ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék
 
 

ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

A doktori iskola neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola

Tudományterületi besorolása: bölcsészettudományok
Tudományága:
irodalomtudományok
A kiadható doktori fokozat tudományága:
irodalomtudományok
A képzés az intézmény alábbi mesterszakjaira épül:
amerikanisztika, anglisztika, bolgár nyelv és irodalom, cseh nyelv és irodalom, finnugrisztika, francia nyelv, irodalom és kultúra, horvát nyelv és irodalom, irodalom- és kultúratudomány, lengyel nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, néderlandisztika, német nyelv, irodalom és kultúra, olasz nyelv, irodalom és kultúra, orosz nyelv és irodalom, portugál nyelv, irodalom és kultúra, skandinavisztika, spanyol nyelv, irodalom és kultúra
szerb nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, szlovén nyelv és irodalom

A doktori iskola vezetője: Kulcsár Szabó Ernő egyetemi tanár

A doktori iskola törzstagjai:

Eisemann György
Frank Tibor
Gera Judit
Hetényi Zsuzsa
Horváth Iván
Kállay Géza
Kenyeres Zoltán
Kulcsár Szabó Ernő
Milosevits Péter
Orosz Magdolna
Péter Ágnes
Sarbu Aladár
Sebestyén György
Szabics Imre
Szegedy-Maszák Mihály
Szkárosi Endre
Tarnói László
Tverdota György

A doktoriskola oktatói
A doktoriskola témavezetői
Meghívott hazai és külföldi oktatók
a doktoriskolában

A doktoriskola képzési terve

A doktoriskola működési szabályzata (benne a doktoriskola tanácsára, vezetőjére, az oktatási programokra, mindezek feladatára és hatáskörére, továbbá a minőségbiztosításra, a jelentkezésre és a felvételre, a doktori képzés és eljárás rendjére, valamint a disszertációra vonatkozó doktoriskolai szabályok)

A doktoriskola önértékelése

A doktoriskola programjainak bemutatása:

Anglisztika és amerikanisztika

Amerikanisztika
Angol reneszánsz és barokk irodalom
Modern angol és amerikai irodalom

Germanisztika

Germanisztikai irodalomtudomány
Néderlandisztika
Skandinavisztika

Szlavisztika

Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában
Orosz irodalom és irodalomkutatás
Szláv irodalmak

Romanisztika

Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig
Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet
A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata
Portugál nyelvű irodalmak: a prózai műfajok története

Magyar és uráli irodalomtudomány (folklór) és könyvtártudomány

Általános irodalomtudomány
Összehasonlító irodalomtudomány
A magyar reneszánsz és kora
A magyar barokk irodalom
A magyar és európai felvilágosodás
A magyar romantika
A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora
A legújabb kori magyar irodalom
Az uráli népek folklórja és irodalma
Könyvtártudomány

Disszertációs adatbázis (az doktoriskolában 2006. március 1-jétől készült dolgozatok)