Február 20. (szerda)

 

 

10.00 Megnyitó: Tverdota György egyetemi tanár

 

„Tegnapiak és maiak”

(Ady Endre, Nyugat, 1909/2.)

 

Elnök: Kulcsár Szabó Ernő akadémikus, egyetemi tanár

 

10.15 Pacz Mercédesz: A Hét, nem csak mint a Nyugat előfutára

 

10.35 Unghy-Seres Fanny: Ébredő érzékenység, alvó költészet. Czóbel Minka és Reviczky Gyula – két „úri költő” Nyugatra tekint

 

10.55 Szalay Adriana: A Nyugat
és a szecesszió

 

Kávészünet

 

11.30 Horváth Zsuzsanna: „Az élettörténet mint játékszer”, avagy az identitás és játék összefüggései Kaffka Margit Színek és évek című regényében

 

11.50 Kovács Ágnes: A Mindenmindegy Jakab meg a gazdája mint szöveghagyomány. Elek Artúr Jakab a fatalista című novellája Diderot-i olvasatban

 

Beszélgetés, vita

 

Ebédszünet

 

„Ki látta őt?”

(Lengyel Menyhért, Nyugat, 1919/4–5.)

 

 

Elnök: Sipos Lajos egyetemi tanár

 

14.30 Teslár Ákos: „Istenes ördög.” Az Ady-kultuszok elfeledett Janus-arca

 

14.50 Molnár Tamás: A „modern romantikus” Ady Endre egy novellája

 

15.10 Borbás Andrea: Ady Endre naplóversei a Nyugatban

 

Kávészünet

 

15.45 Szénási Zoltán: Sík Sándor „katolikus irodalom”-koncepciója

 

16.05 Szalai Zoltán: Utóhang nélkül.
Egy befejezetlen barátság története

(Babits Mihály és Szilasi Vilmos)

 

Beszélgetés, vita

Február 21. (csütörtök)

 

 

Álmok földje”

(Barta Lajos, Nyugat, 1913/16.)

 

 

Elnök: Szegedy-Maszák Mihály akadémikus, egyetemi tanár

 

10.00 Szatmáry-Horváth Anna: Krúdy
és a Nyugat

 

10.20 Váradi Ferenc: Nagy idők
nagy tanúja

 

10.40 Finta Gábor: A ciklus vőlegénye

 

Kávészünet

 

11.15 Papp Dániel: Békássy Ferenc, magyar–angol költő

 

11.35 Bitter Noémi: Szürrealista vonások Sőtér István korai epikus műveiben

 

Beszélgetés, vita

 

Ebédszünet

 

 

„Régi lapok fölé hajolva”

(Szini Gyula, Nyugat, 1911/1.)

 

Elnök: Tarján Tamás egyetemi docens

 

14.30 Papp Katalin Tünde:
A reformpedagógia recepciója
a Nyugatban

 

14.50 Veszelszki Ágnes: A Nyugat folyóirat hirdetésszövegei
1908–1911 között15.10
Pap Tibor: Széljegyzetek a Nyugat (megalkotásra váró) topológiájához.

Mit kínál az empirikus folyóirat-kutatás az irodalomtörténet-írás számára?

 

 

Kávészünet

 

 

15.45 Domonkos Péter: Hevesy Iván

 

16.05 Petőcz András: A Nyugat és a jelben létező avantgarde. Tamkó Sirató Károly ellentmondásos megítélése a 30-as években

 

16.25 Bircsák Anikó: A Nyugat árnyékában. A Sziget mint alternatíva


Beszélgetés, vita

Február 22. (péntek)

 

 

„Hidak”

(Nagy Zoltán, Nyugat, 1909/9.)

 

 

Elnök: Schein Gábor egyetemi docens

 

10.00 Pajtók Ágnes: A magyar Shakespeare a Nyugatban

 

10.20 Radics Katalin: Henry Bataille
a Nyugatban

 

10.40 Kalina Katalin: Orosz irodalom
a Nyugat recepciójában.
Bonkáló Sándor

 

Kávészünet

 

11.15 Nagy Zsuzsanna: A Nyugat lírikusai szlovák tükörben

 

11.35 Walkó Ádám: A Nyugat és a horvát irodalom – a Nyugat horvát kortársa

 

 

Beszélgetés, vita

 

 

Ebédszünet

 

„Éhe a szépnek”

(Bresztovszky Ernő, Nyugat, 1909/5.)

 

Elnök: Gintli Tibor egyetemi adjunktus

 

14.30 Visy Beatrix: Az európai irodalom történetének szépirodalmi olvasata

 

14.50 Fuchs Anna: „…pincéből tódult ragyogásom.” József Attila magáról bemutatott képe

 

15.10 Nemeskéri Luca: Babits után

 

 

 

Beszélgetés, vita

 

 

Zárszó: Kenyeres Zoltán egyetemi tanár

Szövegdoboz: 100 ÉVES A 
NYUGAT
Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
és a 
Petőfi Irodalmi Múzeum  Konferenciája
2008. február 20–22.

e-mail: Molnár Tamás: nyugat.konferencia@gmail.com

 

weblap: Szűts Zoltán