ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék
Az oldalt Microsoft Internet Explorer böngészővel
ajánljuk megtekinteni.

 


A legújabb kori magyar irodalom

Első évfolyam
Őszi és tavaszi (I. és II.) félév
( P/IR/MIR/JEL-5 és P/IR/MIR/JEL-6)


KOVÁCS Kálmán, Eszmék és irodalom, 1976, 403425.
ILLYÉS Gyula, Az idő kérdése, Válasz, 1946/1., 14.
DOROMBY Károly, A Vigilia negyven éve, Vigilia, 1975, 171176: 229235.
DOROMBY Károly, Valóság, 1945/1., 12.
A Magyarok című folyóirat érdekesebb publikációi.
A Nagyvilág című folyóirat 1946-os évfolyamának áttekintése.
Az Újhold alapos ismerete.
Az Alkotás című folyóirat 1947-es évfolyamának áttekintése.
A Kortárs című folyóirat 1947-es évfolyamának áttekintése.
A Tiszatáj című folyóirat 1947-es évfolyamának áttekintése.
Az Új Hang című folyóirat 1952-es évfolyamának áttekintése.
A magyar irodalom története 19451975 I. kötetének a kor folyóirataival foglalkozó fejezetei.

Második évfolyam
Őszi és tavaszi (I. és II.) félév (P/IR/MIR/JEL-7 és P/IR/MIR/JEL-8)

1. A disszertáció témájához tartozó szakirodalom alapos ismerete. Olvasmányaikról készítsenek jegyzeteket.
2. Lehetőleg készüljön el a disszertáció egyik fejezete.

Harmadik évfolyam

1. A témájukba tartozó elméleti és történeti szakirodalom alapos ismerete. E művek, tanulmányok részletes olvasmányjegyzékének összeállítása.
2. A rokon művészetekben esetleg fellelhető analógiák.
3. A disszertáció egy fejezetének bemutatása. Személyes konzultáció (időpontegyeztetés telefonon).