ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék
 

 

 

Teljes kredites tanegységlista az
Irodalomtudományi Doktori Iskolában

Letölthető, nyomtatható pdf változat: Kezdőlap

Képzés modul

Kód
Tanegység
Típus
Választhatóság
Kredit
P/IR/xxx*-1 Filozófia
K
kötelező
7
P/IR/xxx-2 Irodalomelmélet I.
K
kötelező
7
P/IR/xxx-3 Irodalomelmélet II.
K
kötelező
7
P/IR/xxx-4 Társtudomány
K
kötelező
7
P/IR/xxx-5 Szakmai tárgy (elnevezése programspecifikus)
K/G
kötelező
7
P/IR/xxx-6 Szakmai tárgy (elnevezése programspecifikus)
K/G
kötelező
7
P/IR/xxx-7 Szakmai tárgy (elnevezése programspecifikus)
K/G
kötelező
7
P/IR/xxx-8 Szakmai tárgy (elnevezése programspecifikus)
K/G
kötelező
7
P/IR/xxx-9 Szakmai tárgy (elnevezése programspecifikus)
K/G
kötelező
7
P/IR/xxx-10 Szakmai tárgy (elnevezése programspecifikus)
K/G
kötelező
7
P/IR/xxx-11 Disszertációs témakonzultáció
G
kötelező
7
P/IR/xxx-12 Disszertációs témakonzultáció
G
kötelező
7
P/IR/xxx-13 Disszertációs témakonzultáció
G
kötelező
7
P/IR/xxx-14 Disszertációs témakonzultáció
G
kötelező
7
P/IR/xxx-15 Disszertációs témakonzultáció
G
kötelező
7
P/IR/xxx-16 Disszertációs témakonzultáció
G
kötelező
7

*A kódszám betűjel-kombinációjának felépítése: a képzés típusát és a doktoriskolát jelentő P/IR/ (PhD, irodalomtudomány) betűjel minden program kódszámában közös, majd az adott tudományterület (AIR = angol irodalom, MIR = magyar irodalom, SZL = szláv irodalom, FR = francia irodalom), végül a program betűjele következik, ezeket programonként lásd az alábbi táblázatban:

A program neve Betűjel *
Modern angol és amerikai irodalom P/IR/AIR/MOD
Angol reneszánsz és barokk P/IR/AIR/REN
Amerikanisztika P/IR/AIR/AM
Germanisztikai irodalomtudomány P/IR/GER
Néderlandisztika P/IR/NED
Skandinavisztika P/IR/SK
Általános irodalomtudomány P/IR/MIR/ELM
Összehasonlító irodalomtudomány P/IR/MIR/KOM
A magyar reneszánsz és kora P/IR/MIR/REN
A magyar barokk irodalom P/IR/MIR/BAR
A magyar és európai felvilágosodás P/IR/MIR/FELV
A magyar romantika P/IR/MIR/ROM
A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora P/IR/MIR/NYUG
A legújabb kori magyar irodalom P/IR/MIR/JEL
Az uráli népek folklórja és irodalma P/IR/MIR/URA
Könyvtártudomány P/IR/MIR/KÖNYV
Orosz irodalom és irodalomkutatás P/IR/SZL/OIK
Szláv irodalmak P/IR/SZL/SZL
Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában P/IR/SZL/KNY
Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig P/IR/FR/KÖ
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig P/IR/FR/FEL
Portugál nyelvű irodalmak: a prózai műfajok története P/IR/POR/PR
Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet P/IR/ITA
A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata P/IR/LAT

Tudományos tevékenység modul

Kód
Tudományos tevékenység
Választha-
tóság
Kredit
P/IR/xxx-20 Publikáció / tanulmányírás I.
kötelező
8
P/IR/xxx-21 Publikáció / tanulmányírás II.
kötelező
8
P/IR/xxx-22 Publikáció / tanulmányírás III.
kötelező
8
P/IR/xxx-23A–E Publikáció / tanulmányírás IV–VIII.
választható
8
(nincs maximálva)
P/IR/xxx-24A Konferencia-előadás
(magyar vagy idegen nyelven)
választható
2–6
(24A + B + C + D összesen max. 12 kredit)
P/IR/xxx-24B Konferencia-előadás
(magyar vagy idegen nyelven)
választható
2–6
(24A + B + C + D összesen max. 12 kredit)
P/IR/xxx-24C Konferencia-előadás
(magyar vagy idegen nyelven)
választható
2–6
(24A + B + C + D összesen max. 12 kredit)
P/IR/xxx-24D Konferencia-előadás
(magyar vagy idegen nyelven)
választható
2–6
(24A + B + C + D összesen max. 12 kredit)
P/IR/xxx-25A Szerkesztés
választható
2–6
(25A + B + C + D összesen max. 12 kredit)
P/IR/xxx-25B Szerkesztés
választható
2–6
(25A + B + C + D összesen max. 12 kredit)
P/IR/xxx-25C Szerkesztés
választható
2–6
(25A + B + C + D összesen max. 12 kredit)
P/IR/xxx-25D Szerkesztés
választható
2–6
(25A + B + C + D összesen max. 12 kredit)
P/IR/xxx-26A Tudományszervezés / oktatásszervezés
választható
2–6
(26A + B + C + D összesen max. 12 kredit)
P/IR/xxx-26B Tudományszervezés / oktatásszervezés
választható
2–6
(26A + B + C + D összesen max. 12 kredit)
P/IR/xxx-26C Tudományszervezés / oktatásszervezés
választható
2–6
(26A + B + C + D összesen max. 12 kredit)
P/IR/xxx-26D Tudományszervezés / oktatásszervezés
választható
2–6
(26A + B + C + D összesen max. 12 kredit)
P/IR/xxx-27A Külföldi kutatómunka
választható
2–12
(27A + B összesen max. 12 kredit)
P/IR/xxx-27B Külföldi kutatómunka
választható
2–12
(27A + B összesen max. 12 kredit)
P/IR/xxx-28 Egyéb tudományos tevékenység
választható
1, 2, 3
P/IR/xxx-29 Egyéb tudományos tevékenység
választható
1, 2, 3


Oktatási tevékenység modul

Kód
Tanegység
Választhatóság
Kredit
P/IR/xxx-50 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
választható
8
P/IR/xxx-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
választható
8
P/IR/xxx-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
választható
8
P/IR/xxx-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
választható
8


A kreditálás elveiről és gyakorlatáról
lásd a kari kreditszabályzatot Kezdőlap és a konkrétumokról
a doktoriskola ahhoz készült kiegészítéseit
Kezdőlap