ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék

Tanegységlisták 2011 ősze előtt 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Az Irodalomtudományi Doktori Iskola programjainak tanegységlistája az iskolarendszerű képzési modulban (2011 őszétől)

 

Anglisztika és amerikanisztika

Modern angol és amerikai irodalom
Angol irodalom és kultúra a középkorban és a kora újkorban
Amerikanisztika

Germanisztika

Germanisztikai irodalomtudomány
Néderlandisztika
Skandinavisztika

Magyar és uráli irodalomtudomány (folklór), könyvtártudomány és folklorisztika

Általános irodalom- és kultúratudomány
Összehasonlító irodalomtudomány
A magyar és európai reneszánsz
A magyar barokk
A magyar és európai felvilágosodás
Romantika
Késő romantikus és kora modern magyar irodalom
Az irodalmi modernség
1945 utáni magyar irodalom
Az uráli népek folklórja és irodalma
Könyvtártudomány
Magyar és összehasonlító folklorisztika

Szlavisztika

Orosz irodalom és irodalomkutatás – összehasonlító tanulmányok
Szláv irodalmak
Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

Romanisztika

Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig
Portugál nyelvű irodalmak: a prózai műfajok története
Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet
A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak és előzményeinek szövegvizsgálata


Modern angol és amerikai irodalom

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/MODA-5 Korszakstúdiumok

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-6 Műfajtörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-7 Műelemzés I.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-8 Műelemzés II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-9 Életmű-szeminárium
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-10 Recepciótörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/MODA-11 Disszertációs témakonzultáció 1.

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/MODA-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Angol irodalom és kultúra a középkorban és a kora újkorban

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/AIKK-5 Bevezetés a doktori stúdiumokba
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AIKK-6 Műfajtörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AIKK-7 Műelemzés I.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AIKK-8 Műelemzés II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AIKK-9 Dráma, színpad, adaptáció
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AIKK-10 Recepciótörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
AIKK-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
AIKK-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
AIKK-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
AIKK-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
AIKK-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
AIKK-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Amerikanisztika

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR
/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR
/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR
/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/AMER-5 Az amerikai irodalom kánonjai: elmélet és gyakorlat
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-6 Amerikai posztstrukturalista és posztdekonstrukciós irodalom- és kultúraelméletek
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-7 Az amerikai kultúra metaforikus aspektusai
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-8 Nyelvi kreativitás és az amerikai kultúra
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-9 Az Egyesült Államok és Magyarország, 1848–2010
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/AMER-10 Amerikai bevándorlás, európai kivándorlás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
AMER-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
AMER-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
AMER-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
AMER-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
AMER-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
AMER-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Germanisztikai irodalomtudomány

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az i skolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/GER-5 Irodalomtudománytörténeti áttekintés

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-6 A filológiai munka sajátosságai
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-7 Magyar irodalomtudományi/más filológiai témakör
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-8 A dolgozathoz kapcsolódó probléma(kör) 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-9 A dolgozathoz kapcsolódó probléma(kör) 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/GER-10 A dolgozathoz kapcsolódó probléma(kör) 3.


Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
GER-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
GER-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
GER-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
GER-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
GER-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
GER-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Néderlandisztika

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:

P/IR/NED-5 Irodalomtudománytörténeti áttekintés
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/NED-6 A filológiai munka sajátosságai
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/NED-7 Magyar irodalomtudományi/más filológiai témakör
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/NED-8 A disszertációhoz kapcsolódó szabad, egyéni témakör 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/NED-9 A disszertációhoz kapcsolódó szabad, egyéni témakör 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/NED-10 A disszertációhoz kapcsolódó szabad, egyéni témakör 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
NED-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
NED-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
NED-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
NED-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
NED-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
NED-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Skandinavisztika

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység)

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/SK-5 Világirodalom, komparatisztika 1.

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-6 Világirodalom, komparatisztika 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-7 Skandináv irodalomtörténet és irodalomtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-8 Skandináv irodalomtörténet és irodalomtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-9 Skandináv irodalomtörténet és irodalomtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SK-10 Skandináv irodalomtörténet és irodalomtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/SK-11 Disszertációs témakonzultáció 1.

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
SK-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
SK-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
SK-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
SK-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
SK-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Általános irodalom- és kultúratudomány

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/ELM-5 Az irodalomelmélet az irodalomtudomány rendszerében; filológia, általános és összehasonlító irodalomtudomány, az irodalomelmélet szövegtudományi alapjai (nyelv, struktúra, szöveg, szemiózis)

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ELM-6 Az irodalomértés alapjai (hermeneutika és irodalomesztétika)
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ELM-7 A szövegalkotás alapjai és a szövegfajták (műnemelmélet, poétika, retorika, topika, stilisztika)
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ELM-8 Az irodalomtudomány kultúra- és médiaelméleti újraszituálása
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ELM-9 Az irodalmi jelentésalkotás és értelemstabilizáció: diskurzus, szisztéma, kánon
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ELM-10 A „történelem” diskurzusa és az irodalom történetisége
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
ELM-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
ELM-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
ELM-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
ELM-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
ELM-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
ELM-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Összehasonlító irodalomtudomány

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/ÖH-5 Az összehasonlító irodalomtudomány fogalma, meghatározása, intézményei, folyóiratai és története

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-6 Irodalom és társművészetek
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-7 Fordításkutatás és szövegközöttiség összehasonlító vizsgálata
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-8 Összehasonlító műfajtörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-9 Szóbeli és írott kultúra
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-10 Korszakok és irányzatok összehasonlító kutatása
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
ÖH-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ÖH-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


A magyar és európai reneszánsz

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/REN-5 Hálózati (internetes) textológiai gyakorlat késő középkori és kora újkori szövegeken

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-6 Késő középkori és kora újkori irodalmak adatbázisainak építése
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-7 Antikvitás és latin humanizmus
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-8 A korszak összehasonlító irodalomtörténete
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-9 Elméleti beszélgetések a középkor és kora újkor irodalmáról
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-10 Kéziratolvasás, ősnyomtatvány-olvasás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
REN-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/REN-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


A magyar barokk

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/BAR-5 Szövegolvasás

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-6 Kézirat- és szöveggondozás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-7 Barokk poétika
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-8 Kora újkori medialitás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-9 A tanulmányírás elmélete és gyakorlata
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-10 Kora újkori művelődéstörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
BAR-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/BAR-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


A magyar és európai felvilágosodás

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/FELV-5 A felvilágosodás kori magyar irodalom legújabb szakirodalmának feldolgozása

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-6 Latin szövegolvasás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-7 Textológiai és paleográfiai ismeretek. A kor íróinak kritikai kiadásai, feldolgozás és kritika
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-8 Eszmetörténeti kutatások a felvilágosodás hazai és nemzetközi szakirodalmában
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-9 A disszertáció témájának legújabb hazai és nemzetközi történettudományi kutatásai
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-10 Az irodalom státusa Magyarországon a XVII. század második felében és a XIX. század első évtizedeiben
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
FELV-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FELV-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Romantika

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csaak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/ROM-5 A magyar romantika szakirodalma

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-6 A romantika nemzetközi szakirodalma
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-7 Tudományos szövegkiadások
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-8 Az egyes műfajok nemzetközi szakirodalma: líraelmélet, narratológia, dráma és színház
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-9 Az egyes műfajok nemzetközik szakirodalma: a líra, a regény, a novella, a dráma és a színház története a XIX. században
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-10 A romantika korának művelődéstörténete
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
ROM-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ROM-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Késő romantikus és kora modern magyar irodalom

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/KRM-5 Klasszikus művek értelmezése az ezredfordulón

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-6 Irodalom és társművészetek, irodalom és médiumok
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-7 Komparatisztika és kulturalitás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-8 A romantika és a modernség elméletei: szakszövegolvasás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-9 Késő romantikus és kora modern epika
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-10 Késő romantikus és kora modern líra
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
KRM-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KRM-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Az irodalmi modernség

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/IMOD-5 A modernség irodalmi mezeje

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-6 A modernség poétikái
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-7 Eszmetörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-8 Esztétizáló modernség
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-9 Avantgárdproblémák
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-10 Hagyományőrző modernség
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
IMOD-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/IMOD-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


1945 utáni magyar irodalom

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/JEL-5 A tudományos kutatás módszertana és gyakorlata

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-6 Poétikatörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-7 Kritika- és recepciótörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-8 A korszak képe az irodalomtörténet-írásban
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-9 Az irodalmi mező változásai, írói stratégiák és identitások
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-10 Az irodalom medialitása a korszakban
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
JEL-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/JEL-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Az uráli népek folklórja és irodalma

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/URA-5 Az uráli népek folklórja I.

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-6 Az uráli népek folklórja II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-7 Az uráli népek irodalmai I.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-8 Az uráli népek irodalmai II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-9 Az uráli népek művelődéstörténete
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-10 Szövegelemzés és szövegkiadás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
URA-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/URA-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Könyvtártudomány

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:

P/IR/KÖNYV-5 Információ-, dokumentum- és könyvtártörténet

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-6 Könyvtártan
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-7 Bibliográfiai számbavétel
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-8 Tartalmi feltárás és információkeresés
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-9 Kutatásfejlesztési információmenedzsment
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/KÖNYV-10 Üzletiinformáció-menedzsment
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
KÖNYV-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
KÖNYV-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
KÖNYV-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
KÖNYV-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
KÖNYV-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/
KÖNYV-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Magyar és összehasonlító folklorisztika

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/FOLK-5 Módszertan

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-6 Mentalitás- és művelődéstörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-7 Forrás- és adatgyűjtés
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-8 Magyar folklorisztika
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-9 Összehasonlító folklorisztika
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-10 Folklorisztikai tudománytörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
FOLK-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FOLK-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Orosz irodalom és irodalomkutatás – összehasonlító tanulmányok

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/OKUT-5 A klasszikus orosz irodalom értelmezési problémái (orosz és világirodalmi nézőpontból) I.

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-6 A klasszikus orosz irodalom értelmezési problémái (orosz és világirodalmi nézőpontból) II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-7 Az orosz irodalomtudomány története általános irodalomelméleti kontextusban I.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-8 Az orosz irodalomtudomány története általános irodalomelméleti kontextusban II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-9 Az orosz regény poétikája világirodalmi kitekintésben
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-10 Szöveg- és műfajelmélet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
OKUT-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKUT-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Szláv irodalmak

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/SZL-5 Nemzeti irodalomtörténet-írás

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-6 Magyarországi szakszlavisztika
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-7 Irodalomtörténet 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-8 Irodalomtörténet 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-9 Irodalomtörténet 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-10 Irodalomtörténet 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
SZL-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/SZL-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/OKNY-5 Komparatisztika, recepcióelmélet és hatástörténet

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-6 Történeti és elméleti poétika
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-7 Kultúrtörténet és kultúratudomány
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-8 Intermedialitás, intertextualitás, interkulturalitás
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-9 Bölcselet és irodalom
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-10 Műfajtörténet és narrációelmélet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
OKNY-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/OKNY-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/FRKÖ-5 Középkori/reneszánsz/XVII. századi költészet I.

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-6 Középkori/reneszánsz/XVII. századi költészet II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-7 Középkori/reneszánsz/XVII. századi epika I.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-8 Középkori/reneszánsz/XVII. századi epika II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-9 Francia nyelvtörténet I.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-10 Francia nyelvtörténet II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
FRKÖ-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRKÖ-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/FRFEL-5 XX. századi francia irodalom I. A szürrealizmus mint az avantgárd mozgalmak francia változata

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-6 XX. századi francia irodalom II. A regény, az írója és az olvasója
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-7 XIX. századi francia irodalom I. Költészetelméletek a romantikától a szimbolizmusig
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-8 XIX. századi francia irodalom II. Egy műfaj változatai – a fantasztikus elbeszélés
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-9 XVIII. századi francia irodalom- és művelődéstörténet I. Irodalom és természetfilozófia
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-10 XVIII. századi francia irodalom- és művelődéstörténet II. A francia dráma a XVIII. században
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
FRFEL-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/FRFEL-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Portugál nyelvű irodalmak: a prózai műfajok története

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/POR-5 Szakmai tárgy I.

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-6 Szakmai tárgy II.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-7 Szakmai tárgy III.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-8 Szakmai tárgy IV.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-9 Szakmai tárgy V.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-10 Szakmai tárgy VI.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
POR-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/POR-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/ITA-5 Irodalom és gondolkodás a középkorban; a humanizmus kultúrája

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-6 Reneszánsz és barokk irodalom- és művelődéstörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-7 Olasz irodalom a felvilágosodástól a decadentismóig
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-8 A 20. századi Itália irodalma és kultúrája
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-9 Magyar–olasz kapcsolatok
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-10 Italianisztikai összehasonlító művelődéstörténet
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
ITA-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/ITA-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető


Kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak és előzményeinek szövegvizsgálata

A teljes tanegységlista kurzusleírásokkal együtt letölthető: Letöltés

Csak az iskolarendszerű képzési modul (megszerzendő 112 kredit, teljesítendő 16 tanegység):

Általános tárgyak:
P/IR/xxx-1 Társtudomány 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-2 Társtudomány 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-3 Társtudomány 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/xxx-4 Társtudomány 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Szakmai tárgyak:
P/IR/LAT-5 A spanyol prózaformák története

7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-6 Irodalomelméleti irányzatok spanyol nyelvterületen
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-7 Spanyol nyelvű prózaszövegek elemzése
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-8 A XX. századi latin-amerikai regény története
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-9 A XX. századi latin-amerikai kispróza története
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-10 Mai latin-amerikai próza
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető

Disszertációs témakonzultáció:
P/IR/
LAT-11 Disszertációs témakonzultáció 1.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-12 Disszertációs témakonzultáció 2.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-13 Disszertációs témakonzultáció 3.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-14 Disszertációs témakonzultáció 4.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-15 Disszertációs témakonzultáció 5.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető
P/IR/LAT-16 Disszertációs témakonzultáció 6.
7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető