ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék
 
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Irodalomtudományi Doktori Iskola


A doktori iskola neve:
Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola

Tudományterületi besorolása: bölcsészettudományok
Tudományága:
irodalom- és kultúratudományok
A kiadható doktori fokozat tudományága:
irodalomtudományok
A képzés az intézmény alábbi mesterszakjaira épül:
amerikanisztika, anglisztika, bolgár nyelv és irodalom, cseh nyelv és irodalom, finnugrisztika, francia nyelv, irodalom és kultúra, horvát nyelv és irodalom, irodalom- és kultúratudomány, lengyel nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, néderlandisztika, német nyelv, irodalom és kultúra, olasz nyelv, irodalom és kultúra, orosz nyelv és irodalom, portugál nyelv, irodalom és kultúra, skandinavisztika, spanyol nyelv, irodalom és kultúra
szerb nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, szlovén nyelv és irodalom

A doktori iskola vezetője: Lukács István egyetemi tanár

A doktori iskola törzstagjai (a 2014-es akkreditáció eredményeként):
Balogh F. András
Bollobás Enikő
Dukkon Ágnes (emeritus törzstag)
Eisemann György
Ferencz Győző
Gera Judit
Hetényi Zsuzsa
Horváth Iván
Kállay Géza
Kenyeres Zoltán (emeritus törzstag)
Kroó Katalin

Kulcsár Szabó Ernő
Kulcsár-Szabó Zoltán
Lukács István
Orosz Magdolna
Sarbu Aladár (emeritus törzstag)
Scholz László
Szilágyi Márton

Tarnói László (emeritus törzstag)

A doktori iskola oktatói
A doktori iskola témavezetői

A doktori iskola tanácsa (2016. február 18-tól):
Lukács István (elnök)
Kállay Géza
Eisemann György
Kulcsár Szabó Ernő
Kulcsár-Szabó Zoltán
Orosz Magdolna
Scholz László
Kecskeméti Gábor (külső tag)
a doktorandusz önkormányzat delegáltja

A doktori iskola képzési rendje, 2013–2016. Érvényes a 2015 őszével bezárólag beiratkozott hallgatókra

A doktori iskola szervezeti és működési szabályzata, 2013–2016. Érvényes a 2015 őszével bezárólag beiratkozott hallgatókra

ÚJ! A doktori iskola képzési rendje, 2016. Érvényes a 2016 szeptemberétől beiratkozó hallgatókra

ÚJ! A doktori iskola szervezeti és működési szabályzata, 2016. Érvényes a 2016 szeptemberétől beiratkozó hallgatókra

A doktori iskola programjainak bemutatása (tanegységlista, az egyes kurzusok tematikája, olvasmánylisták). Érvényes a 2015 őszével bezárólag beiratkozott hallgatókra. A doktori iskola képzési rendje 2016-tól a doktoriskolán belül egységes

Anglisztika és amerikanisztika

Amerikanisztika (programvezető: Frank Tibor)
Angol irodalom és kultúra a középkorban és a kora újkorban (programvezető: Kállay Géza)
Modern angol–amerikai irodalom és kultúra / Modern English and American Literature and Culture (programvezető: Ferencz Győző)
Gender az angol és amerikai irodalomban és kultúrában / Gender in English and American Literature and Culture (programvezető: Bollobás Enikő)

Germanisztika

Germanisztikai irodalomtudomány (programvezető: Orosz Magdolna)
Néderlandisztika (programvezető: Gera Judit)
Skandinavisztika (programvezető: Masát András)

Szlavisztika

Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában (programvezető: Hetényi Zsuzsa)
Orosz irodalom és irodalomkutatás – összehasonlító tanulmányok (programvezető: Kroó Katalin)
Szláv irodalmak (programvezető: Lukács István)

Romanisztika

Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig (programvezető: Palágyi Tivadar)
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig (programvezető: Maár Judit)
Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet (programvezető: Szkárosi Endre)
A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak és előzményeinek szövegvizsgálata (programvezető: Scholz László)
Portugál nyelvű irodalmak: a prózai műfajok története (programvezető: Pál Ferenc)

Magyar és uráli irodalomtudomány (folklór), könyvtártudomány és folklorisztika

Általános irodalom- és kultúratudomány (programvezető: Kulcsár Szabó Ernő)
Összehasonlító irodalomtudomány (programvezető: Kulcsár-Szabó Zoltán)
A magyar és európai reneszánsz (programvezető: Horváth Iván)
A magyar barokk (programvezető: Orlovszky Géza)
A magyar és európai felvilágosodás (programvezető: Szilágyi Márton)
Romantika (programvezető: Eisemann György)
Késő romantikus és kora modern magyar irodalom (programvezető: Eisemann György)
Az irodalmi modernség (programvezető: Gintli Tibor)
1945 utáni magyar irodalom (programvezető: Schein Gábor)
Az uráli népek folklórja és irodalma (programvezető: Csepregi Márta)
Könyvtártudomány (programvezető: Kiszl Péter)
Magyar és összehasonlító folklorisztika (programvezető: Bárth Dániel)

Sikeres védések a doktori iskolában 2007 ősze óta

Disszertációs adatbázis (az doktoriskolában 2006. március 1-jétől készült dolgozatok)


2013. szeptember 10.
Frissítve: 2016. november 28.