ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék
Tanegységlisták 2002 előtt:
Általános irodalomtudomány
Összehasonlító irodalomtudomány
A magyar reneszánsz
A magyar barokk irodalom
A magyar és európai felvilágosodás
A magyar romantika
A Nyugat és kora
A legújabb kori magyar irodalom

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Az Irodalomtudományi Doktori Iskola programjainak tanegységlistája (2002 őszétől 2011 tavaszáig)

 

Anglisztika és amerikanisztika

Modern angol és amerikai irodalom
Angol reneszánsz és barokk irodalom
Amerikanisztika

Germanisztika

Germanisztikai irodalomtudomány
Néderlandisztika
Skandinavisztika

Magyar és uráli irodalomtudomány (folklór) és könyvtártudomány

Általános irodalomtudomány
Összehasonlító irodalomtudomány
A magyar reneszánsz
A magyar barokk irodalom
A magyar és európai felvilágosodás
A magyar romantika
A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora
A legújabb kori magyar irodalom
Az uráli népek folklórja és irodalma
Könyvtártudomány

Szlavisztika

Orosz irodalom és irodalomkutatás
Szláv irodalmak
Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

Romanisztika

Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig
Portugál nyelvű irodalmak: a prózai műfajok története
Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet
A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata


Modern angol és amerikai irodalom

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/AIR/MOD-5 Irodalomtörténeti áttekintő előadás (K)
P/IR/AIR/MOD-6 Irodalomtörténeti áttekintő szeminárium (G)
P/IR/AIR/MOD-7 Vers- és fordításelemző szeminárium (G)
P/IR/AIR/MOD-8
Regényelemző szeminárium (G)
P/IR/AIR/MOD-9 Életmű szeminárium (G)
P/IR/AIR/MOD-10 Szövegolvasó szeminárium (G)

P/IR/AIR/MOD-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/AIR/MOD-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/AIR/MOD-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/AIR/MOD-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/AIR/MOD-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/AIR/MOD-16 Disszertációs témakonzultáció (G)


Angol reneszánsz és barokk irodalom

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/AIR/REN-5 Reneszánsz filozófia (K)
P/IR/AIR/REN-6 Szöveg- és fordításkritika (G)
P/IR/AIR/REN-7 Drámaelemző szeminárium (G)
P/IR/AIR/REN-8 Reneszánsz és barokk költészet (G)
P/IR/AIR/REN-9 Shakespeare kortársai (Erzsébet- és Jakab-kori dráma) (G)
P/IR/AIR/REN-10 Shakespeare életműve (G)

P/IR/AIR/REN-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/AIR/REN-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/AIR/REN-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/AIR/REN-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/AIR/REN-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/AIR/REN-16 Disszertációs témakonzultáció (G)


Germanisztikai irodalomtudomány

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/GER-5 Irodalomtudománytörténeti áttekintés (K)
P/IR/GER-6 A filológiai munka sajátosságai (G)
P/IR/GER-7 Magyar irodalomtudományi/más filológiai témakör (K)
P/IR/GER-8 A dolgozathoz kapcsolódó probléma(kör) 1. (G)
P/IR/GER-9 A dolgozathoz kapcsolódó probléma(kör) 2. (G)
P/IR/GER-10 A dolgozathoz kapcsolódó probléma(kör) 3. (G)

P/IR/GER-11 Doktori szeminárium (műhelymunka) 1. (Bibliográfia) (G)
P/IR/GER-12 Doktori szeminárium (műhelymunka) 2. (Forschungsbericht) (G)
P/IR/GER-13 Doktori szeminárium (műhelymunka) 3. (Konzept) (G)
P/IR/GER-14 Doktori szeminárium (műhelymunka) 4. (G)
P/IR/GER-15 Doktori szeminárium (műhelymunka) 5. (G)
P/IR/GER-16 Doktori szeminárium (műhelymunka) 6. (G)

Kiegészítő megjegyzések:
A doktorandusz hallgató minden tanév elején köteles a témavezetővel konzultálni az adott tanév programjáról, a felveendő tanegységekről és azok tartalmáról.
Az IRGE 440/IR-GE 450/IR-GE 460-as kódszámú tanegységek közül a hallgató legfeljebb egyet vehet fel a témavezetőjénél.


Néderlandisztika

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/NED-5 Holland-flamand irodalomtörténet és irodalomtudomány 1. (G)
P/IR/NED-6 Holland-flamand irodalomtörténet és irodalomtudomány 2. (G)
P/IR/NED-7 Holland-flamand kultúraelemzés (K)
P/IR/NED-8 A disszertációhoz kapcsolódó szabad, egyéni témakör 1. (G)
P/IR/NED-9 A disszertációhoz kapcsolódó szabad, egyéni témakör 2. (G)
P/IR/NED-10 A disszertációhoz kapcsolódó szabad, egyéni témakör 3. (G)

P/IR/NED-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/NED-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/NED-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/NED-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/NED-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/NED-16
Disszertációs témakonzultáció (G)


Skandinavisztika

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/SK-5 Világirodalmi, komparatisztikai kurzus 1. (K)
P/IR/SK-6 Világirodalmi, komparatisztikai kurzus 2. (G)
P/IR/SK-7 Skandináv irodalomtörténet és irodalomtudomány 1. (G)
P/IR/SK-8 Skandináv irodalomtörténet és irodalomtudomány 2. (G)
P/IR/SK-9 Skandináv irodalomtörténet és irodalomtudomány 3. (G)
P/IR/SK-10 Skandináv irodalomtörténet és irodalomtudomány 4. (G)

P/IR/SK-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SK-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SK-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SK-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SK-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SK-16 Disszert
ációs témakonzultáció (G)


Magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány
Általános irodalomtudomány

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/MIR/ELM-5 Az irodalomelmélet az irodalomtudomány rendszerében; filológia, általános és összehasonlító irodalomtudomány, irodalomelmélet (irodalomkritika), az irodalomelmélet szövegtudományi alapjai (nyelv, struktúra, szöveg, szemiózis) (K)
P/IR/MIR/ELM-6 Az irodalomértés alapjai (hermeneutika és irodalomesztétika) (K)
P/IR/MIR/ELM-7 A szövegalkotás alapjai és a szövegfajták (műnemelmélet, poétika, retorika, topika, stilisztika) (K)
P/IR/MIR/ELM-8 Alakelmélet és kontextualizmus: az irodalmi jelenség értelmezésének paradigmái és a nagy irányzatok tipológiája (K)
P/IR/MIR/ELM-9 Az irodalmi jelentésalkotás és értelemstabilizáció: diszkurzus, szisztéma, kánon (K)
P/IR/MIR/ELM-10 A „történelem” diszkurzusa és az irodalom történetisége (K)

P/IR/MIR/ELM-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/ELM-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/ELM-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/ELM-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/ELM-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/ELM-16
Disszertációs témakonzultáció (G)


Tanegységlista a 2002 ősze előtt beiratkozott hallgatók számára (Általános irodalomtudomány program) Régi tanegységlista


Magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány
Összehasonlító irodalomtudomány

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/MIR/KOM-5 Az összehasonlító irodalomtudomány fogalma, meghatározása, intézményei, folyóiratai és története (K) (Olvasmánylista)
P/IR/MIR/KOM-6 Irodalom és társművészetek (K) (Olvasmánylista)
P/IR/MIR/KOM-7 Fordításkutatás és szövegközöttiség összehasonlító vizsgálata (K) (Olvasmánylista)
P/IR/MIR/KOM-8 Összehasonlító műfajtörténet (K) (Olvasmánylista)
P/IR/MIR/KOM-9 Szóbeli és írott kultúra (K) (Olvasmánylista)
P/IR/MIR/KOM-10 Korszakok és irányzatok összehasonlító kutatása (K) (Olvasmánylista)

P/IR/MIR/KOM-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/KOM-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/KOM-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/KOM-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/KOM-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/KOM-16 Dis
szertációs témakonzultáció (G)


Tanegységlista a 2002 ősze előtt beiratkozott hallgatók számára (Összehasonlító irodalomtudomány program) Régi tanegységlista


Magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány
A magyar reneszánsz

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/MIR/REN-5 Számítógépes textológiai gyakorlat reneszánsz szövegeken (G)
P/IR/MIR/REN-6 Reneszánsz adatbázisok kiaknázása, részvétel újabbak kiépítésében (G)
P/IR/MIR/REN-7 Antikvitás és latin humanizmus (K)
P/IR/MIR/REN-8 A reneszánsz korszak összehasonlító irodalomtörténete (K)
P/IR/MIR/REN-9 A reneszánsz korszak összehasonlító magyar irodalomtörténete/A disszertációs téma korszakának újabb hazai és nemzetközi történettudományi kutatásai (K)
P/IR/MIR/REN-10 A disszertációs téma korszakának legújabb kutatási eredményei a társművészetekben/A népköltészet előzményei a reneszánsz korszakban (K)

P/IR/MIR/REN-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/REN-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/REN-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/REN-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/REN-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/REN-16 D
isszertációs témakonzultáció (G)


Tanegységlista a 2002 ősze előtt beiratkozott hallgatók számára
(A magyar reneszánsz program)
Régi tanegységlista


Magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány
A magyar barokk irodalom

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/MIR/BAR-5 XVII–XVIII. századi kéziratolvasás és szövegolvasási gyakorlatok helyett új cím: 1718. századi kézirat- és szövegolvasás (G)
P/IR/MIR/BAR-6 XVII–XVIII. századi gondozott szövegek nyelvi, tárgyi és források szerinti magyarázata helyett új cím: 1718. századi kézirat- és szöveggondozás (K)
P/IR/MIR/BAR-7 Barokk poétika. A Zrínyi- és Tasso-kérdés kutatástörténete és tanulságai helyett új cím: Barokk poétika (K)
P/IR/MIR/BAR-8 A barokk irodalom karakterjegyei. A barokk műfajok „átjárhatósága” és sokrétűsége helyett új cím: A barokk irodalom műfajai (K)
P/IR/MIR/BAR-9 Kelet-közép-európai barokk műfajok. A horvát és magyar költészet tipológiai analógiái és összefüggései. A magyar és a horvát „Zrínyiász”. (Filológiai, poétikai, szemléleti tanulságok) helyett új cím: Az európai barokk (K)
P/IR/MIR/BAR-10 Képzőművészeti, zenei és irodalmi párhuzamok a kelet-közép-európai és a magyar irodalomban. Esterházy Pál sokműfajúsága. Életforma, ízlés, lakáskultúra, könyvtár, olvasási szokások a XVII–XVIII. századi Magyarországon helyett új cím: Képzőművészeti, zenei és irodalmi párhuzamok (K/G)

P/IR/MIR/BAR-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/BAR-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/BAR-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/BAR-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/BAR-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/BAR-16 Disszertációs témakonzultáció (G)


Tanegységlista a 2002 ősze előtt beiratkozott hallgatók számára
(A magyar barokk irodalom program)
Régi tanegységlista


Magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány
A magyar és európai felvilágosodás

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/MIR/FELV-5 A felvilágosodás kori magyar irodalom legújabb szakirodalmának feldolgozása (K)
P/IR/MIR/FELV-6 A felvilágosodás kori magyar irodalom legújabb szakirodalmának feldolgozása (K)
P/IR/MIR/FELV-7 Textológiai ismeretek. A kor íróinak kritikai kiadásai, feldolgozás és kritika (G)
P/IR/MIR/FELV-8 Eszmetörténeti kutatások a felvilágosodás hazai és nemzetközi szakirodalmában (K)
P/IR/MIR/FELV-9 A disszertáció témájának legújabb hazai és nemzetközi történettudományi kutatásai (K/G)
P/IR/MIR/FELV-10 Az irodalom státusa Magyarországon a XVII. század második felében és a XIX. század első évtizedeiben (K)

P/IR/MIR/FELV-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/FELV-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/FELV-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/FELV-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/FELV-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/FELV-16
Disszertációs témakonzultáció (G)


Tanegységlista a 2002 ősze előtt beiratkozott hallgatók számára
(A magyar és európai felvilágosodás program)
Régi tanegységlista


Magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány
A magyar romantika

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/MIR/ROM-5 A magyar romantika szakirodalma (K) (Olvasmánylista)
P/IR/MIR/ROM-6 A romantika nemzetközi szakirodalma (K) (Olvasmánylista)
P/IR/MIR/ROM-7 Tudományos szövegkiadások. Részvétel a Mikszáth kritikai kiadás munkálataiban (G)
P/IR/MIR/ROM-8 Az egyes műfajok nemzetközi szakirodalma: líraelmélet, narratológia, dráma és színház (K) (Olvasmánylista)
P/IR/MIR/ROM-9 Az egyes műfajok nemzetközik szakirodalma: a líra, a regény, a novella, a dráma és a színház története a XIX. században (K) (Olvasmánylista)
P/IR/MIR/ROM-10 A romantika korának művelődéstörténete (K) (Olvasmánylista)

P/IR/MIR/ROM-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/ROM-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/ROM-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/ROM-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/ROM-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/ROM-16
Disszertációs témakonzultáció (G)


Tanegységlista a 2002 ősze előtt beiratkozott hallgatók számára
(A magyar romantika program)
Régi tanegységlista


Magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány
A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/MIR/NYUG-5 Dokumentumok (önéletrajzok, emlékezések) (K) (Olvasmánylista)
P/IR/MIR/NYUG-6 Dokumentumok (levelezések, kéziratos gyűjtemények) (K) (Olvasmánylista)
P/IR/MIR/NYUG-7 Tudományos szövegkiadások. Részvétel a Babits kritikai kiadás munkálataiban (G)
P/IR/MIR/NYUG-8 Az 1820–1920 közötti korszak irodalma az elmúlt évtizedek hazai és nemzetközi szakirodalmában (K) (Olvasmánylista)
P/IR/MIR/NYUG-9 Az 1920-as évek irodalma az elmúlt évtizedek hazai és nemzetközi szakirodalmában (K) (Olvasmánylista)
P/IR/MIR/NYUG-10 Az 1930–45 közötti korszak irodalma az elmúlt évtizedek hazai és nemzetközi szakirodalmában (K) (Olvasmánylista)

P/IR/MIR/NYUG-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/NYUG-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/NYUG-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/NYUG-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/NYUG-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/NYUG-16 Disszertációs témakonzultáció (G)


Tanegységlista a 2002 ősze előtt beiratkozott hallgatók számára
(A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora program)
Régi tanegységlista


Magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány
A legújabb kori magyar irodalom

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/MIR/JEL-5 Az 1945 utáni korszak folyóiratainak feldolgozása, különös figyelemmel a Magyarok, az Újhold, a Válasz és a Csillag című folyóiratokra (K) (Olvasmánylista Rónay László professzor úr hallgatói számára)
P/IR/MIR/JEL-6 A magyar irodalom 1945 és 1949 között (K) (Olvasmánylista)
P/IR/MIR/JEL-7 Új törekvések az 50-es években (K) (Követelmények)
P/IR/MIR/JEL-8 Ideológia és irodalom feszültsége. Kitörési kísérletek. A magyar irodalomszabadságharca (K) (Követelmények Rónay László professzor úr hallgatói számára)
P/IR/MIR/JEL-9 A disszertációs téma korának újabb hazai és nemzetközi történettudományi kutatásai (K) (Követelmények Rónay László professzor úr hallgatói számára)
P/IR/MIR/JEL-10 Kísérletek a műalkotás ontológiai elhelyezkedésének megismerésére és tudatosítására. A posztmodern mint lázadás a civilizáció intézményrendszere ellen (K) (Követelmények)

P/IR/MIR/JEL-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/JEL-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/JEL-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/JEL-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/JEL-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/JEL-16 Di
sszertációs témakonzultáció (G)


Tanegységlista a 2002 ősze előtt beiratkozott hallgatók számára
(A legújabb kori magyar irodalom program)
Régi tanegységlista


Az uráli népek folklórja és irodalma

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/MIR/URA-5 Szövegelemzés és szövegkiadás (K/G)
P/IR/MIR/URA-6 Az uráli népek zenekutatásának alapjai (K/G)
P/IR/MIR/URA-7 Folklorisztika (K/G)
P/IR/MIR/URA-8 Szibériai (uráli) folklór (K/G)
P/IR/MIR/URA-9 Szibériai (uráli) irodalom (K/G)
P/IR/MIR/URA-10 Uráli művelődés- és irodalomtörténet (K/G)

P/IR/MIR/URA-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/URA-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/URA-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/URA-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/URA-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/URA-16 D
isszertációs témakonzultáció (G)


Könyvtártudomány

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/MIR/KÖNYV-5 Információ és informatika 1. (K/G)
P/IR/MIR/KÖNYV-6 Információ és informatika 2. (K/G)
P/IR/MIR/KÖNYV-7 Könyvtárgépesítés (K/G)
P/IR/MIR/KÖNYV-8 Könyv-, könyvtár- és sajtótörténet 1. (K/G)
P/IR/MIR/KÖNYV-9 Könyv-, könyvtár- és sajtótörténet 2. (K/G)
P/IR/MIR/KÖNYV-10 Könyvtártan-könyvtárügy (K/G)

P/IR/MIR/KÖNYV-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/KÖNYV-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/KÖNYV-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/KÖNYV-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/KÖNYV-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/MIR/KÖNYV-16 Di
sszertációs témakonzultáció (G)


Orosz irodalom és irodalomkutatás

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/SZL/OIK-5 A klasszikus orosz irodalom értelmezési problémái I. (K)
P/IR/SZL/OIK-6 A klasszikus orosz irodalom értelmezési problémái II. (K)
P/IR/SZL/OIK-7 Az orosz irodalomtudomány története I. (K)
P/IR/SZL/OIK-8 Az orosz irodalomtudomány története II. (K)
P/IR/SZL/OIK-9 Az orosz regény poétikája (K)
P/IR/SZL/OIK-10 Szöveg- és műfajelmélet (K)

P/IR/SZL/OIK-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SZL/OIK-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SZL/OIK-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SZL/OIK-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SZL/OIK-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SZL/OIK-16
Disszertációs témakonzultáció (G)


Szláv irodalmak

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/SZL/SZL-5 Nemzeti irodalomtörténet-írás (K/G)
P/IR/SZL/SZL-6 Magyarországi szakszlavisztika (K/G)
P/IR/SZL/SZL-7 Irodalomtörténet 1. (K/G)
P/IR/SZL/SZL-8 Irodalomtörténet 2. (K/G)
P/IR/SZL/SZL-9 Irodalomtörténet 3. (K/G)
P/IR/SZL/SZL-10 Irodalomtörténet 4. (K/G)

P/IR/SZL/SZL-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SZL/SZL-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SZL/SZL-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SZL/SZL-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SZL/SZL-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SZL/SZL-16 D
isszertációs témakonzultáció (G)


Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/SZL/KNY-5 Komparatisztika, recepcióelmélet és hatástörténet (K/G) (Bővebben)
P/IR/SZL/KNY-6 Történeti és elméleti poétika (K/G) (Bővebben)
P/IR/SZL/KNY-7 Kultúrtörténet és kulturológia (K/G) (Bővebben)
P/IR/SZL/KNY-8 Intermedialitás és intertextualitás (K/G) (Bővebben)
P/IR/SZL/KNY-9 Bölcselet és irodalom (K/G) (Bővebben)
P/IR/SZL/KNY-10 Műfajtörténet és narrációelmélet a XX. századi orosz prózában (K/G) (Bővebben)

P/IR/SZL/KNY-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SZL/KNY-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SZL/KNY-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SZL/KNY-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SZL/KNY-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/SZL/KNY-16
Doktori kollégium (G) (Bővebben)

A teljes tanegységlista
(a disszertáció témájától függően választandó
témakörök megjelölésével)

P/IR/SZL/KNY-5 Komparatisztika, recepcióelmélet és hatástörténet
Fejezetek az orosz klasszikusok magyar nyelvű fordításának történetéből. Szövegelemzés
vagy
Puskin Jevgenyij Anyeginje magyar fordításai. Az Anyegin négy teljes magyar fordítása. A verses regény magyarra fordításának sajátos nehézségei
vagy
Az orosz irodalom recepciója a XX. század első felének magyar irodalmában (Ady, Babits, Kosztolányi, Szabó Lőrinc és mások). A korszak legjelentősebb folyóiratainak (Nyugat, Erdélyi Helikon, Kortárs stb.) orosz tárgyú írásai
vagy
Az orosz és a kelet-közép-európai irodalom komparatisztikai megközelítésben. A XIX–XX. századi orosz irodalomtudomány legjelesebb képviselői (A. N. Afanaszjev, A. N. Veszelovszkij, A. A. Potebnya, V. M. Zsirmunszkij, J. M. Lotman, V. Ny. Toporov, Sz. G. Bocsarov) komparatisztikai és történeti-poétikai írásai alapján a mítosz és a folklór poétikája, stílus- és műfajtörténeti, valamint összehasonlító esztétikai problémák. Hat nagyobb témakör az európai romantika köréből, orosz, német, angol, magyar és lengyel irodalmi művek komparatív vizsgálatára
vagy
Orosz témák magyar szerzőknél, magyar témák orosz szerzőknél. Irodalomtipológiai elemzések
vagy
A XIX. századi orosz fantasztikus elbeszélés nyugat-európai párhuzamai; a német romantika szerepe az orosz fantasztikus elbeszélés kialakulásában (Odojevszkij, Puskin, Gogol, Turgenyev, Dosztojevszkij)
vagy
A fantasztikum az 1920–30-as évek orosz irodalmában. A fantasztikum meghatározása körüli elméleti viták és azok érvényessége Bulgakov életművének alapján
vagy
Tarasz Sevcsenko orosz nyelven írott műveinek szerepe az író munkásságában. (Tarasz Sevcsenko a XIX. századi ukrán irodalom legkiemelkedőbb alakja. Olyan mérvű hatást gyakorolt az ukrán irodalom fejlődésére, hogy Sevcsenko előtti és Sevcsenko utáni irodalomról beszél a szakma. A költő orosz nyelven megjelent, többségében prózai műve mind az ukrán, mind az orosz irodalomkutatás érdeklődésén kívül esik.)
vagy
Az irracionális elem megjelenése és ábrázolása a romantika korában és a századvég orosz költészetében (Coleridge, Shelley, Schiller, Goethe, Zsukovszkij, Puskin, Tyutcsev, Fet)
vagy
A francia egzisztencializmus orosz elődei. Sesztov és Bergyajev rejtett vagy nyílt hatása a francia egzisztencialista gondolkodók elméleti és szépirodalmi műveire
vagy
Ukrán transzlatorika. Az ukrán műfordítás történeti áttekintése. Műfordítás-elemzés. Ukrán szépirodalomi alkotások magyar, illetve orosz nyelvű fordításai, illetve magyar és orosz művek ukrán nyelven
vagy
Műfordítás: vers- és prózafordítási gyakorlatok. Fordításelmélet és fordításkritika

P/IR/SZL/KNY-6 Történeti és elméleti poétika
Orosz verstan. Vers és próza, vers és zene. Alapvető európai verselési rendszerek. A nemzeti versrendszer nyelvi alapja. Az orosz verselés fő rendszerei
vagy
A lírai műfajok poétikája a XIX. századi orosz költészetben
vagy
A lélektani szempont a műelemzésben és az irodalomkutatásban. A XIX. század orosz irodalma
vagy
A modern orosz költészet és a nyelvfilozófia: Hlebnyikov, Mandelstam, Paszternak költészetének és a kor nyelvfilozófiai irányzatainak tipológiai egybevetése
vagy
A történeti poétika mint diszciplína kialakulása a XIX. században és újjáéledése a XX. századi orosz irodalomtudományban (tudománytörténeti megközelítés)
vagy
A költői alakzatok és trópusok a XIX–XX. századi orosz tudományban

P/IR/SZL/KNY-7 Kultúrtörténet és kulturológia
A kultúra és szubkultúra problémája a XX. századi orosz irodalomban. A kultúra „hivatalosan megformált” és „nem hivatalosan megformált” rétegeinek értelmezése az orosz gondolkodásban és irodalomtudományi koncepciókban (Rozanov, Vjacs. Ivanov, Sklovszkij, Bahtyin, Lotman, Uszpenszkij). Az orosz nem hivatalos, „szakrális” tudat (népi vallásosság, óhitűek, szekták, misztikus útkeresések). Az orosz szubkultúra mint szövegteremtő elv a századelőn (Szologub, Belij, Remizov, Rozanov, Kuzmin). A szubkulturális tudat mint konstrukciós elv az orosz avantgárdban (Hlebnyikov, Pilnyak). A szubkultúra mint a kollektív tudattalan posztutópikus regényben (Andrej Platonov). Az orosz szubkulturális tudat dekonstrukciója a mai orosz prózában (V. Jerofejev, J. Popov, V. Pjecuh, D. Prigov)
vagy
Az egyházi szláv elemek stilisztikai szerepe a szláv irodalmakban. A szláv írásbeliség kezdeteitől Avvakum protopópa önéletírásáig
vagy
Kettős identitás az irodalomban – az orosz-zsidó irodalom nyolcvan éve. Az 1860–1940 között orosz nyelven írt zsidó irodalom négy korszakának áttekintése, az asszimiláció felé vezető folyamatok elemzése szépirodalomi szövegeken keresztül. A kettős identitás kifejezésének poétikai eszközei. Az 1860–1940 közötti kor szociokulturális jellemzése: a zsidó szellemi élet intézményei és szervezetei, sajtóorgánumai és kiadványai. A zsidókat érintő törvények és szabályok, az orosz értelmiség zsidóképe. Az 1920-as évek specifikus problémái: az új ideológia hatása az asszimilációra
vagy
Irodalmi műfajok a Bibliában és a Biblia mint szöveg. Bibliai elemek a XX. századi szépirodalomban: mítoszteremtés, reminiszcenciák. Az Ó- és Újtestamentum könyveinek összefüggései. Az intertestamentális korszak eszmeáramlatai
vagy
A XVIII–XIX. századi orosz kultúra paradigmái (korszakok, irányzatok, motívumrendszerek)
vagy
Ukrán–orosz írók a XIX. század első felének ukrán irodalmában. A kurzus az új ukrán irodalom helyzetének, fejlődési tendenciáinak elméleti áttekintésével indul. A bevezető előadás után a szemináriumok I. Kotljarevszkij, P. Gulak-Artemovszkij, G. Kvitka-Osznovjanenko, Je. Grebinka orosz, illetve ukrán nyelven írott alkotásainak elemzésével és egybevetésével folytatódnak, különös tekintettel a két különböző nyelven megalkotott művek sajátosságaira, eltéreséire

P/IR/SZL/KNY-8 Intermedialitás és intertextualitás
Német szellemi örökség az orosz szimbolisták, elsősorban Alekszandr Blok életművében (Novalis, Wackenroder, Heine, Nietzsche és Wagner műveinek szerepe az értelmezésben). Blok műveinek interpretációjához nélkülözhetetlennek látszik a szimbolista írók, költők második nemezedékére általában jellemző német orientáció feltárása. Nemcsak a műveikben föllelhető reminiszcenciák és átértelmezések, a verselésben mutatkozó hasonlóságok (Blok–Heine) érdemelnek figyelmet, hanem az esztétikai gondolkodásukat és világszemléletüket jellemző rokon vonások is: ilyenek az összművészet és a „művészember” gondolata, a dionüszizmus és a civilizáció ellentétpárja, az irónia problémája, a vezérmotívum-technika és a zene novalisi–schopenhaueri–nietzschei fogalmának továbbgondolása.
vagy
Pantelejmon Kulis Csorna Rada című művének ukrán és magyar változata „válasz” Nyikolaj Gogol Tarasz Bulba című kisregényére. A kurzus Pantelejmon Kulis, jelentős XIX. századi ukrán irodalomtörténeti személyiség, író, költő, szerkesztő egyik kiemelkedő – majdnem párhuzamosan orosz és ukrán nyelven is megjelentetett – művének részletes elemzésével foglalkozik, különös tekintettel a két nyelven megalkotott mű eltérő sajátosságaira. Gogol Tarasz Bulba című kisregényére válaszként megjelentetett mű kozákságképe is részletes elemzés tárgyát képezi.
vagy
Irodalom és vizualitás: az orosz irodalom filmen és színpadon
vagy
Az orosz szimbolizmus és avantgárd korának művészeti kultúrája: a vizuális művészetek és az irodalom kapcsolódási formái
vagy
Az orosz századelő új művészi törekvéseinek kulturális forrásvidéke: az archaikus korok kultúrája, a Kelet művészete, a középkori művészet, a népi kultúra gondolat- és formavilága, a paraszti és a városi folklór
vagy
A „moskal” alakja a XIX. század első felének ukrán irodalmában. A XIX. század elején fejlődésnek induló új ukrán irodalom a nemzeti öntudat fejlődésének egyik fontos eszközévé és közegévé válik. A saját történelem kutatása és idealizálása, a saját kultúra megőrzése, tanulmányozása és továbbfejlesztése mellett fontossá válik a „mástól” való elhatárolódás is. Ebből a szempontból nagyon érdekes az oroszok képe, ami az irodalomi alkotásokból rajzolódik ki
vagy
Bevezetés a bizánci esztétikai gondolkodás történetébe. Kultusz és ikon. Ikonoklazmus és ikonteológia

P/IR/SZL/KNY-9 Bölcselet és irodalom
Az orosz klasszikusok (Gogol, Dosztojevszkij) recepciója a századelő vallásfilozófiai irányzataiban (Sesztov, Bergyajev, Rozanov))
vagy
A nyelvfilozófiai iskolák kialakulása: Trubeckoj, Loszev, Florenszkij, Spet. A formalizmus és fenomenológia irányzatának nyelvelméleti koncepciója
vagy
Az orosz bölcselet történetének néhány visszatérő kérdése: az orosz mentalitás, Oroszország és a Nyugat, a szabadság értelmezése, a reneszánsz és a humanizmus megítélése
vagy
Költészet és filozófia kölcsönhatása Vl. Szolovjov irodalomkritikai műveiben
vagy
Az orosz fenomenológiai iskola a kelet-közép-európai gondolkodás történetében (esztétika, nyelv- és kultúrfilozófia, társadalom- és lételmélet)
vagy
Utópikus gondolatszerkezetek a XIX. század orosz irodalmában: Puskin, Gogol, Csernyisevszkij

P/IR/SZL/KNY-10 Műfajtörténet és narrációelmélet a XX. századi orosz prózában
A regény és a mítosz. A mítosz és az irodalom kölcsönviszonyát elemző koncepciók áttekintése. A XX. századi „neomitologizmus” kérdésköre
vagy
Elbeszélő módok és elbeszélői maszkok a XX. századi orosz prózában. A „posztszovjet” elbeszélés gyökerei a századelő orosz prózájában. Ven. Jerofejev: Moszkva-Petuski mint a posztszovjet korszak kultikus szövege. Az intellektuális próza módozatai: Andrej Bitov. Az önéletrajzi elbeszélés posztmodern felfogása – alaptörténet variációkkal – Szergej Dovlatov műveiben. A szovjet hagyaték (reáliák és nyelv) teatralizálása Jevgenyij Popov műveiben. A tömegirodalom nyugati változatának orosz honosítására tett kísérlet: Viktor Pelevin
vagy
Utak az emigrációba – a hatvanasok nemzedékének prózája. A hatvanas évek íróinak jellegzetes művei, szerepük a hatvanas évek prózájában. Az orosz próza legpregnánsabb sors- és alkotástörténeti változatai, az emigrációba kényszerült írók életművén belüli folytonosság lehetséges változatai
vagy
Tudatfenomenológia és modern regény (Bunyin, Nabokov, Paszternak, Platonov). A tudattevékenység időbeli formáinak (emlékezés, felidézés, introspektív önelemzés stb.) kivetítése és a művészi tér külső formáiban való eldologiasítása
vagy
Kiadványszerkesztés a XX. századi orosz próza történetéből (bibliográfiai adatbázisok, szövegszerkesztés, nyomdai előkészítés)
vagy
Az orosz nyelvű szövegszerkesztés elméleti és gyakorlati kérdései. A számítógépes szövegszerkesztés helyesírási és tipográfiai problémái

P/IR/SZL/KNY-16 Doktori kollégium
A doktori képzés harmadik évfolymán minden hallgató számára kötelező kurzus, amelyen megvitatásra kerül (két kijelölt opponens véleményével) a disszertáció már elkészült fejezete vagy egy publikáció előtt álló tanulmány.


Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/FR/KÖ-5 Középkori/reneszánsz/XVII. századi költészet I. (K/G)
P/IR/FR/KÖ-6 Középkori/reneszánsz/XVII. századi költészet II. (K/G)
P/IR/FR/KÖ-7 Középkori/reneszánsz/XVII. századi epika I. (K/G)
P/IR/FR/KÖ-8 Középkori/reneszánsz/XVII. századi epika I. (K/G)
P/IR/FR/KÖ-9 Francia nyelvtörténet I. (K)
P/IR/FR/KÖ-10 Francia nyelvtörténet I. (K)

P/IR/FR/KÖ-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/FR/KÖ-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/FR/KÖ-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/FR/KÖ-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/FR/KÖ-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/FR/KÖ-16 Dis
szertációs témakonzultáció (G)


Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/FR/FEL-5 XX. századi francia irodalom I. (K/G)
P/IR/FR/FEL-6 XX. századi francia irodalom II. (K/G)
P/IR/FR/FEL-7 XIX. századi francia irodalom I. (K/G)
P/IR/FR/FEL-8 XIX. századi francia irodalom II. (K/G)
P/IR/FR/FEL-9 XVIII. századi francia irodalom- és művelődéstörténet I. (K)
P/IR/FR/FEL-10 XVIII. századi francia irodalom- és művelődéstörténet II. (K)

P/IR/FR/FEL-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/FR/FEL-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/FR/FEL-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/FR/FEL-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/FR/FEL-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/FR/FEL-16
Disszertációs témakonzultáció (G)


Portugál nyelvű irodalmak: a prózai műfajok története

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/POR/PR-5 Szakmai tárgy I. (K)
P/IR/POR/PR-6 Szakmai tárgy II. (K)
P/IR/POR/PR-7 Szakmai tárgy III. (K/G)
P/IR/POR/PR-8 Szakmai tárgy IV. (K/G)
P/IR/POR/PR-9 Szakmai tárgy V. (K)
P/IR/POR/PR-10 Szakmai tárgy VI. (K)

P/IR/POR/PR-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/POR/PR-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/POR/PR-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/POR/PR-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/POR/PR-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/POR/PR-16
Disszertációs témakonzultáció (G)

 

Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/ITA-5 Irodalom és gondolkodás a középkorban; a humanizmus kultúrája (K/G)
P/IR/ITA-6 Reneszánsz és barokk irodalom- és művelődéstörténet (K/G)
P/IR/ITA-7 Olasz irodalom a felvilágosodástól a decadentismóig (K/G)
P/IR/ITA-8 A 20. századi Itália irodalma és kultúrája (K/G)
P/IR/ITA-9 Magyar–olasz kapcsolatok (K/G)
P/IR/ITA-10 Italianisztikai összehasonlító művelődéstörténet (K/G)

P/IR/ITA-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/ITA-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/ITA-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/ITA-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/ITA-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/ITA-16
Disszertációs témakonzultáció (G)

 

Kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata

1 Filozófia (K)
2 Irodalomelmélet I. (K)
3 Irodalomelmélet II. (K)
4 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

P/IR/LAT-5 A spanyol prózaformák története (K/G)
P/IR/LAT-6 Irodalomelméleti irányzatok spanyol nyelvterületen (K/G)
P/IR/LAT-7 Spanyol nyelvű prózaszövegek elemzése (K/G)
P/IR/LAT-8 A XX. századi latin-amerikai regény története (K/G)
P/IR/LAT-9 A XX. századi latin-amerikai kispróza története (K/G)
P/IR/LAT-10 Mai latin-amerikai próza (K/G)

P/IR/LAT-11 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/LAT-12 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/LAT-13 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/LAT-14 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/LAT-15 Disszertációs témakonzultáció (G)
P/IR/LAT-16
Disszertációs témakonzultáció (G)