ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék
Az oldalt Microsoft Internet Explorer böngészővel
ajánljuk megtekinteni.

 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara felvételt hirdet
a 2006/2007-es tanévre doktori (PhD) képzésre

A hivatalos kari hirdetmény szövege


A felvételi vizsgák időpontja az Irodalomtudományi Doktori Iskola egyes programjaiban

Modern angol és amerikai irodalom
A felvételi vizsga ideje és helye:
2006. május 25. (csütörtök) 9 óra
Ajtósi Dürer sor 19–21
. A ép. 211.

Az általánoson kívüli, további követelmények:
szakdolgozat-szinopszis, ha van publikáció, annak másolata
Témaválasztási korlát:
a témának a tágan értelmezett modern angol és amerikai irodalom körébe kell tartoznia (beleértve a 19. századot, illetve az angol irodalom esetében a 18. századot is)


Angol reneszánsz és barokk irodalom
A felvételi vizsga ideje és helye:
2006. május 24. (szerda) 10 óra
Ajtósi Dürer sor 19–21
. A ép. 236.


Amerikanisztika
A felvételi vizsga ideje és helye:
2006. május 25. (csütörtök) 10 óra
Ajtósi Dürer sor 19–21. A ép. 202.


Germanisztikai irodalomtudomány
Néderlandisztika


Skandinavisztika
A felvételi vizsga ideje és helye:
2006. május 24. (szerda) 11 óra
Ajtósi Dürer sor 19–21.


A magyar reneszánsz
A magyar barokk irodalom
A felvételi vizsga ideje és helye mindkét programon:
2006. június 8. (csütörtök) 14 óra
Múzeum krt. 4. A ép. IV. em.
417.


A magyar és európai felvilágosodás
A felvételi vizsga ideje és helye:
2006. május 26. (péntek) 10 óra
Múzeum krt. 4. A ép. II. em. 210.


Általános irodalomtudomány
Összehasonlító irodalomtudomány
A magyar romantika

A felvételi vizsga ideje és helye mindhárom programon:
2006. június 8. (csütörtök) 9 óra
Múzeum krt. 4. A ép. III. em. 310.


A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora
A legújabb kori magyar irodalom

A felvételi vizsga ideje és helye mindkét programon:
2006. május 29. (hétfő) 11 óra
Múzeum krt. 4. A ép. III em. 317.

Témaválasztási korlát:
A Nyugat és kora program elsősorban azok jelentkezését várja, akik Ady Endre, Babits Mihály vagy Kosztolányi Dezső munkásságával kívánnak foglalkozni. Vár továbbá olyan témákat, melyek irodalmi szerveződések, irodalmi társaságok vagy a Nyugattal nem szembenálló kisebb (hazai) folyóiratok kutatását tűzik ki célul.


Az uráli népek folklórja és irodalma


Könyvtártudomány
A felvételi vizsga ideje és helye:
2006. május 26. (hétfő) 10 óra
Múzeum krt. 68. fszt. 10.


Orosz irodalom és irodalomkutatás
A felvételi vizsga ideje és helye:
2006. május 22. (hétfő) 10 óra
Múzeum krt. 4. D ép. fszt. 6.


Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában
A felvételi vizsga ideje és helye:
2006. május 26. (péntek) 15 óra
Múzeum krt. 4. D ép. fszt. 9.


A program a felvételi lehetőségét nem köti sem orosz szakos diplomához, sem pedig orosz nyelvtudáshoz. Nem csupán bölcsészhallgatókat fogadnak szívesen, hanem az orosz irodalom és kultúra iránt bármely interdiszciplináris vagy interkulturális vonatkozásban érdeklődő hallgatót, esetleg más karokról is. A hallgatók igénye szerint az orosz nyelvű szakszövegek olvasásához szükséges felkészítést az iskolarendszerű képzés keretében biztosítják.


Szláv irodalmak
A felvételi vizsga ideje és helye:
2006. május 25. (csütörtök) 11 óra
Múzeum krt. 4. D ép. I. em. 104.


Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig

A felvételi vizsga ideje és helye mindkét programon:
2006. május 25. (csütörtök) 14 óra
Múzeum krt. 4. F ép. A/6.


Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet


A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata
A felvételi vizsga ideje és helye:
2006. május 23. (kedd) 14 óra
Múzeum krt. 4. C ép., II/253.