ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék

Az oldalt Microsoft Internet Explorer böngészővel
ajánljuk megtekinteni.

A letölthető .pdf kiterjesztésű fájlok megtekintéséhez szükséges
Acrobat Reader program megtalálható
például itt:
 

 

 


A XX. század első felének magyar irodalma
A Nyugat és kora
Olvasmányjegyzék
Letölthető változat pdf formátumban: letölthető rtf

I. évfolyam 1. félév
P/IR/MIR/NYUG-5
Dokumentumok (önéletrajzok, emlékezések)
Olvasmányjegyzék

BABITS Mihály, Keresztülkasul az életemen
BALÁZS Béla, Napló 1903–1922
BENEDEK Marcell, Naplómat olvasom
DÉRY Tibor, Ítélet nincs
DUTKA Ákos, „A Holnap” városa
ERDÉLYI József, Fegyvertelenül
FEJTŐ Ferenc, Budapesttől Párizsig
FÜST Milán, Napló
GELLÉRT Oszkár, Egy író élete
HERCZEG Ferenc emlékezései
IGNOTUS Pál, Csipkerózsa
ILLYÉS Gyula, Naplójegyzetek 1929–1945
Érlelő diákévek (Szabó Lőrinc) (szerk. KABDEBÓ Lóránt)
KACSÓ Sándor, Virág alatt, iszap fölött – Fogy a virág, gyűl az iszap – Nehéz szagú iszap fölött
KÁROLYI Mihály, Hit, illúziók nélkül
KASSÁK Lajos, Egy ember élete; Az izmusok története
KEMÉNY Simon, Napló
KERESZTURY Dezső, Emlékezéseim
KOSZTOLÁNYI Dezső, Napló (1933–1934)
KRÚDY Gyula, Kossuth fia; Gordonkázás
LENGYEL Menyhért, Életem könyve
LUKÁCS György, Megélt gondolkodás. Életrajz magnószalagon
NAGY Endre, Várad, Pest, Párizs
NÉMETH Andor, Emlékiratok (= N. A., A szélén behajtva)
NÉMETH László, Ember és szerep
Tükörben – Kosztolányi Dezső (szerk. RÉZ Pál)
SZABÓ Dezső, Életeim
SZABÓ Lőrinc, Bírákhoz és barátokhoz
SZÉLPÁL Árpád, Forró hamu
SZENTKUTHY Miklós, Frivolitások és hitvallások
TORMAY Cecile, Bujdosó könyv
VAS István, Nehéz szerelem; Mért vijjog a saskeselyű?; Azután
VÉGH György, A gonosz angyal


I. évfolyam 2. félév
P/IR/MIR/NYUG-6
Dokumentumok (levelezések, kéziratos gyűjtemények)
Olvasmányjegyzék

ADY Endre művei. Levelek 1–3. (szerk. BELIA György )
AMBRUS Zoltán levelezése (szerk. FALLENBÜCHER Zoltán)
BABITS Mihály levelezése 1980–1906, szerk. ZSOLDOS Sándor, BEDŐ Krisztina, Budapest, 1998.
BABITS–JUHÁSZ–KOSZTOLÁNYI levelezése (szerk. BELIA György)
Feljegyzések és levelek a Nyugatról (FENYŐ Miksa) (szerk. VEZÉR Erzsébet)
FÜLEP Lajos levelezése (szerk. CSANAK Dóra)
HATVANY Lajos levelei
JÓZSEF Attila válogatott levelezése (szerk. FEHÉR Erzsébet)
JUHÁSZ Gyula Összes Művei 9. Levelezés
Kortársak József Attiláról I–III.
KOVALOVSZKY Miklós, Emlékezések Ady Endrére I–III.
Levelek HATVANY Lajoshoz
LUKÁCS György levelezése 1902–1917
MÓRICZ Virág, Móricz Zsigmond szerkesztő úr
MÓRICZ Virág, Tíz év
Móricz Zsigmond, a Kelet Népe szerkesztője. Levelek (szerk. TASI József)
Móricz Zsigmond, a Nyugat szerkesztője. Levelek (szerk. TASI József)
Németh László élete levelekben, 1914–1948, Budapest, 1993.
Nyugat I–II. (szerk. KENYERES Zoltán)
TÓTH Árpád Összes Művei 5. Levelei


II. évfolyam 2. félév
P/IR/MIR/NYUG-8
Az 1880–1920 közötti periódusra vonatkozó szakirodalom
Olvasmányjegyzék

A monarchia a századfordulón, szerk. FRIED István, Szeged, 1991.
A Nyugat-jelenség, 1908–1998, szerk. SZABÓ B. István, Budapest, 1998.
BEREND T. Iván, Válságos évtizedek, Budapest, 1982, 11–102.
BODNÁR György, A mese lélekvándorlása, Budapest, 1988, 371–430.
Hermann BROCH, Hofmannsthal és kora, Budapest, 1988.
DOBOS István, Alaktan és értelmezéstörténet, Debrecen, 1995.
HANÁK Péter, A kert és a Műhely, Budapest, 1988, 17–173.
HORVÁTH Zoltán, Magyar századforduló, Budapest, 1962, 116–134, 152–178, 216–238, 255–262, 327–345, 458–481.
W. M. JOHNSTON, The Austrian Mind, University of California Press, 1972, 335–402.
KENYERES Zoltán, Ady Endre, Budapest, 1998, 5–123.
NYÍRI Kristóf, A Monarchia szellemi életéről, Budapest, 1980, 86–165.
Carl E. SCHOSKE, Fin-de-Siécle-Vienna, Vintage Books, New York, 1981, 3–230.
Tanulmányok a századforduló stílusáról, szerk. FÁBIÁN Pál, SZATHMÁRI István, Budapest, 1989.
Traum und Wirklichkeit – Wien 1970–1930, Wien, 1985. [Tanulmányokkal kísért kiállítási katalógus. Átlapozni.]
S. VARGA Pál, A gondviseléshittől a vitalizmusig, Debrecen, 1994, 267–293.


III. évfolyam 1. félév
P/IR/MIR/NYUG-9
Az 1920-as évekre vonatkozó szakirodalom
Olvasmányjegyzék

A magyar avantgárd irodalom olvasókönyve (1915–1930), szerk. DERÉKY Pál, Budapest, 1998, 21–45.
BORI Imre, A szecessziótól a dadáig, Újvidék, 1963.
DERÉKY Pál, „Latabagomár/ó talatta/latabagomár és finfi”, Debrecen, 1998, 7–104.
DERÉKY Pál, A vasbetontorony költői, Budapest, 1992.
Formateremtő elvek a költői alkotásban, szerk. HANKISS Elemér, Budapest, 1971. [A Kassák-elemzések]
HIMA Gabriella, Kosztolányi és az egzisztenciális regény, Budapest, 1992.
Jelzés a világba, szerk. BÉLÁDI Miklós, POMOGÁTS Béla, Budapest, 1988, 45–128.
KABDEBÓ Lóránt, Vers és próza a modernség második hullámában, Budapest, 1996.
LACZKÓ Miklós, Szerep és mű, Budapest, 1981, 157–212.
RÁBA György, Babits Mihály, Budapest, 1983, 186–246.
SZABOLCSI Miklós, „Kemény a menny”, Budapest, 1992, 298–381.
SZABOLCSI Miklós, Érik a fény, Budapest, 1977, 90–222.
SZABOLCSI Miklós, Fiatal életek indulója. József Attila pályakezdése, Budapest, 1963, 493–603.
SZABOLCSI Miklós, Jel és kiáltás, Budapest, 1971, 11–48.


III. évfolyam 2. félév
P/IR/MIR/NYUG-10
Az 1930–1940 közötti periódusra vonatkozó szakirodalom
Olvasmányjegyzék

GREZSA Ferenc, Németh László háborús korszaka (1938–1944), Budapest, 1985.
KABDEBÓ Lóránt, „A magyar költészet az én nyelvemen beszél”, Budapest, 1992.
KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, Szintézis nélküli évek. Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában, Pécs, 1993.
LENGYEL András, Utak és csapdák, Budapest, 1994, 103–268.
Mint különös hirmondó. Tanulmányok és dokumentumok Babits Mihályról, szerk. KELEVÉZ Ágnes, Budapest, 1983, 7–67.
NEMES NAGY Ágnes, A hegyi költő, Budapest, 1984, 129–202.
RÁBA György, Babits Mihály, Budapest, 1983, 281–313.
SZABOLCSI Miklós, Kész a leltár, Budapest, 1998.
SZIGETI Lajos Sándor, Modern hagyomány, Budapest, 1995.
TAMÁS Attila, Illyés Gyula, Budapest, 1989, 65–149.
Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. KABDEBÓ Lóránd, KULCSÁR SZABÓ Ernő, SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Budapest, 1997.
TVERDOTA György, A komor föltámadás titka, Budapest, 1998.
TVERDOTA György, Ihlet és eszmélet. József Attila a teremtő gondolkodás költője, Budapest, 1987, 9–27, 135–154, 307–406.
TVERDOTA György, József Attila, Budapest, 1999.


A szigorlatra való készüléskor érdemes átnézni a Tájékoztató VI. A magyar irodalom szakos vizsgakövetelmények (Tételek és szakirodalom) című intézeti kiadványnak az MR-282-es és MR-283-as tanegységekre vonatkozó olvasmánylistáját.