ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék
 
Frissítve:
2004. május 10. 23:50
2004. május 2. 1: 40
2004. ápr. 26. 20:30
2004. ápr. 20. 23:30
2004. ápr. 15. 23:45
2004. ápr. 6. 22:40
2004. ápr. 2. 00:20
2004. márc. 25. 23:20
2004. márc. 18. 23:50
2004. márc. 17. 21:30
2004. márc. 16. 23:40

Az oldalt Microsoft Internet Explorer böngészővel
ajánljuk megtekinteni.

 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara felvételt hirdet
a 2004/2005-ös tanévre doktori (PhD) képzésre
A hivatalos kari hirdetmény szövege
[kiegészítésekkel]

A jelentkezés általános feltételei

Legalább jó rendű egyetemi (MA) diploma (magyar állampolgárok külföldön szerzett egyetemi oklevelét honosítva kell benyújtani), külföldi állampolgárok esetében a Kar kikérheti az Oktatási Minisztérium illetékes osztályának véleményét a végzettségi szint megállapítása céljából
Egy államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal azonos értékű [de nem lektorátusi vagy tanszéki] nyelvvizsga. A nyelvvizsga-igazolást nem lehet pótlólag benyújtani.
Doktori képzésre az a hallgató nem nyújthat be jelentkezést, aki ugyanazon a szakon még nem fejezte be az alapképzést [azaz 2004 nyarán nem tesz szakzáróvizsgát]
Azok a hallgatók, akik 2004 nyarán tesznek szakzáróvizsgát, a jelentkezést benyújthatják, de a beiratkozás alkalmával igazolniuk kell, hogy diplomájuk legalább jó rendű
A diploma jó rendűnél alacsonyabb minősítése esetében a doktori iskola vezetője a doktori program vezetőjének javaslata alapján írásos engedélyt adhat a jelentkezés benyújtására

Nyomatékosan felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a doktori programot keressék meg a jelentkezésük leadása előtt a konkrét, a doktori programot érintő tudnivalók tisztázása érdekében. [Az Irodalomtudományi Doktori Iskolába jelentkezők a külön előírásokról tájékozódhatnak alább.]


A felvételi kérelemhez (nyomtatvány)
az alábbiakat kell csatolni:

egyetemi (MA) diploma (fénymásolata)
középfokú C típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány (fénymásolata)
szakmai önéletrajz
erkölcsi bizonyítvány; külföldi állampolgárok esetében az ezt pótló igazolás (aki erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakört lát el, a munkahely igazolása)
publikációs lista
témavázlat magyar nyelven (1-2 oldal terjedelemben)
a felvételi eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény
két, a jelentkező értesítési címére megcímzett, ajánlott levélnek megfelelően felbélyegzett boríték,
csatolható kiemelkedő szakemberek ajánlása is

A doktori iskolák, illetve programok egyéb csatolandó dokumentumokat is kérhetnek (például szakdolgozat, publikáció). Erről a doktori program vezetőjénél vagy munkatársánál lehet érdeklődni, illetve a tanszéki hirdetményekből lehet tájékozódni. [Lásd alább, illetve a doktoriskola működési szabályzata felvételire vonatkozó előírásait.]


A jelentkezéshez szükséges
nyomtatványt, tájékoztatót és csekket
az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Hivatalában
lehet beszerezni
vagy postai úton kérni
felbélyegzett válaszboríték mellékelésével.

[A jelentkezési lap letölthető innen pdf formátumban:Kezdőlap
csekket viszont csak a Doktori Hivatalban kérhetnek személyesen vagy levélben.]

A jelentkezést
2003. március 16. és április 19. között
lehet benyújtani személyesen, illetve
postán eljuttatni a Doktori Tudományszervezési Hivatalba.

Cím:
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. I. emelet
Telefon:
485-5200/5176, 5161


A Doktori és Habilitációs Ügyek Irodájának
félfogadási rendje
a felvételi jelentkezések leadásának idejére:

2004. március 16-tól április 5-ig:
hétfő 1012 és 1416 óra
kedd 1012 és 1416 óra
csütörtök 1012 és 1416 óra

2004. április 5-től április 19-ig:

hétfő 1012 és 1416 óra
kedd 1012 és 1416 óra
szerda 1012 és 1416 óra
csütörtök 1012 és 1416 óra
péntek 1012

Egyéb tudnivalók

A doktori jelentkezés (felvételi eljárás) díja: 6000 Ft

Jelentkezni lehet

államilag finanszírozott ösztöndíjas szervezett képzésre
költségtérítéses szervezett doktori képzésre
teljes költségtérítéses szervezett doktori képzésre
egyéni felkészülésre

A jelentkező több képzési formát is megjelölhet a jelentkezési lapon és több oktatási programra is benyújthatja jelentkezését. A jelentkezési dokumentációt és az eljárási díjat ebben az esetben annyiszor kell benyújtani, illetve leróni, ahány programra pályázik.

Tandíjak és költségtérítési díjak

Az államilag finanszírozott képzésben állami ösztöndíjjal részt vevő hallgatók tandíja 57.000 Ft/félév (az ösztöndíj összege 79.200 Ft/hó)
A költségtérítés összege 75.000 Ft/félév
A teljes költségtérítés összege 155.000/félév

Külföldi állampolgárok által fizetendő költségtérítési díj 2200–3100 eurónak a napi árfolyamon megfelelő forintösszeg/félév. A díj mértékéről az adott doktori iskola dönt

Felvételi vizsga

A felvételi vizsgákra 2004. május 24. és június 5. között kerül sor
A Bölcsészettudományi Karon szóbeli felvételi van
A felvételi vizsga pontos idejéről és helyéről a jelentkezőket írásban értesítjük
Felvételi vizsgát csak a doktori iskolák által megadott időpontban lehet tenni
A felvételi vizsgához kapcsolódó szakmai kérdésekkel kapcsolatban kérjük, tájékozódjanak az illetékes doktori iskola titkárságán is [illetve lásd alább]
A felvételi vizsga eredményéről a Kari Doktori Tanács döntése után a jelentkezőket az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Hivatala 2004. július végétől írásban tájékoztatja. A felvételi értesítés tartalmazza, hogy melyik képzési formára nyert felvételt a hallgató, valamint a beiratkozás pontos idejét és helyét
Határon túli magyar jelentkezőknek sikeres felvételi után az ösztöndíjra az otthoni bizottságnál kell pályázniuk. A felvételt nyert hallgatók (az ösztöndíjat elnyert hallgatók és az ösztöndíjat el nem nyert hallgatók) a magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett kezdhetik meg tanulmányaikat.

A képzés rendjéről

A 2004/2005-ös tanévtől a képzés kreditrendszerben folyik.
A képzés ideje 6 félév. A megszerzendő kreditszám 180, azaz félévente 30. A részletes szabályzatot a beiratkozáskor kapják kézhez a hallgatók.


És még egyszer, nyomatékosításul:

A jelentkezéshez szükséges
nyomtatványt, tájékoztatót és csekket
az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Hivatalában
lehet beszerezni
vagy postai úton kérni
felbélyegzett válaszboríték mellékelésével.

[A jelentkezési lap letölthető innen pdf formátumban:Kezdőlap
csekket viszont csak a Doktori Hivatalban kérhetnek személyesen vagy levélben.]

A jelentkezést
2003. március 16. és április 19. között
lehet benyújtani személyesen, illetve
postán eljuttatni a Doktori Tudományszervezési Hivatalba.

Cím:
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. I. emelet
Telefon:
485-5200/5176, 5161


A Doktori és Habilitációs Ügyek Irodájának
félfogadási rendje
a felvételi jelentkezések leadásának idejére:

2004. március 16-tól április 5-ig:
hétfő 1012 és 1416 óra
kedd 1012 és 1416 óra
csütörtök 1012 és 1416 óra

2004. április 5-től április 19-ig:

hétfő 1012 és 1416 óra
kedd 1012 és 1416 óra
szerda 1012 és 1416 óra
csütörtök 1012 és 1416 óra
péntek 1012

 


Felvételi vizsgák az
Irodalomtudományi Doktori Iskolában

A Kar által előírt dokumentáción kívül a doktoriskola minden programja kéri csatolni a jelentkezési anyaghoz a jelölt

szakdolgozatának szinopszisát
vagy
egyik publikációját (illetve szinopszisát)
vagy
egyik régebbi, jól sikerült szemináriumi dolgozatát (illetve szinopszisát)
vagy
egy, a felvételire készített írásművét.

A fentiek közül csakis egyet, és legfeljebb 3-5 oldal terjedelemben.

Ezt a mellékletet is a Doktori Irodában, a jelentkezéshez szükséges egyéb anyagokkal együtt kell leadni. A megjelöltnél nagyob terjedelmű írásművet a Doktori Iroda munkatársai nem fogadnak el, ezért tartsák be a terjedelmi korlátot.


A felvételi vizsgákkal kapcsolatos tudnivalók
programonként

Modern angol és amerikai irodalom
Angol reneszánsz és barokk irodalom
Amerikanisztika
Germanisztikai irodalomtudomány
Néderlandisztika
A magyar reneszánsz
A magyar barokk irodalom
A magyar és európai felvilágosodás
Általános irodalomtudomány
Összehasonlító irodalomtudomány
A magyar romantika
A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora
A legújabb kori magyar irodalom
Az uráli népek folklórja és irodalma
Könyvtártudomány
Orosz irodalom és irodalomkutatás
Szláv irodalmak
Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában
Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig

Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet
A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata

Modern angol és amerikai irodalom

2004. május 27. (csütörtök) 9 óra
Ajtósi Dürer sor 19–21. A ép. 208.

Application and admission 2004

Letölthető változat (pdf):

For information on the general conditions of application contact ELTE Bölcsészettudományi Kar Doktori és Tudományszervezési Hivatal at Múzeum krt. 4/a, I/119, H-1088 Budapest. Tel.: (36-1) 485-5250, 485-5200/5176, 5164; fax.: 485-5200/5183; e-mail: doktvigh@freemail.hu or Irodalomtudományi Doktori Iskola, e-mail: epika@ludens.elte.hu

Questions relating directly to the Programme should be addressed to ELTE School of English and American Studies, Department of English Studies, Ajtósi Dürer sor 19, H-1146 Budapest. Tel.: (36-1) 460-4400; 460-4407; fax: (36-1) 460-4430; e-mail: dbs@ludens.elte.hu

Applicants must take an oral admission examination in English and American literature, criticism and theory of the nineteenth and twentieth centuries, and must also demonstrate some familiarity with literary studies in general. There is no written examination.

Oral examination requirements

The examination material comprises and somewhat exceeds the M.A. requirements of the Loránd Eötvös University (hereafter ELTE), but it is for the applicant to choose, in accordance with his/her field of interest, the area where his/her knowledge extends beyond the M.A. level. The information that follows is meant to draw the thematic boundaries of the examination, and to orient prospective students. The comments following names of authors and titles of books indicate the degree of knowledge expected.

1. Literarature

English

English poetry, fiction and drama in the nineteenth and twentieth centuries. As to the history of English literature after World War II, there are no special requirements for students who graduated at ELTE before 1991 as their final examination covered that period. Those who completed the M.A. course according to the curricula introduced after 1990 are free to choose the phase(s) of postwar literature they wish to concentrate on. The following authors are particularly relevant: (fiction) Kingsley Amis, William Golding, Doris Lessing, Iris Murdoch, Lawrence Durrell, Alan Sillitoe, John Fowles, Anthony Burgess, David Storey; (poetry) Philip Larkin, Ted Hughes, Seamus Heaney, Tony Harrison, Douglas Dunn; (drama) Samuel Beckett, Harold Pinter, John Osborne, Tom Stoppard, Edward Bond, Arnold Wesker, Brian Friel. Familiarity with the work of at least one author in each genre is required.

American

American literature in the nineteenth and twentieth centuries as laid down in the curriculum for the M. A. in English Literature; practically, from Transcendentalism to the present. An M.A. in American Studies is welcome, but not required. Applicants with an M. A. in American Studies must be familiar with authors, movements, trends in English literature if these played a part in American literary history (Coleridge’s criticism, Carlyle’s philosophy, Matthew Arnold’s cultural criticism, Yeats and symbolism, Imagism and its American representatives, Joyce, Virginia Woolf and the experimental novel). M.A.-level knowledge of American authors included in the English canon — such as Henry James and T. S. Eliot is also assumed.

2. Theory and criticism

The information below is intended for applicants for both the English and the American Literature Ph.D. courses.

The following authors as well as the schools of criticism and theory they represent form a central part of the examination. Applicants are not expected to be equally well-informed about them all; instead, they are advised to choose from among them according to their own orientation and prospective dissertation. The anthologies listed below contain the basic texts.

William James, Henri Bergson, Sigmund Freud, C. G. Jung
Henry James, W. B. Yeats, T. S. Eliot, E. M. Forster, Virginia Woolf
I. A. Richards, William Empson, W. K. Wimsatt, Jr., Monroe C. Beardsley, Mark Schorer, Ian Watt, Wayne Booth, Mikhail Bakhtin
Edmund Wilson, Lionel Trilling, Marshall McLuhan
René Wellek, M. H. Abrams
Georg Lukács, Raymond Williams, Fredric Jameson, Terry Eagleton
Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, E. D. Hirsch, Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault, J. Hillis Miller, Stanley Fish, Elaine Showalter, Paul de Man

Adams, Hazard. Critical Theory since Plato. Rev. ed. Fort Worth, 1992.
Adams, Hazard & Leroy Searle. Critical Theory since 1965. Tallahassee, Florida, 1986.
Ellmann, Richard & Charles Feidelson, Jr. The Modern Tradition: Backgrounds of Modern Literature. New York, 1965.
Lodge, David. 20th Century Literary Criticism: A Reader. London, 1972.
Modern Criticism and Theory: A Reader. London, 1988.

Demonstration of knowledge in excess of the above is of course welcome. Of those not included in the list, the work of two American critics, Van Wyck Brooks and F. O. Matthiessen, and of the English critic F. R. Leavis, is particularly illuminating.

Knowledge of the basics of versification (metre and form) both in English and Hungarian is assumed. The following books offer an introduction.

Attridge, Derek. Poetic Rhythm: An Introduction. Cambridge, 1995.
Ferencz, Győző. Gyakorlati verstan és verstani gyakorlatok. Budapest, 1994.
Fraser, G. S. Metre, Rhyme, and Free Verse. London, 1970.
Leech, Geoffrey N. A Linguistic Guide to English Poetry. London, 1969.
Lennard, John. The Poetry Handbook: A Guide to Reading Poetry for Pleasure and Practical Criticism. Oxford, 1996.
Szepes, Erika—István Szerdahelyi. Verstan. Budapest, 1981.

3. Literary history

The list that follows is made up books discussing important theoretical and historical problems of twentieth-century and — to a lesser extent — nineteenth-century English and American literature. Familiarity with two or three, of the applicant’s own choice, is expected.

Aaron, Daniel. Writers on the Left. Oxford, 1977 (1963).
Abrams, M. H. Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature. New York, 1971.
Abádi Nagy, Zoltán. Válság és komikum. A hatvanas évek amerikai regénye. Budapest, 1982.
Az amerikai minimalista próza. Budapest, 1994.
Balakian, Anna, ed. The Symbolist Movement in the Literature of European Languages. Budapest, 1984. (Only the essays on English literature)
Bergonzi, Bernard. The Situation of the Novel. London, 1970.
Bigsby, C. W. E. A Critical Introduction to Twentieth-Century American Drama. I–II. Cambridge, 1982, 1984.
Writers in Conversation with Christopher Bigsby. Vols. 1–2. Norwhich, 2000.
Bradbury, Malcolm and Howard Temperley, eds. Introduction to American Studies. London, 1981.
Bradbury, Malcolm. The Modern British Novel. London, 1993.
Brustein, Robert. The Theatre of Revolt. London, 1965.
Cunningham, Valentine. British Writers of the Thirties. Oxford, 1988.
Daiches, David. The Novel and the Modern World. Chicago, 1939.
Dávidházi, Péter. The Romantic Cult of Shakespeare: Literary Reception in Anthropological Perspective. New York, 1998.
Davidson, Donald, John Gould Fletcher, et al. I’ll Take My Stand: The South and the Agrarian Tradition Baton Rouge, 1977 (1930).
Dietrich, Richard F. British Drama 1890–1950. Boston, 1989.
Egri, Péter. The Birth of American Tragedy. Budapest, 1988.
Esslin, Martin. The Theatre of the Absurd. Harmondsworth, 1968 (1961).
Friedman, Alan. The Turn of the Novel. New York, 1966.
Humphrey, Robert. Stream of Consciousness in the Modern Novel. Los Angeles, 1954.
Hynes, Samuel: The Edwardian Turn of Mind. Princeton, 1968.
The Auden Generation: Literature and Politics in England in the 1930’s. London, 1976.
Innes, Christopher. Modern British Drama 1890–1990. Cambridge, 1992.
Paley, Morton D. Apocalypse and Millennium in English Romantic Poetry. Oxford, 1999.
Péter, Ágnes. Roppant szivárvány. A romantikus látásmódról. Budapest, 1996.
Perkins, David. The History of Modern Poetry. I–II. Cambridge, Mass., 1976, 1987.
Poirier, Richard. The Renewal of Literature: Emersonian Reflections. New York, 1987.
Rabinowitz, Rubin. The Reaction against Experiment in the English Novel 1950–60. New York, 1967.
Rajan, Tilottama. The Supplement of Reading. Figures of Understanding in Romantic Theory and Practice. Ithaca, 1990.
Sarbu, Aladár. The Reality of Appearances: Vision and Representation in Emerson, Hawthorne, and Melville. Budapest, 1996.
Scholes, Robert. Fabulation and Metafiction. Urbana, 1979.
Elements of Fiction. New York, 1968.
Szenczi Miklós. Valósághűség és képzelet. Modern Filológiai Füzetek. 23. Budapest, 1975.
Takács, Ferenc. T. S. Eliot and the Language of Poetry. Budapest, 1989.
Taylor, J. R. Anger and After: A Guide to the New British Drama. London, 1969 (1962).
Virágos, Zsolt. A négerség és az amerikai irodalom. Budapest, 1975.
Waugh, Patricia. Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction. London, 1984.
Wilson, Edmund, ed. The Shock of Recognition: The Development of Literature in the United States. Recorded by the Men who made it. I–II. New York, 1975 (1943).


A program leírása (pdf formátum):


Angol reneszánsz és barokk irodalom

2004. május 25. (kedd) 11 óra
Ajtósi Dürer sor 19–21. 112.

A program leírása:


Amerikanisztika

2004. május 27. (csütörtök) 16 óra
Ajtósi Dürer sor 19–21.


Germanisztikai irodalomtudomány és Néderlandisztika

2004. május 26. (szerda) 14:30
Ajtósi Dürer sor 19–21. A ép. 124.

Az általános előírásokon túli feltétel:

A doktori program oktatási nyelvének (német vagy holland) megfelelő magas szintű nyelvtudás.

A Germanisztikai irodalomtudomány program leírása:

Tájékoztatásul a Néderlandisztika program tanegységlistája:


Skandinavisztika

2004. május 2-ig nem érkezett információ.


A magyar reneszánsz
A magyar barokk irodalom

2004. június 3. (csütörtök) 9 óra
Múzeum krt. 4. A ép. IV. em. 417..

Tájékoztatásul a programok tanegységlistája: Reneszánsz Barokk


A magyar és európai felvilágosodás

2004. május 28. (péntek) 10 óra
Múzeum krt. 4. A ép. II. em. 210.

Tájékoztatásul a program tanegységlistája:


Általános irodalomtudomány
Összehasonlító irodalomtudomány
A magyar romantika

2003. június 3. (csütörtök) 9 óra
Múzeum krt. 4. A ép., IV. em. 408.

Tájékoztatásul a programok tanegységlistája: Elmélet Összehasonlító Romantika

Olvasménylisták: Összehasonlító Romantika


A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora
A legújabb kori magyar irodalom

2004. május 24. (hétfő) 10 óra
Múzeum krt. 4. A ép., III. em. 310.

Tájékoztatásul a programok tanegységlistája: Nyugat Modern

Olvasmánylista (A Nyugat és kora): Nyugat


Az uráli népek folklórja és irodalma

2004. május 2-ig nem érkezett információ.

A program leírása:


Könyvtártudomány

2004. május 28. (péntek) 10 óra
Múzeum krt. 6–8. fszt. 10.

Tájékoztatásul a program tanegységlistája:


Orosz irodalom és irodalomkutatás

A program ebben az évben nem hirdet felvételt.


Szláv irodalmak

2004. május 24. (hétfő) 11 óra
Múzeum krt. 4. D ép., I. em. 104.

Tájékoztatásul a program tanegységlistája:


Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

2004. június 2. (szerda) 11 óra
Múzeum krt. 4. D ép. fszt. 9.


Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig

2004. június 3. (csütörtök) 15 óra
Múzeum krt. C ép., Francia Tanszék

Tájékoztatásul a programok tanegységlistája: A középkortól... A felvilágosodástól...


Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet

2004. június 4. (péntek) 14 óra
Múzeum krt. 4. C ép., II. em. 317.


A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata

2004. június 2. (szerda) 11 óra
Múzeum krt. 4. C ép., II. em. 253.

Tájékoztatásul a program tanegységlistája: