ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék

Frissítve:
2007. szept. 21.


 

 

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
kurzuskínálata a 2007/2008. tanév őszi félévére

Szakmai tárgyak programonként

A programoktól kapott tájékoztatás alapján

A képzési rendről, az általános alapelvekről, a tanegységek teljesítésének, a kurzusok felvételének módjáról olvashatnak a képzésről szóló oldalon, további részletekért lásd a kari doktori szabályzatot, illetve a kreditrendszerről szóló tudnivalókat. Egyéb praktikus információk a magyar irodalom programok elsőéves hallgatóinak írt levélben szerepelnek, melyet más programok hallgatói is haszonnal olvashatnak.

Az alábbi kurzuskínálat a programoktól/programvezetőktől (szeptember 13-ig) kapott adatokon alapul. Ha itt nem találják meg a programjukra vonatkozó információkat, keressék fel a programvezetőjüket.

A legtöbb esetben nem szerepel majd konkrét időpont és helyszín a kurzusok címe mellett, ilyenkor természetesen az oktatóval egyeztetendő a kurzus teljesítésének módja, azaz elkerülhetetlen, hogy felvegyék a kapcsolatot az adott tanszéki titkársággal és az oktatóval. Ezt megkönnyítendő megadjuk az intézetek, tanszékek és lehetőleg az oktatók egyetemi elérhetőségét (az Ajtósi Dürer sorról átköltözött intézetek adatai még nem frissek – e tanszékek mindegyikét a Trefort-kerti épületegyüttes felújított Rákóczi úti épületében találják meg).

Ha a doktoriskolai titkárság a továbbiakban értesül a kurzuskínálat bármilyen változásáról (a változásnak leginkább intenzív bővülésnek kell lennie), azt természetesen ugyanitt feltüntetjük, jól láthatóan elkülönítve az elavult információtól az érvényes újat.

Az alábbi listában a programok nevét találják. Annak van fönt az idei kurzuskínálata, amelynek a neve linkként működik. Ahol még nem találnak kurzusokat, tájékoztatásul nézzék meg a program tanegységlistáját: Kezdőlap

Anglisztika és amerikanisztika

Modern angol és amerikai irodalom Az angol nyelvű tanrend pdf formátumban: Kezdőlap
Angol reneszánsz és barokk irodalom
Amerikanisztika

Germanisztika

Germanisztikai irodalomtudomány
Néderlandisztika
Skandinavisztika

Magyar és uráli irodalomtudomány (folklór) és könyvtártudomány

Általános irodalomtudomány
Összehasonlító irodalomtudomány
A magyar reneszánsz
A magyar barokk irodalom
A magyar és európai felvilágosodás
A magyar romantika
A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora
A legújabb kori magyar irodalom
Az uráli népek folklórja és irodalma
Könyvtártudomány

Szlavisztika

Orosz irodalom és irodalomkutatás
Szláv irodalmak
Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

Romanisztika

Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig
Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet
A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálataMagyar irodalom

A programok által meghirdetett általános tárgyakat lásd itt: Kezdőlap

Általános irodalomtudomány


Első évfolyam:

P/IR/MIR/ELM-5 Az irodalomelmélet az irodalomtudomány rendszerében; filológia, általános és összehasonlító irodalomtudomány, irodalomelmélet (irodalomkritika), az irodalomelmélet szövegtudományi alapjai (nyelv, struktúra, szöveg, szemiózis)
Kulcsár Szabó Ernő

P/IR/MIR/ELM-11 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam:

P/IR/MIR/ELM-7 A szövegalkotás alapjai és a szövegfajták (műnemelmélet, poétika, retorika, topika, stilisztika)
Kulcsár Szabó Ernő

P/IR/MIR/ELM-13 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/ELM-9 Az irodalmi jelentésalkotás és értelemstabilizáció: diszkurzus, szisztéma, kánon
Kulcsár Szabó Ernő

P/IR/MIR/ELM-15 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Összehasonlító irodalomtudomány

Első évfolyam:

P/IR/MIR/KOM-5 Az összehasonlító irodalomtudomány fogalma, meghatározása, intézményei, folyóiratai és története
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/KOM-11 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam:

P/IR/MIR/KOM-7 Fordításkutatás és szövegközöttiség összehasonlító vizsgálata
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/KOM-13 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/KOM-9 Szóbeli és írott kultúra
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/KOM-15 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar reneszánsz


Első évfolyam:
P/IR/MIR/REN-5 Számítógépes textológiai gyakorlat reneszánsz szövegeken
Horváth Iván

Második évfolyam:
P/IR/MIR/REN-7 Antikvitás és latin humanizmus
Horváth Iván

Harmadik évfolyam:
P/IR/MIR/REN-9 A reneszánsz korszak összehasonlító magyar irodalomtörténete.
A disszertációs téma korszakának újabb hazai és nemzetközi
történettudományi kutatásai

Horváth Iván

P/IR/MIR/REN-11–16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar és európai felvilágosodás

Első évfolyam:
P/IR/MIR/FELV-5
A felvilágosodás kori magyar irodalom legújabb szakirodalmának feldolgozása
A programvezető által kijelölt oktató

P/IR/MIR/FELV-11 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam:
P/IR/MIR/FELV-7 Textológiai ismeretek. A kor íróinak kritikai kiadásai, feldolgozás és kritika
A programvezető által kijelölt oktató

P/IR/MIR/FELV-13
Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Harmadik évfolyam:
P/IR/MIR/FELV-9 A disszertáció témájának legújabb hazai és nemzetközi történettudományi kutatásai
A programvezető által kijelölt oktató

P/IR/MIR/FELV-15 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar romantika

Első évfolyam:
P/IR/MIR/ROM-5 A magyar romantika szakirodalma
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/ROM-11 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam:
P/IR/MIR/ROM-7 Tudományos szövegkiadások. Részvétel a Mikszáth kritikai kiadás munkálataiban
a programvezető által kijelölt oktatónál

P/IR/MIR/ROM-13 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/ROM-9 Az egyes műfajok nemzetközik szakirodalma: a líra, a regény, a novella, a dráma és a színház története a XIX. században
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/ROM-15 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és koraA félév időbeosztása, konzultációs rendje

Félévnyitó megbeszélés mindhárom évfolyam részére:
2007. szeptember 17. 16 óra, 333. szoba


Október 4. 16 óra
Konzultáció az I. évfolyammal
Egyéni konzultáció: Molnár Tamás, Fuchs Anna

Október 11. 16 óra
Egyéni konzultáció: Nagy Emőke, Szalay Adriana

Október 18. 16 óra
Egyéni konzultáció: Teslár Ákos

Október 24. 16 óra
Konzultáció a tavaszi félévben végzettekkel

November 8. 16 óra
Szeminárium

November 15. 16 óra
Szeminárium

November 22. 16 óra
Szabad konzultáció

November 29. 16 óra
Szeminárium

December 6. 16 óra
Szabad konzultáció


Első évfolyam:
P/IR/MIR/NYUG-5 Dokumentumok (önéletrajzok, emlékezések)
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/NYUG-11 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:
P/IR/MIR/NYUG-7 Tudományos szövegkiadások. Részvétel a Babits kritikai kiadás munkálataiban
Sipos Lajos

P/IR/MIR/NYUG-13 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:
P/IR/MIR/NYUG-9 Az 1920-as évek irodalma az elmúlt évtizedek hazai és nemzetközi szakirodalmában
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/NYUG-15 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A legújabb kori magyar irodalom

Első évfolyam:

P/IR/MIR/JEL-5 Az 1945 utáni korszak folyóiratainak feldolgozása, különös figyelemmel a Magyarok, az Újhold, a Válasz és a Csillag című folyóiratokra
A programvezető által kijelölt oktató

P/IR/MIR/JEL-11 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

P/IR/MIR/JEL-7 Új törekvések az 50-es években
A programvezető által kijelölt oktató
Olvasmánylista Rónay László professzor úr hallgatóinak:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/JEL-13 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/JEL-9 A disszertációs téma korának újabb hazai és nemzetközi történettudományi kutatásai
A programvezető által kijelölt oktató
Olvasmánylista Rónay László professzor úr hallgatóinak:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/JEL-15 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Könyvtártudomány

P/IR/MIR/KÖNYV-9 Könyvtártörténet, közgyűjtemények 2.
Voit Krisztina

P/IR/MIR/KÖNYV-11–16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Szláv irodalmak

Bolgár szak
P/IR/SZL/SZL-5 A bolgár irodalomtörténet-írás
Trendafilov, Hristo Petrov
P/IR/SZL/SZL-7 Bolgár irodalomtörténet 1.
Trendafilov, Hristo Petrov
P/IR/SZL/SZL-9 Bolgár irodalomtörténet 3.
Trendafilov, Hristo Petrov

P/IR/SZL/SZL-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Cseh szak P/IR/SZL/SZL-5 A cseh irodalomtörténet-írás
Heé Veronika
P/IR/SZL/SZL-7 Cseh irodalomtörténet 1.
Heé Veronika
P/IR/SZL/SZL-9 Cseh irodalomtörténet 3.
Heé Veronika

P/IR/SZL/SZL-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Horvát szak
P/IR/SZL/SZL-5 A horvát irodalomtörténet-írás
Lukács István
P/IR/SZL/SZL-7 Horvát irodalomtörténet 1.
Lukács István

P/IR/SZL/SZL-9 Horvát irodalomtörténet 3.
Lukács István

P/IR/SZL/SZL-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Lengyel szak P/IR/SZL/SZL-5 A lengyel irodalomtörténet-írás
Várnai Dorota
P/IR/SZL/SZL-7 Lengyel irodalomtörténet 1.
Várnai Dorota
P/IR/SZL/SZL-9 Lengyel irodalomtörténet 3.
Várnai Dorota

P/IR/SZL/SZL-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Szerb szak

P/IR/SZL/SZL-5 A szerb irodalomtörténet-írás
Milosevits Péter
P/IR/SZL/SZL-7 Szerb irodalomtörténet 1.
Milosevits Péter
P/IR/SZL/SZL-9 Szerb irodalomtörténet 3.
Milosevits Péter

P/IR/SZL/SZL-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Szlovák szak P/IR/SZL/SZL-5 A szlovák irodalomtörténet-írás
Kiss Szemán Róbert
P/IR/SZL/SZL-7 Szlovák irodalomtörténet 1.
Gyivicsán Anna
P/IR/SZL/SZL-9 Szlovák irodalomtörténet 3.
Kiss Szemán Róbert
P/IR/SZL/SZL-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

Valamennyi óra ideje és helye megbeszélés szerint.


Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig
Új információk szeptember 17-én:


P/IR/FR/KÖ-5
Textus és intertextus a középkori francia költészetben 3.
Horváth Krisztina
csütörtök 13:3015, Múzeum krt. 4/C, F1/b
2007. szeptember 20-tól páros heteken

VAGY felvehető P/IR/FR/KÖ-2 kódon Irodalomelmélet I. cím alatt!


P/IR/FR/KÖ-7 Latin és ófrancia történetírás (Türoszi Vilmos és mások)
Palágyi Tivadar
csütörtök 11:3013, Múzeum krt. 4/C, F5/a

2007. szeptember 20-tól páros heteken


P/IR/FR/KÖ-1x Disszertációs témakonzultáció
Szabics Imre
csütörtök 1213:30, Múzeum krt. 4/C, F4/c
2007. szeptember 20-tól páros heteken


Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig

P/IR/FR/FEL-5 XX. századi francia irodalom I. A XX. századi francia regény poétikája
Prof. Henri Godard, Université de Paris VIII.
Ö összevont kurzus novemberben vagy decemberben, péntek délután és a következő szombat délelőtt; a részletekről a programvezetőnél lehet érdeklődni
.


P/IR/FR/FEL-8 XIX. századi francia irodalom II. A tökéletes műtől a töredékig. A mallarméi poétika elemei
A kurzus a jénai kör esztétikája egyik kulcskérdésének, a töredék esztétikájának „utóéletét” tanulmányozza, részint a francia romantika, részint a francia szimbolizmus korában, különös tekintettel Mallarmé poétikájára. Hogyan jelenik meg Mallarmé költői programjában az ideális Mű mítosza, hogyan válik ez mindinkább a töredék, a torzó, a befejezetlen mű mítoszává?
Maár Judit
kéthetente csütörtökön, 15 órától


P/IR/AIR/MOD-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető