ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék

Frissítve:
2008. febr. 26.
2008. febr. 15.
2007. febr. 28.
2006. ápr. 19.
2006. febr. 27.
2006. jan. 24.
2005. dec. 4.
2005. nov. 11.
2005. nov. 9.
2005. nov. 4.
2005. okt. 3.
2005. szept. 25.
2005. szept. 23.
2005. jún. 12.
2005. márc. 16.
2005. febr. 16.
2005. jan. 10.
2004. dec. 19.
2004.dec. 6.
2004. nov. 26.
2004. okt. 28.


 

Pályázatok, felhívások

Folytatás: http://itdi-hirek.blogspot.com/

MOZGÁSBAN
Irodalomtudományi PhD-konferencia elméleti irányvonalakról, kihívásokról és lehetőségekről
(Debrecen, 2008)

Konferenciakiírás:

Jelentkezési lap (dokumentumfájl): 

 


 

Pályázati felhívás
a Babits Mihály műfordítói ösztöndíj elnyerésére

További részletek:


ESSE BURSARIES for 2006

In 2006, ESSE continues to offer TWO types of Bursaries:

A number of bursaries of up to 1000 euros each will be available for scholars in need of support to pursue a project or programmes of research leading to the writing of a PhD dissertation.
A number of bursaries of up to 1500 euros each will be available for scholars already holding a doctorate or its equivalent and employed at Universities in Central and Eastern Europe who are in need of support to pursue a project or programme of reasearch.
In both cases, winners are expected to make a short-term visit to an outstanding university in an English speaking country.
The deadline for applications for both types of Bursaries is 1 March 2006. Notification to the applicants should be in the post by 15 April. There is no application form proper. Applicants should send:

a letter requesting ESSE support and stating how the funds will be used;
a c.v. and a list of publications;
a detailed description of the project (between 500 and 1000 words);
for the first type of Bursary, a letter of recommendation, sent directly by the supervisor of the PhD candidate.
További részletek:


Az Osztrák–Magyar Akció Alapítvány ösztöndíjpályázata
A pályázat részletei:A poznani Adam Mickiewicz Egyetem
Finnugor Tanszékén műkődő magyar
szak magyar irodalomból doktorált főállású kollégát keres a
2005/2006-os tanév második félévére és a 2006/2007-es tanévre.
Feladata felsőbb évfolyamos, lengyel anyanyelvű
magyar szakos hallgatók
oktatása heti 8-10 órában magyar nyelven. Elsősorban 20. századi
magyar irodalom tanítását és szakdolgozati szemináriumok vezetését
várják, de szükség esetén más órákat is kellene tartani.
A várható fizetés nettó 2000-2500 zloty (kb. nettó 120-150.000 Ft.)
Igény esetén az egyetem kollégiumi elhelyezést tud biztosítani.

További részletekért kérjük, forduljanak közvetlenül
dr. Koutny Ilona adjunktushoz:
ikoutny@amu.edu.pl
Nyelvészeti Intézet, Magyar Szak
Uniwersytet Adam Mickiewicz
Miedzychodzka 5, PL-60-371 Poznan
T: +48 61 829-27-09,
Titkárság: 829-27-01; F: +48 61 829-27-00
Pályázati felhívás publikációs ösztöndíjra
Határidő: 2006. február 24.

A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány Kuratóriuma a Doktoranduszok Országos Szövetségével közösen, a Magyar Professzorok Világtanácsával közreműködve pályázatot hirdet fiatal tudományos kutatók publikációs teljesítményének elismerésére. Az elbírálás tárgyát a tudományos eredmények és azok bemutatása képezi, tartalmi és formai szempontok alapján.
Pályázatot nyújthat be minden fiatal tudományos kutató, aki a Doktoranduszok Országos Szövetségében a 2006. évre érvényes tagsággal rendelkezik. A pályamű a 2005. február 16. és 2006. február 15. közötti időszakban, a szakmai közvélemény által elfogadott, lektorált tudományos szaklapban, periodikában megjelent – pályázóként egy – első szerzős publikáció. Bármilyen idegen nyelven készült publikációval lehet pályázni, amennyiben azonban az nem angol nyelvű, mellékelni kell a magyar vagy angol nyelvű fordítását is.
Pályázni az alábbi három tudományterület valamelyikében lehet:
1. élő természettudományok
2. műszaki- és élettelen természettudományok
3. társadalom- és bölcsészettudományok.
A Kuratórium tudományterületenként 3-3 főt részesít ösztöndíjban. Az ösztöndíj összege az elért helyezéstől függően
50 000 Ft, 30 000 Ft, illetve 20 000 Ft.
A pályázatot elektronikus és postai úton kell a Doktoranduszok Országos Szövetségéhez benyújtani az alábbiak szerint.
I. A pályázat www.dosz.hu/palyazat2006 honlapján on-line regisztrációt kell tenni, ami a megjelent cikk elektronikus változatának feltöltését is igényli. [Sajnos nem találtam ilyen linket a DOSZ honlapján, sőt most éppen maga az oldal sem üzemel… BKr.]
II. A Szövetség címére (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.) megküldendő:
1. a megjelent publikáció különnyomata két példányban
2. a témavezető nyilatkozatát arról, hogy a cikkben közölt eredmények hány százalékban a pályázó önálló munkája.[sic!]
A pályázatok benyújtási határideje: 2006. február 24.
A formai szempontoknak nem megfelelő (pl. határidő után beérkező, nem a tárgyidőszakban megjelent, hiányos)
pályázatokat nem értékeljük.
A pályázat eredményhirdetésére előreláthatólag 2006. májusában kerül sor, amelynek helyéről és időpontjáról minden pályázó legkésőbb
2006. április 1-ig elektronikus értesítést kap.


Pályázati felhívás az Irodalmi Rádió Szerelem illetve Hangjátékok című hangos kortárs kiadványsorozatában való megjelenésre
Határidő: 2005. október 31. és november 20.

Klebelsberg Kuno-ösztöndíj
Beadási határidő: 2005. október 28.

A pályázat részletei:


A Balassi Bálint Intézet pályázati felhívása külföldi felsőoktatási intézmények magyar vendégoktatói állásaira
a 2006–2007-es tanévtől
Tanári, vendégtanári és lektori álláshelyek
Határidő: 2005. október 14.
A pályázat részletei:


Az Alexander Humboldt Alapítvány 35 év alatti, fiatal, külföldi, posztdoktor kutatók számára minden tudományterületet érintően meghirdeti kutatói ösztöndíját, kutatónként maximum 1,2 millió EUR összegben, 4 év időtartamra.
A pályázat benyújtásának határideje: 2006. január 4.
A pályázat részletei:


A Magyar Tudományos Akadémia
a kezelésére bízott magánalapítvány felhasználásával
Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat
létrehozásával támogatni kívánja a fiatal magyar tudományos kutatók nemzetközi tudományos rendezvényeken való részvételét.
A vissza nem térítendő támogatás legmagasabb összege 150 000 Ft, és a nemzetközi tudományos konferenciák részvételi költségeinek (részvételi díj, útiköltség, szállásköltség) fedezetéül használható fel.
Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázaton elnyerhető támogatásra a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alatt álló intézmények (kutatóintézetek, támogatott kutatóhelyek) tudományos munkakörben dolgozó 30 év alatti, legalább egyetemi doktorátussal rendelkező magyar kutatói pályázhatnak.
A pályázatokat az MTA Titkársága Humánpolitikai Osztályához (1051. Budapest, Nádor u. 7; postacím: 1245. Budapest, Pf. 1000.)
2006. január 31-ig kell benyújtani.
További részletek:


A Magyar Germanisták Társasága pályázatot ír ki a
Gragger Róbert-díjra,
melyet Vizkelety András akadémikus, a Magyar Germanisták Társaságának tiszteletbeli elnöke alapított. Átadására minden páros évben (első alkalommal 2006-ban) kerül sor.

Határidő: 2005. december 31.
További részletek:


A Bajor Szabad Állam ösztöndíja a 2006/2007. tanévre
Célja, jellege: szakirányú továbbképzés (PhD, mesterképzés), kiegészítő
alapképzés bajor állami egyetemen, szakfőiskolán
A pályázó végzettsége: magyar egyetemen, főiskolán szerzett legalább jó eredményű szakirányú oklevél; tudomány-/szakterülete: valamennyi tudomány- és művészeti ág
Korhatár: 30 év
Anyagi ellátás:
620 EUR/hónap
Beadási határidő: 2005. november 15.

További részletek:


Baden-Württemberg tartomány ösztöndíjai
a 2006/2007. tanév téli félévére

Célja, jellege: kutatás
A pályázó végzettsége: PhD hallgató;
tudomány-/szakterülete: valamennyi tudomány- és művészeti ág
Anyagi ellátás: 670 EUR/hónap

Beadási határidő: 2005. november 15.
További részletek:


Irodalmi Rádió: Hangos Kortárs Irodalmi Antológia
Határidő: 20005. augusztus 1.
http://www.szinhaz.hu/irodalmiradio/hakia2palyazat.shtmlIrodalmi Rádió:
Nemzedékek, generációk
Határidő: 2005. július 4.
http://www.szinhaz.hu/irodalmiradio/nemzedekpalyazat.shtml


Új-zélandi ösztöndíj
doktori tanulmányokat folytató hallgatók részére
Határidő: 2005. július 15


A pályázás feltételeiről szóló részletes angol nyelvű tájékoztató és a jelentkezési lap letölthető: www.newzealandeducated.com/scholarships.


Fotópályázat (József Attila-versillusztrációk)
Határidő: 2005. július 20.

http://www.sansz.org


A Szeretem Budapestet mozgalom ötletpályázata
Határidő: 2005. szeptember 30.

http://www.szeretembudapestet.hu


Magyar Ösztöndíj Bizottság
Aktuális pályázatok


Fiatal életek indulója
József Attila-konferencia


A József Attila Társaság, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke és az MTA Irodalomtudományi Intézete „Fiatal életek indulója” címmel pályázatot hirdet egyetemi hallgatók, PhD hallgatók, fiatal kutatók számára rendezendő tudományos konferencián való részvételre, amelynek tárgya
József Attila pályája és életműve.
A pályázaton részt vehet minden, felsőfokú oktatási intézményben tanuló vagy doktori képzésben részt vevő hallgató,
illetve pályáján most induló kutató.
A dolgozat tárgya bármilyen téma lehet,
amely József Attila életéhez vagy életművéhez kapcsolódik.
A pályázatra beérkezett dolgozatok közül egy József Attila-kutatókból, felsőoktatási intézményekben oktató tanárokból álló zsűri
választja ki azokat, amelyek a József Attila-emlékévben,
2005 áprilisában sorra kerülő konferencián elhangozhatnak.
A legjobb előadásokat díjjal jutalmazzuk. Az írásokat, amelyek alkalmasak arra, hogy közzétegyük őket, a konferencia aktáit tartalmazó kötetben megjelentetjük. Konferencián elhangzó előadásokról lévén szó, a dolgozatok előadásának időtartama nem haladhatja meg a 20 percet.
A pályamunkák benyújtásának határideje 2005. február 28.
A dolgozatokat kérjük az alábbi címre nyomtatott formában, s az e-mail címre elektronikus formában is elküldeni: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, illetve tverdota@mailbox.hu. Ha vállalkozik a dolgozat megírására, szükség esetén további tájékoztatással szívesen állunk rendelkezésére a fenti címeken.

Tverdota György
tanszékvezető egyetemi tanárBölcsészet interdiszciplináris perspektívában
E
sszépályázat
Határidő: 2005. május 15.

A Világosság bölcsészeti-akadémiai folyóirat 2005 februárjában esszépályázatot hirdet, mellyel a tudományos intézetek, műhelyek, doktori iskolák hallgatóit és ifjú munkatársait kívánja megszólítani. Pályázni olyan bölcsészeti dolgozatokkal lehet, melyek a filozófia, pszichológia, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikációelmélet, kulturális antropológia és határterületeik tárgykörében a nem szaktudományos bölcsészeti érdeklődésű közönség figyelmére is számíthatnak. Kiemelt érdeklődéssel várjuk a tudástársadalomnak, az infokommunikációs technológiai változásoknak a klasszikus bölcsészettudományok körében megszülető recepcióját bemutató pályaműveket. A beérkezett dolgozatokat két lépcsőben, szerkesztőségi és szerkesztőbizottsági körben bíráljuk el. A kiemelkedő írásokat több lapszámban, külön rovatban jelentetjük meg. A legkiválóbb írásműveket egy, a Világosság-könyvek sorában megjelenő tanulmánykötetben együtt is bemutatjuk.
Beérkezési határidő: 2005. május 15. (kizárólag e-mailben, a redactio@vilagossag.hu címre)
Terjedelem: legfeljebb fél szerzői ív (20.000 n)
Pályadíj: A legjobbnak ítélt három dolgozat szerzői négyhónapos, havi 50.000 Ft-os alkotói ösztöndíjban részesülnek.

Doktoranduszok Országos Szövetsége
Tavaszi Szél 2005. Konferenciafelhívás

Jelentkezési határidő: 2005. március 25.


Domus Hungarica Scientiarium et Artium
Határidő: 2005. március 10.

Magyar Ösztöndíj Bizottság
Eötvös-ösztöndíj, államközi ösztöndíjak, DAAD-ösztöndíj stb.


Európai uniós ösztöndíjak


Magyar Ösztöndíj Bizottság
Franciaországi posztgraduális ösztöndíj

Határidő: 2005. március 1.


Magyar Ösztöndíj Bizottság
Szlovéniai ösztöndíj

Határidő: 2005. február 28.Oktatási Minisztérium

Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért
Publikációs ösztöndíj

Határidő: 2005. február 23.


Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj
Határidő: 2005. február 28.


Faludi Ferenc Akadémia
Tanulmányi ösztöndíj

Határidő: 2005. február 28.


Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány
Cs. Szabó László esszépályázat

Határidő: 2005. március 15.


Babes–Bolyai Tudományegyetem
Pályázat magyartanároknak

Határidő: 2005. május 15.


1-ből feltesszük a netre!

Határidő: 2005. március 14.

Progress Alapítvány (Kolozsvár)
Internetes tartalmak kialakítására és fejlesztésére

Határidő: 2005. február 25.TEMKA Alapítvány
Helytörténeti és iskolatörténeti tanulmányok publikálása

Határidő: folyamatos

Agent Portal–Galaktika
Sci-fi novellapályázat

Határidő: 2005. február 28.

 
Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolája
felhívása konferencia-részvételre

Nyomtatható változat:Kezdőlap

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a Balassi Bálint Intézet és a DAB Nyelv- és Irodalomtudományi Bizottsága
A magyarságtudomány műhelyei címmel konferenciát rendez
a doktoriskolák részvételével
Budapesten, a Balassi Bálint Intézetben
2005. augusztus 24–25-én.

A konferencia kapcsolódni kíván a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszushoz, melynek fő témája:
Kultúra, nemzet, identitás.

A konferencia működési formái: a doktoriskolák bemutatkozása, doktorjelöltek tudományos előadásai.
A konferencia hivatalos nyelve a magyar és az angol.

A rendezvény elsődleges célja, hogy elősegítse a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság szellemi utánpótlásának nevelését.
A doktoriskolák konferenciája a magyarságtudomány iránt érdeklődő doktoranduszok és fiatal kutatók számára rendszeres nemzetközi fórumot kíván biztosítani két kongresszus között. A nemzetközi tudományos esemény felerősítheti a külföldi hallgatók érdeklődését a hungarológia iránt, elősegítheti a külföldi hungarológiai doktori képzés kiteljesedését, a hazai és külföldi hungarológiai műhelyek tudományközi együttműködését, s végső soron a magyarságtudományi kutatások szemléleti és módszertani megújulását. Ugyanakkor szorosabbá és szervezettebbé teheti a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság és az egyetemek, illetve az új tudósgenerációk kapcsolatát. A doktoriskolák konferenciája nem utolsósorban céljának tekinti a 2006-ban Debrecenben megrendezésre kerülő VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szakmai előkészítését. A kitűzött cél indokolja, hogy a konferencia kapcsolódni kíván a kongresszus fő témájához.

* * *
Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolája
három előadóval képviseltetheti magát a rendezvényen, akik ismertetik saját kutatási témájuk előzetesen közreadott tanulmányának téziseit. A doktoriskolát képviselő előadókat a jelentkezők közül a doktoriskola tanácsa választja ki.

Jelentkezhetnek PhD-hallgatók, predoktorok és a közelmúltban PhD-fokozatot szerző egykori hallgatók kész dolgozattal,
melynek téziseit előadják a konferencián
és témáját megvitatják a résztvevőkkel.

A jelentkezés módja: a dolgozatokat 2005. február 20-ig csatolt fájlban el kell juttatni a doktoriskola titkárságára (Bodnár Krisztina, epika@elte.hu). Az értékelést a doktoriskolai tanács, illetve az általa felkért opponensek végzik el.


A tanácskozás megrendezésének egyéb körülményeiről és feltételeiről a későbbiekben adnak tájékoztatást a rendezők.

2004. december 19.


Irodalmi Rádió
Hangos Kortárs Irodalmi Antológia, 5. rész
Határidő: február 28.


Kortárs amatőr és hivatásos írók, költők részére publikálási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, elkészítése, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.
Pályázhatnak: magyar amatőr és hivatásos írók, költők; Magyarországról és a világ bármely pontjáról.
Megjelenés:
a) Az Irodalmi Rádió Irodalmi Óra című egyórás műsorában,
a műsort átvevő rádiókban:
Civil Rádió (Budapest), Hobby Rádió (Debrecen), Európa Rádió Miskolc (Miskolc), Tenkes Rádió (Siklós), Remény Rádió (Pécs), Rádió Egy100 (Százhalombatta), Parti Rádió (Abádszalók), 2XX Radio (Canberra), Príma Rádió (Székelyudvarhely).
A műsor várható sugárzása: 2005. 6. hét. Részletes információk:
www.szinhaz.hu/irodalmiradio/hetimusor.shtml
b) Audio CD-n, melyből a pályázó kívánságára
küldünk egy vagy több példányt.


Formai követelmények
Egy pályázó egyszerre két művel pályázhat. Lehet: a) két verssel,
b) két prózával, c) egy verssel és egy prózával.
Egy mű maximális hossza próza esetében 3, vers esetében 4 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
A/4-es lap, mindegyik margó 2,5 cm, betűtípus: Times New Roman 12-es, sorköz: szimpla, bekezdés: balra zárt. A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Tematikus megkötés nincs, bármilyen témával és műfajban lehet pályázni. Minden pályaműből két példányt kérünk!
Pályázni kizárólag postai úton lehet az Irodalmi Rádió címére (3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály út 37. IX/3).
A művekhez csatolni kell a kitöltött pályázati űrlapot, mely letölthető az Irodalmi Rádió honlapjáról a következő címről: www.szinhaz.hu/irodalmiradio/hakiaurlap.doc
A pályázatok beérkezésének határideje:
2005. január 28.
Pályázati díj nincs, a pályázás ingyenes.
Információ: 20/544-0372; a.zsoldos@chello.hu;
www.szinhaz.hu/irodalmiradio
Jutalmazás: A rendszeresen sikeresen pályázók bekerülnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, később külön műsort készítünk róluk és művészetükről, valamint segítjük irodalmi pályafutásukban, megjelent könyveiket népszerűsítjük, könyvbemutatót, író-olvasó találkozót szervezünk számukra.


Kovács Gábor Művészteti Alapítvány
Határidő: 2005. március 30.


A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány sajtópályázatot hirdet az írott és az elektronikus sajtó munkatársai számára. A KOGART – műfaji és terjedelmi megkötöttségek nélkül – várja a 2004. november 10. és 2005. március 15. között megjelent alkotásokat.
A téma: állami és magánmecenatura a magyar képzőművészeti életben. A pályaműveket az alkotók és a szerkesztőségek nevezhetik olvasható fénymásolatban, hang- vagy VHS videokazettán a megjelenés dátumának és helyének megjelölésével.
1. díj: 200 ezer forint
2. díj: 100 ezer forint
3. díj: 50 ezer forint.

Nevezési határidő: 2005. március 20.
Eredményhirdetés: 2005. március 25.
A pályamunkákat a KOGART címére
(Budapest, Andrássy út 122.) várják.
A borítékon kérjük, jelezzék, hogy pályamunka.
Információ: 06-30-488-29-15
Bővebb információ: www.kogart.hu


Lapker-ösztöndíjprogram


Az NKA Szépirodalmi Szakmai Kollégiumának
pályázati felhívása

Határidő: 2005. január 26.


Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége
Határidő: 2005. március 11.

Vegyen részt József Attila és II. Világháborús [sic!] témájú,
a Magyar Köztársaság Nemzeti Emlékezet Programja keretében megjelenő köteteinkben!
Sokoldalú megjelenési lehetőséget biztosítunk sikeres és pályakezdő
íróknak, diákíróknak egyaránt! A MINSZ Könyv- és Lapkiadó eddig 80 kötetet jelentetett meg, amelyek országos terjesztésre kerültek, de külföldre is eljutottak. Ezt a lehetőséget ne hagyja ki!
2005-ben 8 kötetet jelentetünk meg! Első kötetünk április 11-én, a József Attila-évforduló tiszteletére, a második kötetünk Visszaemlékezés a II. Világháború [sic!] eseményeire címmel májusban lát napvilágot. Ezt követően a harmadik kötetünk Életünk hű társai az állatok
címmel jelenik meg.
Aki részt kíván venni e kötetekben írásai megjelentetésével, kérjük,
mielőbb regisztráltassa magát. Ennek díja 1500 Ft.
A regisztrációs díj mind a három kötetünkre, sőt az év folyamán megjelenő kötetekre is érvényes. Ez a szerzőknek elsőbbségi megjelenési lehetőséget biztosít!

A regisztrációs díj befizetése a MINSZ 3301 Eger, Pf. 369 címre történik, rózsaszín postai utalványon. Érdeklődni lehet: tel./fax: 36/411-099. A regisztrációs díjjal együtt küldje el szakmai önéletrajzát, valamint írja meg, hogy milyen műfajban, hány oldal terjedelmű verset, prózát jelenetet, tanulmányt kíván közzétenni. Ha kérdései vannak, küldjön felülbélyegzett és megcímzett borítékot, és mi azonnal válaszolunk!
Amennyiben Önt további köteteink megjelenése érdekli, úgy kérésére erről is tájékoztatjuk.

Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége
3300 Eger, Völgy út 65.


 

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány
Klebelsberg Kunó emlékére szakalapítvány
Határidő: 2005. február 25.

Célja: az idegen nyelvi képzés és idegen nyelvű kiadványok készítésének támogatása.

Pályázni lehet az idei évben:
1. Az Európai Unióhoz való csatlakozás gondolatköréhez illeszkedő a magyar kultúrát, valamint a magyar és az európai kultúra kapcsolatát bemutató tudományos művek: tanulmányok, folyóiratcikkek, könyvek idegen nyelvre történő fordítására, illetve megjelentetésének előkészítésére.
2. A felsőoktatás területéről az idegen nyelvi tanszékek munkatársainak kutató és oktató munkájához ösztöndíjak biztosítására.

Pályázhatnak: egyének, munkaközösségek, intézmények.
– Szakmai életrajzát, két elismert pályatárs ajánlását kérjük a pályázathoz csatolni.
– Kiadókat, kiadási költségeket, valamint technikai fejlesztéseket a kuratóriumnak nem áll módjában támogatni.
– Az egy pályázattal elnyerhető támogatás egyéni pályázat esetén maximum 200.000.-Ft, kollektív pályázat esetén maximum 300.000.-Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. február 25.


Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány
Dunatáji népek kutatása szakalapítvány

Határidő: 2005. március 26.

Célja: A közép-európai régió születésének és Európába történő beilleszkedésének sokoldalú feltárása (beleértve az osztrák–magyar közös múlt kutatását is). A térség gazdasági, politikai, kulturális stb. folyamatának megismerésével, publikációkkal, konferenciák szervezésével elősegíteni az itt élő nem magyar nemzetek közeledését, szorosabb együttműködését.

Pályázni lehet a közép-európai nem magyar népeket érintő alábbi kutatási témákra:
– Közép-Kelet-Európa, mint régió fejlődési útja, ennek viszonya más európai térségek fejlődéséhez,
– Az államok feletti demográfiai, interetnikai, települési, termelési politikai struktúrák alakulása,
– A közép-európai társadalom polgárosodása (agrárkérdés, parasztság, gazdálkodás, életmód, társadalom, kultúra),
– Modernizációs folyamat Közép-Európában. Állam, jog, politika, modernizációs ideológiák, ezek tükröződése a kultúrában és a művészetben,
– Nemzetté válás, nemzeti ideológiák, nemzeti kérdés.
Két elismert pályatárs ajánlását kérjük a pályázathoz csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. március 26.


Bolyai Pedagógiai Alapítvány. Pályázat marosvásárhelyi egyetemeken, főiskolákon tanuló magyar hallgatók számára


Bolyai Pedagógiai Alapítvány. Pályázat marosvásárhelyi egyetemeken, főiskolákon tanító fiatal (legfennebb 35 éves) magyar egyetemi oktatók, illetve ott dolgozó doktoranduszok számára


Magyar Ösztöndíj Bizottság. Pótpályázati felhívás a 2005/2006. tanévre külföldi tanulmányi és kutatói ösztöndíjakra és a 2005. évi nyári egyetemekre


Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj


Pályázatíró napok


Oktató program az Európai Unió támogatási rendszeréről egyetemi és főiskolai hallgatók részére
(Amiért különösen érdekes lehet, hogy a hasonló tanfolyamok szokásos horribilis részvételi díjához képest gyakorlatilag ingyenes)


Katolikus havilap keres részmunkaidőbe ambiciózus fiatalt szerkesztőségi asszisztensi munkakörbe. Jelige: Lap-gazda. Kérjük, önéletrajzát (amelyet bizalmasan kezelünk) a jeligére hivatkozva az alábbi címre küldje: e-mail: munkaugy@jezsuita.hu.

Határidő: 2004. december 1.
Feladatai:
értékesítési, terjesztési utak megtalálása, meghatározása; stratégia kidolgozása
értékesítési, terjesztési folyamat biztosítása, fejlesztése, irányítása
adminisztrációs feladatok ellátása
Amit kérünk:
kiváló kommunikációs készség
hatékony munkavégzés
határozott fellépés, jó motivációs készség
Amit kínálunk:
önálló, kreatív munka
kiváló emberi környezet, jó szellemű csapat
Jelige: Lap-gazda
Levél: 1147 Bp., Pf. 462.


Külföldi szemmel a Vajdaságról
Kiíró: Vajdaság Portál
Határidő: 2005. 01. 07.

A pályázat célja az internetes megjelenítés népszerűsítése, tudósítók keresése, valamint vajdasági hírek és tudósítások elérhetővé tétele az RSS szolgáltatás segítségével. Az egyre népszerűsödő RSS hírszolgáltatást a Vajdaság Portál is alkalmazza, amely segítségével a cikkek olvashatóak a portálra kapcsolódás nélkül is hírolvasó, RSS ingyenes szoftverek segítségével. Továbbá az RSS segítségével a nagy hírportálok össze tudják gyűjteni és megjeleníteni a kiválasztott írásokat.

Külföldi szemmel a Vajdaságról
E kategóriába bármely országból küldhető magyar nyelvű pályamű. Személyenként legtöbb három pályamű küldhető be. Minden pályamű külön elbírálás alá esik. Az írások maximális terjedelme 6000 leütés, minimális terjedelme pedig 1000 lehet (szóközökkel együtt).
A kategóriába beküldött alkotások a Vajdaság Portál Külföldi szemmel a Vajdaságról című rovatában kerülnek bemutatásra.

A pályázatra az írások kizárólag e-mailen keresztül küldhetőek be a szerkesztoseg@vajdasagportal.com címre.
Beküldési határidő: 2005. január 7.
Eredményhirdetés: 2005. február 13-án a Vajdaság Portál oldalán.
A pályázatra beérkező írásokat három tagú szakzsűri bírálja el.
A zsűri által kiválasztott legjobb három alkotás részesül díjazásba.
A díjak 2004. december 25-étől lesznek láthatóak a Vajdaság Portál oldalán.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a portál fórumán kaphat választ.

A pályázat díjazására további felajánlásokat köszönettel fogadunk! A támogatóknak reklámozási lehetőséget biztosítunk a Vajdaság Portál fő oldalain reklámképpel és igény szerint egy-egy bemutatkozó oldallal. A reklám megjelenési ideje 30-360 nap.

Vajdaság Portál szerkesztősége


Tudósítások a Vajdaságról
Kiíró: Vajdaság Portál
Határidő: 2005. 01. 07.

A pályázat célja az internetes megjelenítés népszerűtése, tudósítók keresése, valamint vajdasági hírek és tudósítások elérhetővé tétele az RSS szolgáltatás segítségével. Az egyre népszerűsödő RSS hírszolgáltatást a Vajdaság Portál is alkalmazza, amely segítségével a cikkek olvashatóak a portálra kapcsolódás nélkül is hírolvasó, RSS ingyenes szoftverek segítségével. Továbbá az RSS segítségével a nagy hírportálok össze tudják gyűjteni és megjeleníteni a kiválasztott írásokat.

Tudósítás
A kategóriába vajdasági, magyar nyelven írt tudósításokat várunk. Személyenként legtöbb három pályamű küldhető be. Minden pályamű külön elbírálás alá esik. Az írások maximális terjedelme 6000 leütés, minimális terjedelme pedig 1000 lehet (szóközökkel együtt). A tudósításhoz kép is csatolható, legtöbb három. A képek .jpg vagy .gif formátumban küldhetőek be, melyek maximális fájlmérete képenként 100 Kb. A csatolt képek nem jelentenek előnyt a pályamunkák elbírásánál.
A kategóriába beküldött alkotások a Vajdaság Portál Települések hírei című rovatában kerülnek bemutatásra.

A pályázatra az írások kizárólag e-mailen keresztül küldhetőek be a szerkesztoseg@vajdasagportal.com címre.
Beküldési határidő: 2005. január 7.
Eredményhirdetés: 2005. február 13-án a Vajdaság Portál oldalán.
A pályázatra beérkező írásokat három tagú szakzsűri bírálja el.
A zsűri által kiválasztott legjobb három alkotás részesül díjazásba.
A díjak 2004. december 25-étől lesznek láthatóak a Vajdaság Portál oldalán.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a portál fórumán kaphat választ.

A pályázat díjazására további felajánlásokat köszönettel fogadunk! A támogatóknak reklámozási lehetőséget biztosítunk a Vajdaság Portál fő oldalain reklámképpel és igény szerint egy-egy bemutatkozó oldallal. A reklám megjelenési ideje 30-360 nap.

Vajdaság Portál szerkesztősége


Magyar Ösztöndíj Bizottság

A Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázati lehetőségeket kínál hallgatók, diplomások, oktatók, kutatók, tudományos szakemberek, művészek, PhD hallgatók számára, szinte valamennyi tudományágban


A DAAD a Magyar Ösztöndíj Bizottság közremüködésével pályázatot hirdet Németországi kutatásokhoz és tanulmányokhoz


Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2005.


A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet a 2005. évre szóló Klebersberg Kuno Ösztöndíjra


A stockholmi Svéd Intézet a 2005/2006-os akadémiai évre ösztöndíjakat hirdet svédországi tanulmányok folytatására vagy kutatómunka végzésére


A Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) 3 programja a bölcsészet-, társadalom- és természettudomány területén


A Török Külpolitikai Intézet pályázatának célja olyan kutatás támogatása, mely a nemzetek közötti kapcsolatok, barátságok fejlesztését, javítását tűzte ki célul


Tempus Közalapítvány


Socrates, Leonardo da Vinci, Ceepus,
College of Europe
és egyebek


Egyéb pályázatok (mindenféle!)

Kiíró: ALFÖLD Művészeti Egyesület, Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége, Raszter Könyvkiadó
Pályázat címe: Szárnypróbálgatók 2005., versíró pályakezdők antológiája
Pályázhatnak: Pályakezdő költők
Beadási határidő: 2004. december 1.


Kiíró: Magyar Fordítóház Alapítvány
Pályázat címe: Műfordítási ösztöndíj külföldieknek
Pályázhatnak: Külföldi fordítók
Beadási határidő: folyamatos


Kiíró: Magyar Ösztöndíj Bizottság
Pályázat címe: Japán ösztöndíj (rövid, hosszú távú és posztdoktori)
Beadási határidő: 2004. december 17.


Kiíró: Tempus Közalapítvány
Pályázat címe: Szakképzési nemzetközi együttműködési program (Leonardo da Vinci)
Pályázhatnak: Szakképző intézmények, beleértve a felsőoktatási intézményeket is; kutatóintézetek; vállalkozások (főleg kis- és középvállalkozások); szakmai szervezetek (pl. kamarák); szociális partnerek; települési önkormányzatok; nonprofit, politikamentes szervezetek
Beadási határidő: 2005. február 11. és 2004. október 1.


Kiíró: Tempus Közalapítvány
Pályázat címe: Socrates/Erasmus akcióban résztvevő hallgatóknak Intenzív Nyelvi Előkészítő Kurzuson (ILPC) való részvétel
Pályázhatnak: Hallgatók, akik a 2003/2004-es tanévre Erasmus ösztöndíjat nyertek el és olyan országban kívánnak tanulmányokat folytatni, ahol ILPC kurzusok kerülnek megrendezésre
Beadási határidő: A pályázatok beérkezési határidejét a küldő intézmény határozza meg


Kiíró: IRKA Irodalmi Szerzők Egyesülete
Pályázat címe: Audiovizuális irodalmi szerzők, fordítók támogatása
Pályázhatnak: Audiovizuális irodalmi szerzők
B eadási határidő: folyamatos


Kiíró: Debreceni Mester Kiadó
Pályázat címe: VIII. nemzeti forradalmi verselemzés
Beadási határidő: Folyamatos, 2005. január 5-ig


Kiíró: Boldog Jövőnkért Alapítvány
Pályázat címe: Irodalmi antológia, 2004. karácsony
Beadási határidő: 2004. november 15.


Kiíró: No-Ko Sat Kiadó
Pályázat címe: Az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos vélemények
Pályázhatnak: Kortól és foglalkozástól függetlenül bárki, magyar nyelvű munkával
Beadási határidő: 2004. november 30.


Kiíró: No-Ko Sat Kiadó
Pályázat címe: Gyerekirodalom
Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven írók (amatőr írók is) kortól és foglalkozástól függetlenül bárki, kizárólag magyar nyelvű pályázati anyaggal
Beadási határidő: 2004. december 31.


Örökhagyók
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az Édes Anyanyelvünk második pályázat keretében
Örökhagyók
címmel könyvpályázatot hirdet.
Támogatásra 20 millió Ft áll rendelkezésre.
A pályázat célja:
hátrahagyott művek, életművek, életút dokumentációk kiadásának támogatása.


A Márton Áron Szakkollégium határon túliaknak
Határidő: november 19.


Irodalmi bemutatkozási lehetőség
Kiíró: Alterra Svájci-Magyar Kiadó
Pályázat címe: Irodalmi bemutatkozási lehetőség
Pályázhatnak: Kezdő, illetve a befutott írók, költők
Beadási határidő: Folyamatos
Az Alterra Svájci-Magyar Kiadó (mely egyaránt kíván bemutatkozási lehetőséget biztosítani kezdő, illetve
a befutott íróknak, költőknek) felhívással fordul régi és új szerzőihez.
A kiadó által tervezett antológiákban, a műfaji sokszínűség jegyében versek, elbeszélések, novellák,
elmélkedések kapnak helyet.
A kéziratokat tehát műfaji megkötöttség nélkül, maximum 15 oldalas terjedelemben folyamatosan várják a
szerkesztők a következő címen:
1054 Bp., Széhenyi u. 1. D/A, I. 5., tel.: 353-2176


Doktori disszertáció elkészítése, kutatások finanszírozása, kutatások finanszírozása spanyol nyelv és irodalomból


Medáliák emléknap. Hommage a József Attila irodalmi és összművészeti pályázati felhívás
Kiíró: Kráter Műhely Egyesület, PoLíSz
Határidő: 2005. január 15.

Az eltaposott orrú fekete,
a sárga, kinek kékebb az ege,
a rézbőrű, kin megfagyott a vér
és a lidércként rugódzó fehér -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

József Attila: Medáliák 12. szakasz

A József Attila-centenárium tiszteletére a Kráter Műhely Egyesület PoLíSz folyóirata pályázatot hirdet Medáliák címmel, annak a rébuszokkal teli József Attila-költeménynek a jegyében, melynek tizenkettedik, csonka medáliája mindmáig izgalomban tartja az irodalomértők táborát.
A Medáliák című vers kapcsán József Attila életművének egésze előtt kívánunk tisztelegni, így várunk minden olyan műalkotást, mely a költő gazdag és kimeríthetetlen kincseket rejtő művészetére reflektál.
Külön megoldásként pályázható a Medáliákra vonatkozó kérdés: a költemény laza „füzérvers”-e, avagy tudatosan komponált „mű-egész”? Elsősorban (de nem kizárólagosan) olyan vállalkozó szellemű alkotók (költők, zenészek, képzőművészek) jelentkezését várjuk, akik e kérdés kreatív megközelítésére, az utolsó medália titkának megfejtésére ellenállhatatlan késztetést éreznek magunkban. Minden műfaji megkötöttség nélkül olyan izgalmas pályamunkákra (is) számítunk, melyek József Attila verse kipontozott szakaszának „megfejtésére”, szóban, képben, zenében való feloldására, megjelenítésére tesznek kísérletet, kulcsot adva ezzel a költemény egészének (újra)értelmezéséhez is!
A legjobb pályamunkák számára a PoLíSz folyóiratban, illetve a Kráter Könyvesházban biztosítunk bemutatkozási lehetőséget.
A pályamunkák előválogatáson vesznek részt, majd a döntőbe jutott alkotók a Medáliák Emléknapon élőben mérhetik össze tudásukat szakmai zsűrik előtt, három kategóriában (vers, zenemű, és képzoművészeti alkotás.)
A fődíjak pénzalapja: 150.000 Ft. A helyezettek számára könyvjutalmakat adunk.
A pályamunkák beadási határideje vers kategóriában: 2005. január 15.
A döntobe jutottak névsorát a PoLíSz folyóirat februári számában tesszük közzé, a díjazott képzőmuvészeti és irodalmi alkotásokat a júniusi számban jelentetjük meg.
Zenemű és képzőművészeti alkotás kategóriában nem kerül sor előválogatásra, a versenyzők a Medáliák Emléknapon mutathatják be alkotásaikat.
A zsűri és a díjkiosztó időpontja: 2005. március 21. A Költészet Világnapján a Magyar Kultúra Alapítvány Székházában.

A pályázatok beküldését és a jelentkezést a PoLíSz szerkesztőségébe várjuk:
1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
(06-1)-266-62-88, polisz@krater.hu


40 000 dolláros regénypályázat
Kiiró: Irodalmi Jelen
Az Irodalmi Jelen irodalmi havilap pályázatot hirdet magyar regény megírására.
A pályázatra, témától függetlenül, minden magyar nyelven írt regény benyújtható, amely még nem jelent meg nyomtatásban és közlési jogával más intézmény nem rendelkezik. A beküldött pályamű terjedelme legfeljebb 600 ezer karakter (leütés) lehet.

I. díj: 20 000 USA dollár
II. díj: 10 000 USA dollár
III. díj: 5 000 USA dollár

A fentieken kívül három mű egyenként 1666 USA dolláros különdíjban részesül.
A díjtételek oszthatatlanok, de a bírálóbizottságnak jogában áll, minoségi okokból, egyes díjakat nem kiadni. A díjazott művek kizárólagos publikálási joga 8 évig az Irodalmi Jelent illeti meg, amely azokat az Irodalmi Jelen Könyvek sorozatban jelenteti meg.
Beküldési határidő: 2005. november 30. (postabélyegző dátuma).
A beérkezett pályaműveket neves megbízott irodalmárok bírálják el, 2006. április 30.-ig. Ezután kerül sor (közjegyző jelenlétében) a jeligék feloldására és a hivatalos eredményhirdetésre. A díjakat ünnepélyes keretek között 2006. májusában adják át Aradon.
A pályázat jeligés: az író nevét, címét, elérhetőségeit külön lezárt borítékban kell a pályaműhöz mellékelni. A jogi félreértések elkerülése végett a pályázónak ugyanebben a borítékban mellékelnie kell az Irodalmi Jelen honlapjáról (http://www.ij.nyugatijelen.com) letölthető, aláírt nyilatkozatot is. A pályamunkákat kizárólag Regénypályázat feliratú postai küldeményként lehet az Irodalmi Jelen címére (310085 Arad, str. Eminescu nr. 55-57., Románia) eljuttatni. A művet CD-re rögzítve (Microsoft Word formátumban) fogadjuk el, amelyhez mellékelni kell a 2 példányban kinyomtatott szöveget is. A begépelésre a pályázat kiírójának nincs lehetősége, a kinyithatatlan CD a pályamunka kizárását vonja maga után.
Az elismerésben nem részesült pályamunkák kéziratát nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

Az Irodalmi Jelen kiadója


+ 1, hátha valaki tudományágat vált:-))

Periodikus felhívás a Repüléstan és űrkutatás, Fenntartható energiarendszerek és a Fenntartható felszíni szállítás témakörében
A kutatás-fejlesztési pályázat egyes alprioritásaira fordított összegek:

– Repüléstan és űrkutatás: 64 millió euró
– Fenntartható energiarendszerek: 132 millió euró
– Fenntartható felszíni szállítás: 56 millió euró
Pályázók köre: nincs korlátozva
Összeg: 252.000.000 Euro
Beadási határidő: 2004. 12. 08.

 

 

Az Oktatási Minisztérium hírei, programjai, pályázatai

 

Az Oktatási Minisztérium sajtóirodájának közleménye Az ELTE bevételi és kiadási előirányzatainak alakulása 2004-ben címmel


A Felsőoktatási Tudományos Tanács (FTT) elnökének tájékoztatója a törvényelőkészítési folyamat helyzetéről


Frontális pedagógia helyett „konstruktivista” pedagógia.
Magyar Bálint prezentációja a IV. Országos Nevelési Konferencián
(ppt dokumentum)


Magyar Universitas Program;
az új felsőoktatási törvény tervezete


Oktatási-statisztikai évkönyv 2003/2004 (pdf dokumentum)


A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatára a 2004/2005-ös tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra vagy csoportos részképzésrePályázati felhívás nyelvoktatási szakemberek számára megyei multiplikátori jegyzékbe történő felvételre. Pályázati határidő: 2004. október 30.


Pályázati felhívás: A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet Magyarországon vagy magyar felsőoktatási intézmények kihelyezett képzésein szerzett oklevelek romániai honosításában való közreműködésre. A pályázatok beérkezési határideje: 2004. november 10.