ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék
Az oldalt Microsoft Internet Explorer böngészővel
ajánljuk megtekinteni.

 

 


Értesítő archív / Faliújság

Mivel az újabb időkben a honlapfrissítésekről szóló körlevelekbe (erről bővebben:Kezdőlap) mindenféle friss információt is igyekszem beleírni, olyasmiket, amik nem férnek a honlap egyéb „rovataiba”, maga az értesítő lesz egy újabb rovat, az elküldött (tartalmasabb) körlevelek szövege is felkerül ide, tehát egyfajta faliújságként működik majd, őrizve az eredeti levélformátumot, ezzel is érzékeltetendő, hogy nem annyira hivatalos „közleményekről” van szó, hanem oldottabban fogalmazott, szinte már magánlevelekről – a tartalmuk is így kezelendő! Bár ezek képek itt alább, a linkek itt is működnek. Hátha ez is jó lesz valamire/valakinek...

2005. szeptember 16.

Bodnár Kriszta e-mail

2007. nyár

2007. július 11.

Kedves hallgatók!
A harmadik tanév befejezését követően, a tanulmányi kötelezettségek teljesítése után kezdeményezniük kell az abszolutórium kiállítását. Ezt már többen megkísérelték a vizsgaidőszak folyamán, de messze nem annyian, mint az előző években. Talán ennek az is lehet az oka, hogy a most végző évfolyam az első, amelynek az előírt tanegységek teljesítésén kívül más tevékenységekkel is kellett kreditet szereznie az abszolutóriumhoz. Sőt esetleg az is előfordulhat, hogy a harmadik tanév befejezése és a tanulmányi kötelezettségek teljesítése sokaknál nem esik egészen egybe…(?)
Nézzük, hogyan intézzük az abszolutórium ügyét!
Abszolutóriumot az kaphat, aki három beiratkozott tanév alatt elvégezte az előírt 16 tanegységet (ezzel szerzett 112 kreditet), van három tudományos publikációja (ez 24 kreditet ér), és egyéb tevékenységeiért kapott még 44 kreditet. Ezek a feltételek a 2004/2005. tanévben beiratkozott hallgatókra érvényesek. Akik tanulmányaikat korábban kezdték, azok a 16 tanegység teljesítésével már abszolutóriumképesek.
Hat félévnél többször nem lehet beiratkozni. Minden kreditet végső soron a témavezetőnek kell ellenjegyeznie, azaz jóváhagynia, és az ő megítélésére van bízva, hogy a kreditszabályzatban meghatározott keretek között mennyi kreditet ítél meg egy-egy tevékenységért.
Az abszolutóriumot a dékán állítja ki. Hogy hozzá eljusson az index, a következőket kell tenni.

1. A letölthető adatlapot ki kell tölteni (kitöltési útmutató is van hozzá).

2. A kitöltött adatlap nyomtatott példányát alá kell íratni a témavezetővel. Az adatlap elektronikus változatát a programok gyűjtik és összesítik. Ennek módját beszéljék meg a téma- vagy programvezetőjükkel.

3. Az indexet és az aláírt adatlapot le kell adni a doktoriskola titkárságán, lehetőleg a következő tanév szeptembere folyamán.
A leadás módja: az irodalomtudományi intézet nappali tagozatának titkárságán hagyható hivatali időben (Múzeum krt. 4/A. ép., III. em. 310.), vagy az A épület portáján egész nap, vagy beküldhető postán a fenti címre, az Irodalomtudományi Doktori Iskola titkárságának címezve.
S hogy miért szeptemberben, és nem most, a nyári vizsgaidőszak végén? Egyrészt mert a nyári félév augusztus 31-ig tart, és a félév lezárása után kezdeményezzük az abszolutóriumot. Másrészt az eljárás minden további lépése az abszolutórium kiállításának dátumához van kötve, és összehasonlíthatatlanul jobban jár mindenki, a doktoranduszok és a hivatal is, ha az eljárásra való jelentkezési határidejük meg a doktori védésük határideje nem a nyári vizsgaidőszakra esik, hanem őszre, amikor nyugalmasabban intézhetők ezek az ügyek, mint az ezer más határidővel, vizsgaidőszakkal stb. terhelt hektikus nyárban. Nem beszélve arról, hogy ez két-három hónappal meghosszabbítja a disszertációírásra fordítható időt, ami sokaknak jól jöhet. Remélhetőleg így már senkinek nincs kifogása a szeptemberi leadás ellen… Még akkor sem, ha ki kell tölteni azt az adatlapot – s így arra is több idejük jut.
Az adatlapra két okból van szükség. Egyrészt magukat az adatokat eleve az indexbe is be kell jegyezniük (ezért nem is jelent túl sok többletterhet!), csak ott nehezebben ellenőrizhetők és áttekinthetők, mindenki a maga (esetleg olvashatatlan) módján oldja meg, így viszont sokat segítünk egymáson: nekünk könnyebb átnézni, és ha minden rendben van, csak azért biztosan nem dobjuk vissza, mert nem értjük az indexbeli jelöléseiket, rövidítéseiket stb. Másrészt a doktoriskolának minden évben részletes jelentést kell leadnia a Magyar Akkreditációs Bizottságnak, amelyben részben éppen ilyen fajta adatokat kell szerepeltetni: a hallgatók publikációiról, konferenciarészvételükről, kutatóútjaikról stb. kell beszámolni, és mivel más módon mindeddig nem sikerült teljes körűen behajtani a jelentéshez szükséges információkat, legalább a harmadév végén kínálkozik lehetőség ezt feltételül szabni a „továbbhaladáshoz”.
Mindez azt is jelenti, hogy most, a vizsgaidőszak végeztével NE adják le az indexüket a doktori irodában. Viszont ősszel azért ne késlekedjenek, szeptember végéig ennek meg kell lennie. Aki mégis később adná le az indexét, ugyanazzal a dátummal kap majd bele aláírást, tehát ilyen módon nem hosszabbíthatók meg a további határidők.

4. A témavezető által ellenjegyzett adatlap nyomán a doktoriskola vezetője bejegyzi az indexbe az abszolutóriumkérelmet, majd az indexet a doktori irodába továbbítjuk, ott gondoskodnak a dékáni aláírásról. Az indexet aztán nem szükséges fölvenni, sőt jobb, ha ott marad a hivatalban, amíg legközelebb szükség lesz rá, azaz az eljárás megindításáig.

Az eljárást (egyelőre erre a tanévre, az etr bevezetése előtti időszakra) a doktori hivatal vezetőjének tudtával és hozzájárulásával alakítottuk ki.
Még két fontos kiegészítő megjegyzés:
A 2006–2007-es tanévre vonatkozóan az ösztöndíjas doktoranduszok NEM kaphatnak kreditet az ELTE-n végzett olyan tevékenységért, amelyet – egyszerűen szólva – egyébként fizetésért végezne valaki más; ilyen az oktatás és az oktatást kiegészítő bármilyen tevékenység (vizsgáztatás, dolgozatjavítás, felügyelet, oktatási segédanyagok készítése stb.), a könyvtárosi munka, horribile dictu a tanszéki folyosó takarítása…
Az indexhez az abszolutóriumkérelem érdekében a kitöltött és a témavezető által aláírt adatlapon kívül semmiféle egyebet ne mellékeljenek. Semmiféle igazolást, munkaszerződést, esküszöveget, vonatjegyet, meghívót, köszönőlevelet, kitüntetést és oklevelet, ugyanis azért, hogy az indexben és az adatlapon feltüntetett tevékenységet elvégezték és azért valamennyi kreditet kapnak, a témavezető áll jót, s ezt az aláírásával igazolja.

Szeptemberben tehát várom az indexeket a kitöltött és aláíratott adatlappal,
és ettől függetlenül pedig szép nyarat kívánok mindenkinek.

Üdvözlettel,
Bodnár Krisztina

2007. július 11.

 


2006. ősz

2006. szeptember 20.


 


3. levél (2005. október 3.)


2. levél (2005. szeptember 15.)

 


1. levél (2005. szeptember 15.)


http://epika.web.elte.hu/doktor/level_2005.html http://epika.web.elte.hu/doktor/kodszam.html Kurzuskínálat