyak, elnevezésük programspecifikus  
    5
    6
    7
    8
    9
    10
Disszertációs témakonzultációk  
Disszertációs témakonzultáció 1. 11
Disszertációs témakonzultáció 2. 12 
Disszertációs témakonzultáció 3. 13 
Disszertációs témakonzultáció 4. 14
Disszertációs témakonzultáció 5. 15
Disszertációs témakonzultáció 6. 16

A kurzusokat az indexben a kurzust meghirdető program betűjelével ÉS az adott kurzus kódszámával együtt kell feltüntetni, tehát például:

P/IR/MIR-2 Irodalomelmélet I.
P/IR/FR/FEL-7 XVIII. századi francia művelődéstörténet
P/IR/AIR/REN-5/b Mimézis
P/IR/SZL/SZL-9 Horvát irodalomtörténet 3.
P/IR/MIR/KÖNYV-7 Könyvtárgépesítés és integráció 1.
P/IR/MIR/ROM-5 A magyar romantika szakirodalma
P/IR/NED-13 Disszertációs témakonzultáció 3.

Ha valamelyik félévben egy tanegységhez két kurzust is hirdet egy program, egy-egy további betűjellel különítjük el egymástól a kettőt, például
P/IR/AIR/REN-10/a Shakespeare sorról sorra, illetve P/IR/AIR/REN-10/b Shakespeare-elemzések

A kódszámok 2005 őszén változtak meg. A honlapon akkoriban minden helyen igyekeztünk felülírni a régi kódokat az újakkal (kivéve természetesen a működési szabályzat változatlan szövegében), de ha valahol mégis valami ismeretlen kombinációval találkoznának, ott a régi verzió maradt meg. Kérem, jelezzék, és azt is, ha valamilyen anomáliát, tévedést, esetleg elírást, nyilvánvaló félregépelést fedeznek fel, ami könnyen előfordulhatott a régi kódok „irtása” közben. Köszönettel veszem az észrevételeket.

A teljes kredites tanegységlistát egységes szerkezetben külön oldalon találják:

2007. szeptember 9.

Bodnár Krisztina e-mail