Az ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola
hallgatóinak publikációs fóruma

 

A doktoriskola hallgatóinak a témavezetőjük javaslatára, nevük feltüntetése mellett itt elhelyezett írásai a doktoriskola szabályai szerint publikációnak minősülnek, értük kreditpont adható.
Kapcsolat: Bodnár Krisztina doktoriskolai titkár

 


 Tartalom

Bella Katalin publikációi

Dávid Andrea publikációi

Raitsits Tivadar publikációi

Orbán Anna publikációi

Vörös Zsófia publikációi

Gyurcsó Júlia publikációi

Magyari Andrea publikációi

Pacz Mercédesz publikációi

Szuhaj Katalin publikációi

Vántsa Judit publikációi

Morsányi Bernadett publikációi

100 éves a Nyugat. Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola és a Petőfi Irodalmi Múzeum konferenciájának (2008. február 20–22.) anyaga

Bircsák Anikó:
Sziget és Nyugat. A Sziget mint műhely

Bitter Noémi:
Szürrealista vonások Sőtér István korai epikus műveiben

Borbás Andrea:
Napló és önéletrajz az Ady-életműben

Domonkos Péter:
 Film, művészet, medialitás. Hevesy Iván filmesztétikája az 1920-as években

Horváth Zsuzsa:
„Az élettörténet mint játékszer.” Az identitás és a játék összefüggései Kaffka Margit Színek és évek című regényében

Kovács Ágnes:
A Mindenmindegy Jakab meg a gazdája mint szöveghagyomány. Elek Artúr Jakab, a fatalista című novellája diderot-i olvasatban

Molnár Tamás:
A „modern romantikus” Ady Endre Zenóbiája

Nemeskéri Luca:
Babits után

Pacz Mercédesz:
A Hét, nem csak mint a Nyugat előfutára

Pap Katalin Tünde:
A reformpedagógia recepciója a Nyugatban. Nevelési kérdésekről, művészetpedagógiáról vallott nézetek a Nyugatban


Papp Dániel:
Békássy Ferenc, a magyar–angol költő

Radics Katalin:
Henry Bataille a Nyugatban

Szalay Adriana:
A Nyugat és a szecesszió

Szatmáry-Horváth Anna:
Krúdy és a Nyugat

Szénási Zoltán:
Sík Sándor „katolikus irodalom” koncepciója

Teslár Ákos:
„Birtokháborítás?” A Nyugat mint az Ady-recepció kitüntetett helye

Unghy-Seres Fanny:
Alvó költészet, ébredő érzékenység. Két „úri költő”, Czóbel Minka és Reviczky Gyula Nyugatra tekint


Veszelszki Ágnes:
A Nyugat folyóirat hirdetésszövegei 1908 és 1911 között

Visy Beatrix:
Babits Mihály Az európai irodalom történetének szépirodalmi olvasata

Walkó Ádám:
A Nyugat és a horvát irodalom. A Nyugat horvát kortársa