ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék

Frissítve:
2004. jan. 8. 11:20
2003. dec. 23. 22:40
2003. okt. 10. 2:20
2003. okt. 9. 18:40


Az oldalt Microsoft Internet Explorer böngészővel
ajánljuk megtekinteni.

 

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
kurzuskínálata a 2002/2003. tanév tavaszi félévére

Szakmai tárgyak programonként

(A programoktól kapott tájékoztatás alapján)

Anglisztika és amerikanisztika

Modern angol és amerikai irodalom
Angol reneszánsz és barokk irodalom
Amerikanisztika

Germanisztika

Germanisztikai irodalomtudomány
Skandinavisztika

Magyar és uráli irodalomtudomány (folklór) és könyvtártudomány

Általános irodalomtudomány
Összehasonlító irodalomtudomány Vizsgaidőpont mindhárom évfolyam számára: 2004. január 7. (szerda) délelőtt
A magyar reneszánsz
A magyar barokk irodalom
A magyar és európai felvilágosodás
A magyar romantika
A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora Vizsgaidőpontok: január 26. (hétfő) 16 óra, I. évfolyam, január 29. (csütörtök) 16 óra, II. és III. évfolyam
A legújabb kori magyar irodalom
Az uráli népek folklórja és irodalma
Könyvtártudomány

Szlavisztika

Orosz irodalom és irodalomkutatás
Szláv irodalmak
Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

Romanisztika

Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig
Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet
A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata


Modern angol és amerikai irodalom

IR-ANMO 213 A metafora*
Kállay Géza

IR-ANMO 214 A romantikus esztétikák sokfélesége Angliában
Péter Ágnes

IR-ANMO 412 Az angol regény a huszadik században
Sarbu Aladár

IR-ANMO 423 A romantikus és viktoriánus angol irodalom a viktoriánus festészetben
Péteri Éva

IR-ANMO 440 A Moby-Dick olvasása**
Sarbu Aladár

IR-ANMO 452 T. S. Eliot
Takács Ferenc

*Ajánlott mind angol, mind amerikai témán dolgozó hallgatóknak.
**
Ajánlott a disszertációjukat amerikai témából készítő hallgatóknak.
A jellel el nem látott tárgyak felvételét elsősorban angol témával foglalkozó hallgatóknak ajánljuk.

IR-ANMO 510, 520, 540, 550, 560 Disszertációs témakonzultáció

IR-ANMO 530 Disszertációs témakonzultáció. A disszertációírás munkafázisai Dávidházi Péter

A működési szabályzat minden félévre előír egy konzultációt. Ennek mikéntjét (a munka jellegét) ki-ki a témavezetőjével beszéli meg. Ez alól kivétel az IR-ANMO 530-as kódjelű, szeminárium jellegű foglalkozás, amelyet Dávidházi Péter tart, és amelyet mindenkinek fel kell vennie. Hogy ez ne okozzon fennakadást, ha igény van rá, minden félévben meghirdetjük.

Sarbu Aladár
egyetemi tanár,
a program vezetője


Amerikanisztika

Amerikai és magyar szleng
Kövecses Zoltán
csütörtök 16 óra, Ajtósi Dürer sor 305.

19. századi amerikai nőírók és az amerikai irodalmi kánon
Szalay Edina
péntek 12:30 (kéthetenként), Ajtósi Dürer sor 305.

A kutatás metodikája
Ryan James
csütörtök 14 óra, Ajtósi Dürer sor 305.


Általános irodalomtudomány

Első évfolyam:

IR-MRE 410 Az irodalomelmélet az irodalomtudomány rendszerében; filológia, általános és összehasonlító irodalomtudomány, irodalomelmélet (irodalomkritika), az irodalomelmélet szövegtudományi alapjai (nyelv, struktúra, szöveg, szemiózis)

IR-MRE 510 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam:

IR-MRE 430 A szövegalkotás alapjai és a szövegfajták (műnemelmélet, poétika, retorika, topika, stilisztika)
Kulcsár Szabó Ernő

IR-MRE 530 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Harmadik évfolyam:

Történettudomány vagy nyelvtudomány
(a programvezető által kijelölt oktatónál,
vagy a történettudományi vagy nyelvészeti doktoriskolában szervezett kurzuson való részvétel)

Az irodalmi jelentésalkotás és értelemstabilizáció: diszkurzus, szisztéma, kánon
Kulcsár Szabó Ernő

Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Összehasonlító irodalomtudomány

Vizsgaidőpont mindhárom évfolyam számára:
2004. január 7. (szerda) délelőtt

Első évfolyam:

IR-MRÖH 410 Az összehasonlító irodalomtudomány fogalma, meghatározása, intézményei, folyóiratai és története
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

IR-MRÖH 510 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam:

IR-MRÖH 430 Fordításkutatás és szövegközöttiség összehasonlító vizsgálata
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

IR-MRÖH 530 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.Harmadik évfolyam:

Történettudomány vagy nyelvtudomány
(a programvezető által kijelölt oktatónál,
vagy a történettudományi vagy nyelvészeti doktoriskolában szervezett kurzuson való részvétel)

Szóbeli és írott kultúra
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar reneszánsz

Első évfolyam:

IR-MRRE 410 Számítógépes textológiai gyakorlat reneszánsz szövegeken
Horváth Iván

IR-MRRE 510 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam:

IR-MRRE 430 Antikvitás és latin humanizmus
Horváth Iván

IR-MRRE 530 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Harmadik évfolyam:

Történettudomány vagy nyelvtudomány
(a programvezető által kijelölt oktatónál,
vagy a történettudományi vagy nyelvészeti doktoriskolában szervezett kurzuson való részvétel)

A reneszánsz korszak összehasonlító magyar irodalomtörténete.
A disszertációs téma korszakának újabb hazai és nemzetközi
történettudományi kutatásai

Horváth Iván

Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar barokk irodalom

Első évfolyam:
IR-MRB 410 XVII–XVIII. századi kéziratolvasás és szövegolvasási gyakorlatok
Kovács Sándor Iván

IR-MRB 510 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam:

IR-MRB 430 Barokk poétika. A Zrínyi- és Tasso-kérdés kutatástörténete és tanulságai
Kovács Sándor Iván

IR-MRB 530 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Harmadik évfolyam:

Kelet-közép-európai barokk műfajok. A horvát és magyar költészet tipológiai analógiái és összefüggései. A magyar és a horvát „Zrínyiász”. (Filológiai, poétikai, szemléleti tanulságok)
Kovács Sándor Iván

Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar és európai felvilágosodás

Első évfolyam:

IR-MRF 410
A felvilágosodás kori magyar irodalom legújabb szakirodalmának feldolgozása
Bíró Ferenc

IR-MRF 510 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam:

IR-MRF 430 Textológiai ismeretek. A kor íróinak kritikai kiadásai, feldolgozás és kritika
Bíró Ferenc

IR-MRF 530
Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Harmadik évfolyam:

Történettudomány vagy nyelvtudomány
(a programvezető által kijelölt oktatónál,
vagy a történettudományi vagy nyelvészeti doktoriskolában szervezett kurzuson való részvétel)

A disszertáció témájának legújabb hazai és nemzetközi történettudományi kutatásai
Bíró Ferenc

Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar romantika

Első évfolyam:

IR-MRRO 410 A magyar romantika szakirodalma
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

IR-MRRO 510 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam:

IR-MRRO 430 Tudományos szövegkiadások. Részvétel a Mikszáth kritikai kiadás munkálataiban
a programvezető által kijelölt oktatónál

IR-MRRO 530 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.Harmadik évfolyam:

Történettudomány vagy nyelvtudomány
(a programvezető által kijelölt oktatónál,
vagy a történettudományi vagy nyelvészeti doktoriskolában szervezett kurzuson való részvétel)

Az egyes műfajok nemzetközik szakirodalma: a líra, a regény, a novella, a dráma és a színház története a XIX. században
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora

Első évfolyam:

IR-MRNY 410 Dokumentumok (önéletrajzok, emlékezések)
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

IR-MRNY 510 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

IR-MRNY 430 Tudományos szövegkiadások. Részvétel a Babits kritikai kiadás munkálataiban
Sipos Lajos

IR-MRNY 530 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

Az 1920-as évek irodalma az elmúlt évtizedek hazai és nemzetközi szakirodalmában
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A legújabb kori magyar irodalom

Első évfolyam:

IR-MRLK 410 Az 1945 utáni korszak folyóiratainak feldolgozása, különös figyelemmel a Magyarok, az Újhold, a Válasz és a Csillag című folyóiratokra
Rónay László
Olvasmánylista: Olvasmánylista

IR-MRLK 510 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

IR-MRLK 430 Új törekvések az 50-es években
Rónay László
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

IR-MRLK 530 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

A disszertációs téma korának újabb hazai és nemzetközi történettudományi kutatásai
Rónay László
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

IR-MRLK 530 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Könyvtártudomány

IR-KT 110 Filozófiatörténet
Kiss Endre

IR-KT 210 Irodalomelmélet I.
Kiss Endre

IR-KT 410 Információ és informatika 1.
Modern információkereső nyelvek
Barátné Hajdu Ágnes

IR-KT 430 Információ és informatika 2.
Információs rendszerek és könyvtárak
Sebestyén György

IR-KT 460 Könyvtártan – könyvtárügy. Digitális kultúra és könyvtárügy

Sebestyén György

IR-KT 510IR-KT 560 Disszertációs témakonzultáció
(felvehető a témavezető neve alatt)


A kurzusokat 11 órától 18 óráig a következő pénteki napokon tartjuk:

október 3, 17, 24.
november 7, 21.
december 5, 12.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a résztvevő hallgatókkal egyeztetve a kezdést szükség esetén egy órával előrehozzuk. A kurzusokon való részvétel kötelező!

A modern információkereső nyelvek, Az információs rendszerek és könyvtárak, valamint az Irodalomelmélet II. kurzusokra a második félévben kerül sor.

Sebestyén György
tanszékvezető egyetemi docens,
a program vezetője


Szláv irodalmak

Bolgár szak

IR-SZL 410 Teorija na literaturata. Isztorija na literaturnata kritika
Ivan Ruszkov

IR-SZL 430 Isztorija na balgarszkata literatura 1. Prakticseszko literaturoznanie po temata na doktoranta
Ivan Todorov Ruszkov

IR-SZL 450 Isztorija na balgarszkata literatura 3. Prakticseszko literaturoznanie po temata na doktoranta
Krasztev Péter

IR-SZL 510 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

IR-SZL 530 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

Disszertációs témakonzultáció (3. évfolyam)
témavezető


Cseh szak

IR-SZL 411 Dejepisectvi česke literatury. Prehled dejin česke literatury, rozbor a hodnoceni nejvyznamnejsšich del
Heé Veronika

IR-SZL 431 Dejiny česke literatury 1. Seminarni program v rarici toho obdobi dejin česke literatury do nehoz spada tema uchazecovy disertace
Hankó B. Ludmilla

IR-SZL 451 Dejiny česke literatury 3. Seminarni program v rarici toho obdobi dejin česke literatury do nehoz spada tema uchazecovy disertace
Hankó B. Ludmilla

IR-SZL 511 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

IR-SZL 531Disszertációs témakonzultáció
témavezető

Disszertációs témakonzultáció (3. évfolyam)
témavezető


Horvát szak

IR-SZL 412 Povijesti hrvatske književnosti. Povjesni pregled hrvatskih povijesti književnosti, analiza i ocjena važnijeh djela
Lukács István

IR-SZL 432 Povijest hrvatske književnosti 1. Seminar o povijestzi hrvatske književnosti u razdoblju u koje spada tema disertacije upisanih studenata
Lukács István

IR-SZL 452 Povijest hrvatske književnosti 3. Seminar o povijestzi hrvatske književnosti u razdoblju u koje spada tema disertacije upisanih studenata
Lukács István

IR-SZL 512 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

IR-SZL 532 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

Disszertációs témakonzultáció (3. évfolyam)
témavezető


Lengyel szak

IR-SZL 413 Dzieje literatury polskiej. Przeglad dziejov literatury polskiej, aanaliza i ocena najwazniejszych prac
Várnai Dorota

IR-SZL 433 Historia literatury polskej 1. Seminaria okresu literackiego, ktore lacze sie z dysertacija studenta
D. Molnár István

IR-SZL 453 Historia literatury polskej 3. Seminaria okresu literackiego, ktore lacze sie z dysertacija studenta
D. Molnár István

IR-SZL 513 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

IR-SZL 533 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

Disszertációs témakonzultáció (3. évfolyam)
témavezető


Szerb szak

IR-SZL 414 Istorije srpske književnosti. Pregled istorija srpskih književnosti, analiza i ocena najvažnijih dela
Sztepanović Predrag

IR-SZL 434 Istorija srpske književnosti 1. Seminar o istoriji srpske književnosti u razdoblju u koje pripada tema upisanih studenata
Milosevits Péter

IR-SZL 454 Istorija srpske književnosti 3. Seminar o istoriji srpske književnosti u razdoblju u koje pripada tema upisanih studenata
Sztepanović Predrag

IR-SZL 514 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

IR-SZL 534 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

Disszertációs témakonzultáció (3. évfolyam)
témavezető


Szlovák szak

IR-SZL 415 Diela o dejanach slovenskoj literatury. Prehlad, analiza a hodnostenie dejin slovenskoj literatury
Gyivicsán Anna

IR-SZL 435 Dejiny slovenskoj literatury 1.Seminar z dejin slovenskoj literatury navazny na temu disertacie
Gyivicsán Anna

IR-SZL 455 Dejiny slovenskoj literatury 3. Seminar z dejin slovenskoj literatury navazny na temu disertacie
Gyivicsán Anna

IR-SZL 515 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

IR-SZL 535 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

Disszertációs témakonzultáció (3. évfolyam)
témavezető