ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék

Frissítve:
2005. június 12.
2005. május 25.
2005. február 28.
2005. február 13.


Az oldalt Microsoft Internet Explorer böngészővel
ajánljuk megtekinteni.

 

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
kurzuskínálata a 2004/2005. tanév tavaszi félévére

Szakmai tárgyak programonként

A programoktól kapott tájékoztatás alapján

A programok, programvezetők elérhetőségét lásd itt:
Kezdőlap

Anglisztika és amerikanisztika

Modern angol és amerikai irodalom
Angol reneszánsz és barokk irodalom
Amerikanisztika

Germanisztika

Germanisztikai irodalomtudomány
Néderlandisztika
Skandinavisztika

Magyar és uráli irodalomtudomány (folklór) és könyvtártudomány

Általános irodalomtudomány Vizsga, konzultáció, jegybeírás: június 3. (péntek) és június 22. (szerda) 10-től 12-ig
Összehasonlító irodalomtudomány Vizsga, konzultáció, jegybeírás: június 3. (péntek) és június 27. (hétfő) 9 órától
A magyar reneszánsz
A magyar barokk irodalom
A magyar és európai felvilágosodás
A magyar romantika Vizsga, konzultáció, jegybeírás: június 3. (péntek) és június 27. (hétfő) 9 órától
A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora
A legújabb kori magyar irodalom
Az uráli népek folklórja és irodalma
Könyvtártudomány

Szlavisztika

Orosz irodalom és irodalomkutatás
Szláv irodalmak
Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

Romanisztika

Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig
Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet
A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata


Modern angol és amerikai irodalom

A program által meghirdetett általános tárgyakat lásd itt: Kezdőlap


IR-ANMO 410 The English Novel 19502000 (seminar) /
Az angol regény 19502000 (szeminárium)
Sarbu Aladár, Takács Ferenc
csütörtök, 10–11:30, ADs 204/a.


IR-ANMO 420 William Faulkner’s Art of the Novel: Tradition and Modernity (seminar) / William Faulkner regényművészete. Hagyomány és korszerűség (szeminárium)
Géher István
csütörtök, 14:30–16, ADs 211
.


IR-ANMO 430 Blake: Prophecies (seminar) / Blake: Próféciák (szeminárium)
Péter Ágnes
csütörtök, 10–11:30, ADs 236
.


IR-ANMO 440 Reading Ulysses (seminar) / Az Ulysses. Szövegolvasás (szeminárium)
Sarbu Aladár
csütörtök, 8:30–10, ADs 204/a.


IR-ANMO 450 William Blake (seminar) / William Blake (szeminárium)
Janczer Dóra
csütörtök, 11:30–13, ADs 234.


IR-ANMO 451 The Poetry of Thomas Hardy (seminar) / Thomas Hardy költészete (szeminárium)
Ferencz Győző
csütörtök, 13–14:30, ADs 211.


IR-ANMO 510 Dissertation-Related Consultation (Supervisor) Seminar / Disszertációírás (műhelyszeminárium)


IR-ANMO 5XX Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A program által meghirdetett általános tárgyakat lásd itt: Kezdőlap


Angol reneszánsz és barokk irodalom

IR-ANRE 410 The Bible in English Renaissance Literature / A Biblia és az angol reneszánsz irodalom
Fabiny Tibor
csütörtök, 14:30–16, ADs 114.IR-ANRE 420 Shakespeare’s Reception in England and in Hungary / Shakespeare angliai és magyarországi fogadtatása
Dávidházi Péter
csütörtök, 13–14:30, ADs 114.


IR-ANRE 430 Shakespeare Analyses / Shakespeare-elemzések
Gellért Marcell
csütörtök, 16–17:30, ADs 114.


IR-ANRE 450 Shakespeare’s Contemporaries / Shakespeare kortársai
Takács Ferenc
csütörtök, 17:30–19, ADs 114.


IR-ANRE 460 Shakespeare’s Workshop. Construction and Deconstruction / Shakespeare műhelye. Konstrukció és dekonstrukció
Géher István
csütörtök 16–17:30


IR-ANRE 550 Doktori szeminárium
Géher István

csütörtök, 17:30–19


IR-ANRE 5XX Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Amerikanisztika


IR-AM XXX
Rethinking American Exceptionalism
Catherine Gunther Kodat
(Fulbright Visiting Scholar)
péntek, 14
15:30, ADs 238.IR-AM XXX
Az amerikai külpolitika dilemmái: multilateralizmus vagy unilateralizmus
Magyarics Tamás
péntek, 15:30
17, ADs 238.


IR-AM XXX
Az Egyesült Államok külpolitikája 17891914
Urbán Aladár
csütörtök, 10:1011:40, Múk 68., 213.


IR-AM XXX
Anglia tengerentúli gyarmatai 16071783
Urbán Aladár
csütörtök, 1415:30, Múk 68., fszt. b.

Germanisztikai irodalomtudomány

A program által meghirdetett általános tárgyakat lásd itt: Kezdőlap

IR-GE 410 Irodalomtudomány-történeti áttekintés
Kurdi Imre


IR-GE 420 A filológiai munka sajátosságai
Szász FerencIR-GE 440
A német nyelvű irodalom és irodalmi élet mint regionális kultúra
Tarnói László


IR-GE 441
Kárpát-medencei német nyelvű irodalom és kapcsolatai a magyar kultúrával
Balogh András


IR-GE 442
A magyarországi német nyelvű zsidóság kultúrája és irodalma
Varga Péter


IR-GE 444
A történelmi regény a XX. század első felében
Kerekes Gábor


IR-GE 450
A nem-fikcionális irodalmi műfajok: levél és utazási irodalom
Szász Ferenc


IR-GE 460
A nem-fikcionális irodalmi műfajok: naplók és testamentumok
Kurdi Imre


IR-GE 510
Doktori szeminárium 1. Bibliográfia
témavezető


IR-GE 520
Doktori szeminárium 2. Forschungsbericht
témavezető


IR-GE 530
Doktori szeminárium 3. Konzept
témavezető


IR-GE 540
Doktori szeminárium 4.
témavezető


IR-GE 550
Doktori szeminárium 5.
témavezető


IR-GE 560
Doktori szeminárium 6.
témavezető


A program által meghirdetett általános tárgyakat lásd itt:
Kezdőlap

Néderlandisztika

IR-NL 430 Németalföldi (holland-flamand) művészettörténet
Gera JuditIR-NL 440
Disszertációhoz kapcsolódó szabad, egyéni témakör
Gera Judit

IR-NL 460 Disszertációhoz kapcsolódó szabad, egyéni témakör
Gera JuditIR-NL 560
Disszertációs témakonzultáció
témavezető

Magyar irodalom

A programok által meghirdetett általános tárgyakat lásd itt: Kezdőlap


Általános irodalomtudomány

Vizsga, konzultáció, jegybeírás:
június 3. (péntek)
és
június 22. (szerda) 10-től 12-ig

Első évfolyam:

IR-MRE 420 Az irodalomértés alapjai (hermeneutika és irodalomesztétika)
Kulcsár Szabó Ernő


IR-MRE 520 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

IR-MRE 440 Alakelmélet és kontextualizmus: az irodalmi jelenség értelmezésének paradigmái és a nagy irányzatok tipológiája
Kulcsár Szabó Ernő


IR-MRE 540 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

A „történelem” diszkurzusa és az irodalom történetisége
Kulcsár Szabó Ernő


Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A tanegységek teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Összehasonlító irodalomtudomány

Vizsga, konzultáció, jegybeírás:
június 3.
(péntek)
és
június 27. (hétfő) 9 órától

Első évfolyam:

IR-MRÖH 420 Irodalom és társművészetek
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


IR-MRÖH 520 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

IR-MRÖH 440 Összehasonlító műfajtörténet
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


IR-MRÖH 540 Disszertációs témakonzultáció
témavezetőHarmadik évfolyam:

Korszakok és irányzatok összehasonlító kutatása
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A tanegységek teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást. Távollétében az indexeket a félév elején
Kulcsár Szabó Ernővel lehet ellenjegyeztetni.


A magyar reneszánsz

Első évfolyam:

IR-MRRE 420 Reneszánsz adatbázisok kiaknázása, részvétel újabbak kiépítésében
Horváth Iván


IR-MRRE 520 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

IR-MRRE 440 A reneszánsz korszak összehasonlító irodalomtörténete
Horváth Iván


IR-MRRE 540 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

IR-MRRE 460 A disszertációs téma korszakának legújabb kutatási eredményei a társművészetekben / A népköltészet előzményei
a reneszánsz korszakban
Horváth Iván


IR-MRRE 560 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A tanegységek teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar barokk irodalom

Első évfolyam:
IR-MRB 420 XVII–XVIII. századi gondozott szövegek nyelvi, tárgyi és források szerinti magyarázata
Kovács Sándor Iván


IR-MRB 520 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

IR-MRB 440 A barokk irodalom karakterjegyei. A barokk műfajok „átjárhatósága” és sokrétűsége
Kovács Sándor Iván


IR-MRB 540 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

Képzőművészeti, zenei és irodalmi párhuzamok a kelet-közép-európai és a magyar irodalomban. Esterházy Pál sokműfajúsága. Életforma, ízlés, lakáskultúra, könyvtár, olvasási szokások a XVII–XVIII. századi Magyarországon
Kovács Sándor Iván


Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A tanegységek teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar és európai felvilágosodás


IR-MRF 4XX
A korszak filológiája
Szilágyi Márton


IR-MRF 5XX Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A tanegységek teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar romantika

Vizsga, konzultáció, jegybeírás:
június 3.
(péntek)
és
június 27. (hétfő) 9 órától

Első évfolyam:

IR-MRRO 420 A romantika nemzetközi szakirodalma
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


IR-MRRO 520 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

IR-MRRO 440 Az egyes műfajok nemzetközi szakirodalma: líraelmélet, narratológia, dráma és színház
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
OlvasmánylistaIR-MRRO 540 Disszertációs témakonzultáció
témavezetőHarmadik évfolyam:

A romantika korának művelődéstörténete
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A tanegységek teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást. Távollétében az indexeket a félév elején
Kulcsár Szabó Ernővel lehet ellenjegyeztetni.


A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora

Mindhárom évfolyamnak:

Nyugat-szemináriumIR-MRNY 5XX Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A szemináriumról és a konzultációkról:
Olvasmánylista


Kollokviumként az indexbe felveendő évfolyamonként:


Első évfolyam:

IR-MRNY 420 Dokumentumok (levelezések, kéziratos gyűjtemények)
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


Második évfolyam:

IR-MRNY 440 Az 1820–1920 közötti korszak irodalma az elmúlt évtizedek hazai és nemzetközi szakirodalmában
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


Harmadik évfolyam:

Az 1930–45 közötti korszak irodalma az elmúlt évtizedek hazai és nemzetközi szakirodalmában
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


A legújabb kori magyar irodalom

Első évfolyam:

IR-MRLK 420 A magyar irodalom 1945 és 1949 között
Rónay László


IR-MRLK 520 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

IR-MRLK 440 Ideológia és irodalom feszültsége. Kitörési kísérletek.
A magyar irodalomszabadságharca

Rónay László


IR-MRLK 540 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

Kísérletek a műalkotás ontológiai elhelyezkedésének
megismerésére és tudatosítására.
A posztmodern mint lázadás a civilizáció intézményrendszere ellen

Rónay László


Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Az uráli népek folklórja és irodalma

IR-UR 430 Szibériai folklór és irodalom
Pusztay János, Voigt Vilmos


IR-UR 431 Mari folklór
Margarita Kuznyecova


IR-UR 440 Lapp filológia és művelődéstörténet
Lars Gunnar Larsson (Uppsala)


IR-UR 441 Mari nyelv
Bereczki Gábor


IR-UR 450 Balti finn folklór és zene
Voigt Vilmos, Paksa Katalin


IR-UR 460 Mordvin irodalom es folklór 2.
Domokos Péter, Dugantsy Maria


IR-UR 5XX Disszertációs témakonzultáció
témavezetőAz általánosan kötelező, illetve a program megszabta elméleti tárgyakon túl minden hallgató az érdeklődésének és dolgozattémájának megfelelő egyéni képzésben részesül.


Könyvtártudomány

IR-KT 420 Digitális kultúra és könyvtárügy 2.
Sebestyén György


IR-KT 450 Könyvtártörténet, közgyűjtemények
Voit Krisztin


IR-KT 5XX Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A tanegységek teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Szláv irodalmak

Bolgár szak

IR-SZL 420 Magyarországi bulgarisztika
Milosevits Péter


IR-SZL 440 Bolgár irodalomtörténet 2.
Ivan Todorov Ruszkov


IR-SZL 460 Bolgár irodalomtörténet 4.
Ivan Todorov Ruszkov


IR-SZL 5XX Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Cseh szak

IR-SZL 421 Magyarországi bohemisztika
Heé Veronika


IR-SZL 441 Cseh irodalomtörténet 2.
Heé Veronika


IR-SZL 461 Cseh irodalomtörténet 4.
Heé Veronika


IR-SZL 5XX Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Horvát szak

IR-SZL 422 Magyarországi kroatisztika
Lukács István


IR-SZL 442 Horvát irodalomtörténet 2.
Lukács István


IR-SZL 462 Horvát irodalomtörténet 4.
Lukács István


IR-SZL 5XX Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Lengyel szak

IR-SZL 423 Magyarországi polonisztika
Várnai Dorota


IR-SZL 443 Lengyel irodalomtörténet 2.
Várnai Dorota


IR-SZL 463 Lengyel irodalomtörténet 4.
D. Molnár István


IR-SZL 5XX Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Szerb szak

IR-SZL 424 Magyarországi szerbisztika
Milosevits Péter


IR-SZL 444 Szerb irodalomtörténet 2.
Milosevits Péter


IR-SZL 464 Szerb irodalomtörténet 4.
Sztepanović Predrag


IR-SZL 5XX Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Szlovák szak

IR-SZL 425 Magyarországi szlovakisztika
Gyivicsán Anna


IR-SZL 445 Szlovák irodalomtörténet 2.
Gyivicsán Anna


IR-SZL 465 Szlovák irodalomtörténet 2.
Kis Szemán Róbert


IR-SZL 525 és 545 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Valamennyi óra ideje és helye megbeszélés szerint.


Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

IR-OR 410 Az orosz irodalom recepciója a „Nyugat” történetében
Dukkon Ágnes


IR-OR 420 A fenomenológiától a hermeneutikáig. Fejezetek a XX. századi orosz filozófia és esztétika történetéből II.
Han Anna

IR-OR 430 A XVIII–XIX. századi orosz kultúra paradigmái (korszakok, irányzatok, motívumrendszerek) II.
Szokolov-Atanaszova Denise


IR-OR 431 Az értékfilozófia és az életfilozófia kettős vonzásában: az orosz szimbolizmus korának gondolkodási irányai
Han Anna

IR-OR 440 A művészetfilozófia klasszikusai
Hetényi Zsuzsa, Rózsa Miklós
(Esztétika Tanszék)

IR-OR 450 Vlagyimir Szolovjov filozófiai esztétikája
Dukkon Ágnes


IR-OR 460 A depszichologizáció módszerei a XX. századi orosz prózában
A. Belyjtől V. Nabokovig

Hetényi Zsuzsa


IR-OR 461 Elbeszélő módok és elbeszélői maszkok a XX. századi orosz prózában. A „posztszovjet” elbeszélés gyökerei a századelő prózájában II.
Szőke Katalin


IR-OR 520 Disszertációs témakonzultáció
Hetényi Zsuzsa (Kerek Ágnes PhD-hallgató), Szokolov-Atanaszova Denise (Bugovits Valéria PhD-hallgató), Dukkon Ágnes (Gedeon Sarolta PhD-hallgató), Lebovics Viktória (Koljadzsin Natália PhD-hallgató), Szilárd Léna Han Anna (Nyíri Emese PhD-hallgató)IR-OR 540 Disszertációs témakonzultáció
Han Anna (Iván Ildikó PhD-hallgató), Szilágyi Ákos (Zaválnij Bogdán PhD-hallgató)

IR-OR 560 Doktori kollégium
A doktori képzés harmadik évfolyamának utolsó szemeszterében minden hallgató számára kötelező kurzus, amelyen megvitatásra kerül (két kijelölt opponens véleményével) vagy a disszertáció egy elkészült részlete, vagy egy közlésre szánt nagyobb terjedelmű tanulmány.

Hetényi Zsuzsa (Abonyi Réka PhD-hallgató), Han Anna (Egeres Katalin PhD-hallgató, Egeres Zsuzsanna PhD-hallgató)


Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig

IR-FR 420 A középkori francia novella II.
Szabics Imre
csütörtök, 1617:30, Múzeum krt. 4/C, F4/c
2005. február 17-től páratlan heteken


IR-FR 440 A keresztes háborúk a középkori francia irodalomban II.
Palágyi Tivadar
csütörtök 1415:30, Múzeum krt. 4/C, F5/a


IR-FR 5XX Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig

IR-FR 440 Idő és hely a XX. századi francia regényben (szeminárium)
Martonyi Éva (PPKE)
csütörtök, 1516:30, Múzeum krt. 4/C.
2005. február 17-től páratlan heteken


IR-FR 5XX Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata

IR-LA 410 A spanyol prózaformák története
Kulin Katalin


IR-LA 420 Regénykritika
Bikfalvy Péter


IR-LA 430 A Don Quijote elemzése
Kulin Katalin


IR-LA 440 A latin-amerikai regény története
Kulin Katalin


IR-LA 450 A XX. századi latin-amerikai kispróza
Scholz László


IR-LA 5XX Disszertációs témakonzultáció
témavezető