ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék

Frissítve:
2004. máj. 25. 23:00
2004. febr. 14. 18:45
2004. febr. 13. 21:30
2004. febr. 13. 19:00
2004. febr. 13. 14:00


Az oldalt Microsoft Internet Explorer böngészővel
ajánljuk megtekinteni.

 

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
kurzuskínálata a 2002/2003. tanév tavaszi félévére

Szakmai tárgyak programonként

(A programoktól kapott tájékoztatás alapján)

Anglisztika és amerikanisztika

Modern angol és amerikai irodalom
Angol reneszánsz és barokk irodalom
Amerikanisztika

Germanisztika

Germanisztikai irodalomtudomány
Skandinavisztika

Magyar és uráli irodalomtudomány (folklór) és könyvtártudomány

Általános irodalomtudomány
Összehasonlító irodalomtudomány
A magyar reneszánsz
A magyar barokk irodalom
A magyar és európai felvilágosodás
A magyar romantika
A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora
A legújabb kori magyar irodalom
Az uráli népek folklórja és irodalma
Könyvtártudomány

Szlavisztika

Orosz irodalom és irodalomkutatás
Szláv irodalmak
Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

Romanisztika

Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig
Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet
A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata


Modern angol és amerikai irodalom

IR-ANMO 424 Walter Pater és az angol modernizmus irodalma
Sarbu Aladár
csütörtök, 8:30, ADs 204/a

Walter Pater and the Literature of English Modernism

Walter Pater is a pivotal figure of English Modernism in more senses than one. Author of a number of interesting stories and one novel about art, artists and philosophers, he deserves attention in his own right as a creative writer. Possessed of a deeply speculative intellect, a keen sensibility and a unique stylistic gift, his work is the perfect expression of the transition from Romanticism to Modernism. His essays on The Renaissance, on Plato and Platonism, his Appreciations of writers and their aesthetic problems discuss their ostensible themes in terms which amount to a veritable theory of Modernism. Pater’s ideas played an important part in the rise of the Aesthetic Movement and his influence can be felt in the work of a number of seminal figures in the literature of Early and High Modernism. The seminar course examines both Pater’s philosophical and imaginative work, and traces the impact they made on Henry James, Wilde, Yeats, Joyce, Virginia Woolf and others.


IR-ANMO 426 William Faulkner regényírói művészete – hagyomány és modernség (Az amerikai Dél mint az emberi lét metaforája)
Géher István
szerda, 15:30, ADs 234

William Faulkner’s Art of the Novel – Tradition and Modernity (The American South as a Metaphor of the Human Condition)

The course is intended to give students a thorough grounding in the work of this outstanding representative of American Modernism. The novels on which attention is focussed are The Sound and the Fury, As I Lay Dying, Light in August and Absalom, Absalom! The exploration of meaning is pursued in close conjunction with the study of form, and Faulkner’s achievement is judged both in the context of the culture of the American South and the classics of high Modernism.


IR-ANMO 431 Wordsworth: The Prelude
Komáromy Zsolt
csütörtök, 12 óra, ADs 234

Wordsworth: The Prelude

The writing of The Prelude, intended as an introduction to Wordsworth’s unfinished epic poem, and growing into a work of epic dimensions itself, accompanied Wordsworth’s entire career; it may thus be conveniently treated as encapsulating the major concerns and characteristics of his whole oeuvre. By guiding students through the poem, the course aims to explore the role of Wordsworth’s work in the transition from pre-romantic to modern poetry. We will approach the text from a variety of perspectives, discussing generic peculiarities, historical contexts, and poetic procedures; in addition, critical texts on subjects and passages under discussion are assigned for presentation, whereby students are introduced to the major trends of Wordsworth-criticism. Each seminar is devoted to one Book of the poem, with a focus on a shorter section of each.


IR-ANMO 440 Henry James: The Ambassadors, The Wings of the Dove
és a
The Golden Bowl
Sarbu Aladár
csütörtök, 10:30, ADs 204/a

Henry James, The Ambassadors, The Wings of the Dove, and The Golden Bowl

Employing the method of close reading, the course is concerned with how a synthesis of the results of previous experiments is achieved by James in these novels, and how – through the study of the problem of appearance and reality – he arrives at an ethical position which transcends Victorian morality. The reappearance of the elements of romance in these novels as well as the poeticization of their style also receive attention.


IR-ANMO 443 A Finnegans Wake olvasása
Takács Ferenc
csütörtök, 12 óra, ADs 204/a

Reading Finnegans Wake

Through reading and discussing selected passages of Finnegans Wake the course attempts to gain insight into Joyce’s linguistic, aesthetic and philosophical assumptions in Finnegans Wake. General questions of interpretation and translatability that Joyce’s text thematizes will also be addressed and certain crucial Modernist and Postmodernist themes such as the twentieth-century linguistic turn in Western culture, the relationship of language and our notions of reality, etc. will be given due attention.


IR-ANMO 510, 520, 540, 550, 560 Disszertációs témakonzultáció


IR-ANMO 530 A disszertációírás munkafázisai
Dávidházi Péter
csütörtök, 15:30, ADs 204/a

Doctoral (Work-in-Progress) Seminar

Out of the 6 credits to be awarded for consultations, 1 credit must be obtained by participation in the work of this seminar. This, besides regular attendance, can be fulfilled by the presentation of one of the chapters (in full or in part) of the projected dissertation. The course is introduced by two lectures on the methodology of the writing of dissertations.

 

A működési szabályzat minden félévre előír egy konzultációt. Ennek mikéntjét (a munka jellegét) ki-ki a témavezetőjével beszéli meg. Ez alól kivétel az IR-ANMO 530-as kódjelű, szeminárium jellegű foglalkozás, amelyet Dávidházi Péter tart, és amelyet mindenkinek fel kell vennie. Hogy ez ne okozzon fennakadást, ha igény van rá, minden félévben meghirdetjük.

Sarbu Aladár
egyetemi tanár,
a program vezetője

A program által meghirdetett általános tárgyakat lásd itt: Kezdőlap


Angol reneszánsz és barokk irodalom

Első évfolyam:

IR-ANRE 461 Shakespeare-elemzések
Gellért Marcell
kedd, 14 óra, ADs 204/a


IR-ANRE 441 Reneszánsz angol költészet
Szalay Krisztina
kedd, 15:30, ADs 204/a


IR-ANRE 451 Shakespeare kortársai
Takács Ferenc
kedd, 17 óra, ADs 204/a


IR-ANRE 520 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

IR-ANRE 411 A velencei kalmár, a Téli rege és az új esztéticizmus
Kállay Géza
csütörtök, 12 óra, ADs 114


IR-ANRE 462 Shakespeare műhelye
Géher István
csütörtök, 14 óra, ADs 114


IR-ANRE 541 A disszertációírás
Dávidházi Péter
csütörtök, 15:30, ADs 114


IR-ANRE 540 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

IR-ANRE 541 Doktori szeminárium
Géher István
péntek, 16 óra, ADs 217/114

IR-ANRE 560 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Amerikanisztika

Az amerikai külpolitika ideológiai háttere (angolul)
Magyarics Tamás
péntek, 14 óra, ADs 238.


Kortárs indián kultúra (angolul)
Chad Faries
péntek, 16 óra, ADs 238.


Általános tárgy:

Kortárs irodalomkritikai irányzatok (angolul)
Bollobás Enikő
kedd, 16 óra, ADs 238.


Magyar irodalom

A programok által meghirdetett általános tárgyakat lásd itt: Kezdőlap

Általános irodalomtudomány

Első évfolyam:

IR-MRE 420 Az irodalomértés alapjai (hermeneutika és irodalomesztétika)
Kulcsár Szabó Ernő

IR-MRE 520 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam:

IR-MRE 440 Alakelmélet és kontextualizmus: az irodalmi jelenség értelmezésének paradigmái és a nagy irányzatok tipológiája
Kulcsár Szabó Ernő

IR-MRE 540 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Harmadik évfolyam:

A „történelem” diszkurzusa és az irodalom történetisége
Kulcsár Szabó Ernő

Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Összehasonlító irodalomtudomány

Vizsgaidőpontok:
június 3. (csütörtök) 9 óra
június 28. (hétfő) 9 óra
Múk A ép., 408.

Első évfolyam:

IR-MRÖH 420 Irodalom és társművészetek
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista

IR-MRÖH 520 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást. Távollétében az indexeket év elején Kulcsár Szabó Ernővel lehet ellenjegyeztetni.


Második évfolyam:

IR-MRÖH 440 Összehasonlító műfajtörténet
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista

IR-MRÖH 540 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást. Távollétében az indexeket év elején Kulcsár Szabó Ernővel lehet ellenjegyeztetni.Harmadik évfolyam:

Korszakok és irányzatok összehasonlító kutatása
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista

Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást. Távollétében az indexeket év elején Kulcsár Szabó Ernővel lehet ellenjegyeztetni.


A magyar reneszánsz

Első évfolyam:

IR-MRRE 420 Reneszánsz adatbázisok kiaknázása, részvétel újabbak kiépítésében
Horváth Iván

IR-MRRE 421 Paleográfia
Kovács József László

hétfő, 18 óra, Múzeum krt. 4/A, III. em. 318.
Első alkalom: február 23.

IR-MRRE 520 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam:

IR-MRRE 440 A reneszánsz korszak összehasonlító irodalomtörténete
Horváth Iván

IR-MRRE 441 Paleográfia
Kovács József László

hétfő, 18 óra, Múzeum krt. 4/A, III. em. 318.
Első alkalom: február 23.

IR-MRRE 540 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Harmadik évfolyam:

Paleográfia
Kovács József László

hétfő, 18 óra, Múzeum krt. 4/A, III. em. 318.
Első alkalom: február 23.

A disszertációs téma korszakának legújabb kutatási eredményei a társművészetekben / A népköltészet előzményei a reneszánsz korszakban
Horváth Iván

Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar barokk irodalom

Első évfolyam:
IR-MRB 420 XVII–XVIII. századi gondozott szövegek nyelvi, tárgyi és források szerinti magyarázata
Kovács Sándor Iván

IR-MRB 421 Paleográfia
Kovács József László

hétfő, 18 óra, Múzeum krt. 4/A, III. em. 318.
Első alkalom: február 23.

IR-MRB 520 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam:

IR-MRB 440 A barokk irodalom karakterjegyei. A barokk műfajok „átjárhatósága” és sokrétűsége
Kovács Sándor Iván

IR-MRB 441 Paleográfia
Kovács József László

hétfő, 18 óra, Múzeum krt. 4/A, III. em. 318.
Első alkalom: február 23.

IR-MRB 540 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Harmadik évfolyam:

Képzőművészeti, zenei és irodalmi párhuzamok a kelet-közép-európai és a magyar irodalomban. Esterházy Pál sokműfajúsága. Életforma, ízlés, lakáskultúra, könyvtár, olvasási szokások a XVII–XVIII. századi Magyarországon
Kovács Sándor Iván

Paleográfia
Kovács József László

hétfő, 18 óra, Múzeum krt. 4/A, III. em. 318.
Első alkalom: február 23.

Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar és európai felvilágosodás

Első évfolyam:

IR-MRF 420
A felvilágosodás kori magyar irodalom legújabb szakirodalmának feldolgozása
Bíró Ferenc

IR-MRF 520 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam: IR-MRF 440 Eszmetörténeti kutatások a felvilágosodás hazai és nemzetközi szakirodalmában
Bíró Ferenc

IR-MRF 540
Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Harmadik évfolyam:

Az irodalom státusa Magyarországon a XVII. század második felében és a XIX. század első évtizedeiben
Bíró Ferenc

Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar romantika

Vizsgaidőpontok:
június 3. (csütörtök) 9 óra
június 28. (hétfő) 9 óra
Múk A ép., 408.

Első évfolyam:

IR-MRRO 420 A romantika nemzetközi szakirodalma
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista

IR-MRRO 520 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást. Távollétében az indexeket év elején Kulcsár Szabó Ernővel lehet ellenjegyeztetni.


Második évfolyam:

IR-MRRO 440 Az egyes műfajok nemzetközi szakirodalma: líraelmélet, narratológia, dráma és színház
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista

IR-MRRO 540 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást. Távollétében az indexeket év elején Kulcsár Szabó Ernővel lehet ellenjegyeztetni.Harmadik évfolyam:

A romantika korának művelődéstörténete
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista

Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást. Távollétében az indexeket év elején Kulcsár Szabó Ernővel lehet ellenjegyeztetni.


A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora

Vizsgaidőpont
mindhárom évfolyam hallgatói számára:
június 24., 16 óra Múk A ép., 310.

Első évfolyam:

IR-MRNY 420 Dokumentumok (levelezések, kéziratos gyűjtemények)
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista

IR-MRNY 520 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

IR-MRNY 440 Az 1820–1920 közötti korszak irodalma az elmúlt évtizedek hazai és nemzetközi szakirodalmában
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista

IR-MRNY 540 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

Az 1930–45 közötti korszak irodalma az elmúlt évtizedek hazai és nemzetközi szakirodalmában
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista

Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A legújabb kori magyar irodalom

Vizsgaidőpontok:
május 26., június 2, 9, 23. (mindig szerda), 8 órától
Múk A ép., 318.
(A nappali tagozatosok is ekkor vizsgáznak!)

Első évfolyam:

IR-MRLK 420 A magyar irodalom 1945 és 1949 között
Rónay László

IR-MRLK 520 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

IR-MRLK 440 Ideológia és irodalom feszültsége. Kitörési kísérletek.
A magyar irodalomszabadságharca

Rónay László

IR-MRLK 540 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

Kísérletek a műalkotás ontológiai elhelyezkedésének
megismerésére és tudatosítására.
A posztmodern mint lázadás a civilizáció intézményrendszere ellen

Rónay László

Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Könyvtártudomány

Az első doktori foglalkozásra, egyben a további program megbeszélésére
2004. február 20-án, 10:30-kor kerül sor Sebestyén György programvezetővel.

IR-KT 410 Információ és informatika 1.
Modern információkereső nyelvek
Barátné Hajdu Ágnes


IR-KT 430 Információ és informatika 2.
Információs rendszerek és könyvtárak
Sebestyén György


IR-KT 510IR-KT 560 Disszertációs témakonzultáció
(felvehető a témavezető neve alatt)


Általános tárgy

IR-KT 210 Irodalomelmélet
Kiss Endre


Szláv irodalmak

Bolgár szak

IR-SZL 420 Magyarországi bulgarisztika
Krasztev Péter

IR-SZL 440 Bolgár irodalomtörténet 2.
Ivan Todorov Ruszkov

IR-SZL 460 Bolgár irodalomtörténet 4.
Ivan Todorov Ruszkov

A 2000-ben és 2001-ben indult évfolyamok hallgatói számára:
Alkalmazott irodalomtudomány
Ivan Todorov Ruszkov

IR-SZL 520 és 540 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

Disszertációs témakonzultáció (3. évfolyam)
témavezető


Cseh szak

IR-SZL 421 Magyarországi bohemisztika
Heé Veronika

IR-SZL 441 Cseh irodalomtörténet 2.
Hankó B. Ludmilla

IR-SZL 461 Cseh irodalomtörténet 4.
Heé Veronika

A 2000-ben és 2001-ben indult évfolyamok hallgatói számára:
Alkalmazott irodalomtudomány
Heé Veronika

IR-SZL 521 és 541 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

Disszertációs témakonzultáció (3. évfolyam)
témavezető


Horvát szak

IR-SZL 422 Magyarországi kroatisztika
Lukács István

IR-SZL 442 Horvát irodalomtörténet 2.
Lukács István

IR-SZL 462 Horvát irodalomtörténet 4.
Lukács István

A 2000-ben és 2001-ben indult évfolyamok hallgatói számára:
Alkalmazott irodalomtudomány
Lukács István

IR-SZL 522 és 542 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

Disszertációs témakonzultáció (3. évfolyam)
témavezető


Lengyel szak

IR-SZL 423 Magyarországi polonisztika
Várnai Dorota

IR-SZL 443 Lengyel irodalomtörténet 2.
D. Molnár István

IR-SZL 463 Lengyel irodalomtörténet 4.
D. Molnár István

A 2000-ben és 2001-ben indult évfolyamok hallgatói számára:
Alkalmazott irodalomtudomány
Várnai Dorota

IR-SZL 523 és 543 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

Disszertációs témakonzultáció (3. évfolyam)
témavezető


Szerb szak

IR-SZL 424 Magyarországi szerbisztika
Milosevits Péter

IR-SZL 444 Szerb irodalomtörténet 2.
Sztepanović Predrag

IR-SZL 464 Szerb irodalomtörténet 4.
Sztepanović Predrag

A 2000-ben és 2001-ben indult évfolyamok hallgatói számára:
Alkalmazott irodalomtudomány
Milosevits Péter

IR-SZL 524 és 544 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

Disszertációs témakonzultáció (3. évfolyam)
témavezető


Szlovák szak

IR-SZL 425 Magyarországi szlovakisztika
Gyivicsán Anna

IR-SZL 445 Szlovák irodalomtörténet 2.
Gyivicsán Anna

IR-SZL 465 Szlovák irodalomtörténet 2.
Kis Szemán Róbert

A 2000-ben és 2001-ben indult évfolyamok hallgatói számára:
Alkalmazott irodalomtudomány
Kis Szemán Róbert

IR-SZL 525 és 545 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

Disszertációs témakonzultáció (3. évfolyam)
témavezető

Valamennyi óra ideje és helye megbeszélés szerint.


Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

IR-OR 410 Komparatisztika, recepcióelmélet és hatástörténet

1. Az orosz irodalom recepciója a XX. század első felének magyar irodalmában (Ady, Babits, Kosztolányi, Szabó Lőrinc).
A korszak legjelentősebb folyóiratainak (Nyugat, Erdélyi Helikon, Kortárs) orosz tárgyú írásai – Dukkon Ágnes
2. Műfordítás: vers- és prózafordítási gyakorlatok. Fordításelmélet és fordításkritika – Hetényi Zsuzsa


IR-OR 420 Történeti és elméleti poétika

1. A szláv irodalomtudomány fő fejezetei; az orosz formalizmus – Szilágyi Ákos
2. A modern német nyelvű irodalmi hermeneutika és gyökerei (Schleiermacher, Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Jauss). Szövegolvasás – Gyöngyösi Mária


IR-OR 430 Kultúrtörténet és kulturológia

A XVIII–XIX. századi orosz kultúra paradigmái (korszakok, irányzatok, motívumrendszerek) – Atanaszova Denise


IR-OR 440 Intermedialitás, intertextualitás és interkulturalitás

Az orosz századelő új művészi törekvéseinek kulturális forrásvidéke: az archaikus korok kultúrája, a Kelet művészete, a középkori művészet, a népi kultúra gondolat- és formavilága, a paraszti és a városi folklór – Ruzsa György / Han Anna / Szabó Júlia


IR-OR 450 Bölcselet és irodalom

Az orosz fenomenológiai iskola a kelet-közép-európai gondolkodás történetében (esztétika, nyelv- és kultúrfilozófia, társadalom- és lételmélet) – Han Anna


IR-OR 460 Műfajtörténet és narrációelmélet a XX. századi orosz prózában

Utak az emigrációba – a hatvanasok nemzedékének prózája.
A hatvanas évek íróinak jellegzetes művei, szerepük a hatvanas évek prózájában. Az orosz próza legpregnánsabb sors- és alkotástörténeti változatai, az emigrációba kényszerült írók életművén belüli folytonosság lehetséges változatai – Hetényi Zsuzsa


IR-OR 520 és 540 Disszertációs témakonzultáció
Hetényi Zsuzsa, Han Anna


IR-OR 560 Doktori kollégium
Han Anna


Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig

IR-FR 420 Platonizmus és trubadúrköltészet II.
Szabics Imre
csütörtök, 16 óra, Múzeum krt. 4/C
(kéthetente, először február 20-án)


IR-FR 440 Szöveg és intertextualitás II.
Horváth Krisztina
csütörtök, 14 óra, Múzeum krt. 4/C
(kéthetente, először február 19-én)


IR-FR 440 A keresztes hadjáratok a chanson de geste-ekben
Palágyi Tivadar


IR-FR 520, 540 és 560 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig

IR-FR 460 XVIII. századi francia irodalom- és művelődéstörténet II.
Vörös Imre
csütörtök, 16:30, Múzeum krt. 4/C
(kéthetente, először február 19-én)


IR-FR 520, 540 és 560 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata

IR-LA 411 A spanyol prózaformák története. A középkor
Kulin Katalin


IR-LA 412 A spanyol prózaformák története. A XVI. század
Vasas László


IR-LA 431 Spanyol nyelvű prózaszövegek elemzése. XX. századi regény
Kulin Katalin


IR-LA 432 Spanyol nyelvű prózaszövegek elemzése. XX. századi kisregény
Scholz László