ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék

 

 


Ügyleírások

Az alábbiakban témakörönként csoportosítva a szabályzatoknak azok a részletei olvashatók, amelyek a doktori ügyekkel kapcsolatos leggyakoribb (praktikus) kérdésekre válaszolnak. A doktoriskola hallgatóit legközvetlenebbül a kari és a doktoriskolai előírások kötik, így elsősorban a Kari doktori szabályzatban és az Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzatában találjuk meg a konkrétumokat. Ez két dokumentumot jelent ugyan, azonban ezek sosem „ütik”, hanem kiegészítik egymást, mégpedig olyan módon, hogy a kari szabályzat a kar minden doktoranduszára érvényes, általánosabb, kevesebb a részletszabály, de amiről hallgat (ezek elsősorban konkrét eljárási részletek), arról beszél(het) a doktoriskolai szabályzat, tovább részletezheti, szigoríthatja az adott kérdéskört. Ennek megfelelően az alábbi „ügyleírásokban” is először az általános kari előírás, majd ha van, azt ezt kiegészítő doktoriskolai szabály olvasható, a kettő mindig együtt érvényes, s mindig a doktoriskolai a részletezőbb.


 

Témakörök

A doktoriskolába való jelentkezés általános feltételei

A doktoriskolába való jelentkezés speciális feltételei

A doktoriskolába való jelentkezés módja – hol és mikor, mi kell hozzá

A doktori felvételi vizsga – ideje, módja, informálódás

A doktori felvételi vizsga meghirdetett időpontjától való eltérés lehetősége, pótfelvételi

A doktori felvételi szempontjai, avagy elsősorban mit mérlegel a bizottság

A doktori felvételi bizottság értékelési szempontjai

Beiratkozás, regisztráció

Hallgatói jogviszony, diákigazolvány

A Quaestura elérhetősége, működése

A Quaesturán intézhető ügyek

Az ETR-rel kapcsolatos ügyintézés

Halasztás

A doktori téma megváltoztatásának lehetősége (általában a karon)

Téma- és témavezetőváltás a doktori oktatási programon belül (a doktoriskolában)

Oktatási program váltása a doktori iskolán belül

A leckekönyv kitöltése (a doktoriskolában)

Az abszolutóriumról általában

Az abszolutórium kiállításának menete (a doktoriskolában)

Adatlap az abszolutóriumkérelemhez és további részletek

Folytatjuk!

 

 


A doktoriskolába való jelentkezés általános feltételei (idézet a Kari doktori szabályzatból):

A doktoriskolába való jelentkezés speciális feltételei (idézet az Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzatából):

A doktoriskolába való jelentkezés módja – hol és mikor, mi kell hozzá (idézet a Kari doktori szabályzatból):

A doktori felvételi vizsga – ideje, módja, informálódás (idézet a Kari doktori szabályzatból):

A doktori felvételi vizsga meghirdetett időpontjától való eltérés lehetősége, pótfelvételi (idézet a Kari doktori szabályzatból):

A doktori felvételi szempontjai, avagy elsősorban milyen körülményeket mérlegel a bizottság (idézet az Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzatából):

A doktori felvételi bizottság értékelési szempontjai (idézet az Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzatából):

Beiratkozás, regisztráció (idézet a Kari doktori szabályzatból):

Hallgatói jogviszony, diákigazolvány (idézet a Kari doktori szabályzatból):

Elektronikus ügyintézés a Quaesturán:

Halasztás (idézet a Kari doktori szabályzatból):

A doktori téma megváltoztatásának lehetősége (idézet a Kari doktori szabályzatból):

Téma- és témavezetőváltás a doktori oktatási programon belül ( idézet az Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzatából):

Oktatási program váltása a doktori iskolán belül (idézet az Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzatából):

A leckekönyv kitöltése (idézet az Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzatából):

Az abszolutórium (idézet a Kari doktori szabályzatból):

Az abszolutórium kiállításának menete az Irodalomtudományi Doktori Iskolában (idézet az Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzatából):

Adatlap az abszolutóriumkérelemhez
(dokumentumfájl, jobb egérgomb, mentés másként): Kezdőlap

További részletek:

Abszolutóriumot az kaphat, aki elvégezte az előírt 16 tanegységet (ezzel szerzett 112 kreditet), van három tudományos publikációja (ez 24 kreditet ér), és egyéb tevékenységeiért kapott még 44 kreditet. Ezek a feltételek a 2004/2005. tanévtől kezdve beiratkozott hallgatókra érvényesek. Akik tanulmányaikat korábban kezdték, azok a 16 tanegység teljesítésével már abszolutóriumképesek.
Hat félévnél többször is be lehet iratkozni, ha három év alatt nem sikerül valamennyi feltételt teljesíteni.
Minden kreditet végső soron a témavezetőnek kell ellenjegyeznie, azaz jóváhagynia, és az ő megítélésére van bízva, hogy a kreditszabályzatban meghatározott keretek között mennyi kreditet ítél meg egy-egy tevékenységért.
Az abszolutóriumot a dékán állítja ki. Hogy hozzá eljusson az index, a következőket kell tenni.

1. A letölthető adatlapot ki kell tölteni (kitöltési útmutató is van hozzá).

2. A kitöltött adatlap nyomtatott példányát alá kell íratni a témavezetővel. Az adatlap elektronikus változatát a programok gyűjtik és összesítik. Ennek módját beszéljék meg a téma- vagy programvezetőjükkel.

3. Az indexet és az aláírt adatlapot le kell adni a doktoriskola titkárságán, lehetőleg a következő tanév szeptembere folyamán.
A leadás módja: az irodalomtudományi intézet nappali tagozatának titkárságán hagyható hivatali időben (Múzeum krt. 4/A. ép., III. em. 310.), vagy az A épület portáján egész nap, vagy beküldhető postán a fenti címre, az Irodalomtudományi Doktori Iskola titkárságának címezve.
S hogy miért szeptemberben és nem a tavaszi félév végén? Egyrészt mert a tavaszi félév augusztus 31-ig tart, és a félév lezárása után kezdeményezzük az abszolutóriumot. Másrészt az eljárás minden további lépése az abszolutórium kiállításának dátumához van kötve, és összehasonlíthatatlanul jobban jár mindenki, a doktoranduszok és a hivatal is, ha az eljárásra való jelentkezési határidejük meg a doktori védésük határideje nem a nyári vizsgaidőszakra esik, hanem őszre, amikor nyugalmasabban intézhetők ezek az ügyek, mint az ezer más határidővel, vizsgaidőszakkal stb. terhelt hektikus nyárban. Nem beszélve arról, hogy ez két-három hónappal meghosszabbítja a disszertációírásra fordítható időt, ami sokaknak jól jöhet. Remélhetőleg így már senkinek nincs kifogása a szeptemberi leadás ellen… Még akkor sem, ha ki kell tölteni azt az adatlapot – s így arra is több idejük jut.
Az adatlapra két okból van szükség. Egyrészt magukat az adatokat eleve az indexbe is be kell jegyezniük (ezért nem is jelent túl sok többletterhet!), csak ott nehezebben ellenőrizhetők és áttekinthetők, mindenki a maga (esetleg olvashatatlan) módján oldja meg, így viszont sokat segítünk egymáson: nekünk könnyebb átnézni, és ha minden rendben van, csak azért biztosan nem dobjuk vissza, mert nem értjük az indexbeli jelöléseiket, rövidítéseiket stb. Másrészt a doktoriskolának minden évben részletes jelentést kell leadnia a Magyar Akkreditációs Bizottságnak, amelyben részben éppen ilyen fajta adatokat kell szerepeltetni: a hallgatók publikációiról, konferenciarészvételükről, kutatóútjaikról stb. kell beszámolni, és mivel más módon mindeddig nem sikerült teljes körűen behajtani a jelentéshez szükséges információkat, legalább a harmadév végén kínálkozik lehetőség ezt feltételül szabni a „továbbhaladáshoz”.
Aki mégis később adná le az indexét, és nem szeptember-októberben, az ugyanazzal a dátummal kap majd bele aláírást, mintha akkor adta volna le, tehát ilyen módon nem hosszabbíthatók meg a további határidők.

4. A témavezető által ellenjegyzett adatlap nyomán a doktoriskola vezetője bejegyzi az indexbe az abszolutóriumkérelmet, majd az indexet a doktori irodába továbbítjuk, ott gondoskodnak a dékáni aláírásról. Az indexet aztán nem szükséges fölvenni, sőt jobb, ha ott marad a hivatalban, amíg legközelebb szükség lesz rá, azaz a doktori eljárás megindításáig.
Az indexhez az abszolutóriumkérelem érdekében a kitöltött és a témavezető által aláírt adatlapon kívül semmiféle egyebet ne mellékeljenek. Semmiféle igazolást, munkaszerződést, esküszöveget, vonatjegyet, meghívót, köszönőlevelet, kitüntetést és oklevelet, ugyanis azért, hogy az indexben és az adatlapon feltüntetett tevékenységet elvégezték és azért valamennyi kreditet kapnak, a témavezető áll jót, s ezt az aláírásával igazolja.

Folytatjuk!