ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék
Utoljára f rissítve:
2004. dec. 16.

A letölthető .pdf kiterjesztésű fájlok megtekintéséhez szükséges
Acrobat Reader program megtalálható
például itt:


Az oldalt Microsoft Internet Explorer böngészővel
ajánljuk megtekinteni.

 

 

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
kurzuskínálata a 2004/2005. tanév őszi félévére

A képzési rendről, az általános alapelvekről, a tanegységek teljesítésének, a kurzusok felvételének módjáról olvashatnak a képzésről szóló oldalon, további részletekért lásd a doktoriskola működési szabályzatát, illetve ugyanazt másképp, egyéb praktikus tudnivalókkal együtt a magyar irodalom program elsőéves hallgatóinak írt levélben.

Az idén induló első évfolyam már kreditrendszerben végzi a tanulmányait, lásd a kari kreditszabályzatot.

Az alábbi kurzuskínálat a programoktól/programvezetőktől (augusztus 24-ig) kapott adatokon alapul. Azoktól egyes esetekben, de csak a kódszámokat illetően eltérhet, amennyiben az eredetileg a kurzushoz megadott kódszám egy másik tanegység tartalmát fedi, ezért lehetőleg ezt a kurzuskínálatot vegyék figyelembe a kurzusok indexbe való felvételekor.

A legtöbb esetben a konkrét időpont és helyszín helyett az szerepel, hogy az „oktatóval egyeztetendő”, azaz elkerülhetetlen, hogy felvegyék a kapcsolatot az adott tanszéki titkársággal vagy az oktatóval. Ezt megkönnyítendő megadjuk a z intézetek, tanszékek és lehetőleg az oktatók egyetemi elérhetőségét.

Ha a doktori titkárságot a továbbiakban értesítik a kurzuskínálat bármilyen változásáról, azt ugyanezekbe a fájlokba vezetjük be, jól láthatóan elkülönítve az elavult információtól az érvényes újat.

A kurzuskínálat különböző szempontok szerinti bontásban, többnyire (letölthető, nyomtatható) pdf kiterjesztésű fájlban olvasható. A különböző szempontok szerinti rendezés természetesen nem befolyásolja a tartalmat, esetleg a használatot könnyítheti meg.

A doktoriskola teljes kurzuskínálata programonként, a tanegységlistákkal együtt (pdf)
Csak az általános tárgyak (pdf)

Az általános tárgyakról részletesebben (időpont, helyszín, olvasmányjegyzék)

Szakmai és általános tárgyak is, de programonkénti bontásban (pdf)

Anglisztika és amerikanisztika
Modern angol és amerikai irodalom (pdf)

Kurzusleírások (pdf)

Angol reneszánsz és barokk irodalom (pdf)
Amerikanisztika (pdf)

Germanisztika
Germanisztikai irodalomtudomány (pdf)
Néderlandisztika (pdf)
Skandinavisztika 2004. augusztus 24-ig nem érkezett információ.

Magyar és uráli irodalomtudomány (folklór) és könyvtártudomány
Általános irodalomtudomány (pdf)
Összehasonlító irodalomtudomány (pdf) Szegedy-Maszák Mihály vizsgaidőpontjai: december 20., 12 óra és január 4., 10 óra
A magyar reneszánsz (pdf)
A magyar barokk irodalom (pdf)
A magyar és európai felvilágosodás (pdf)
A magyar romantika (pdf) Szegedy-Maszák Mihály vizsgaidőpontjai: december 20., 12 óra és január 4., 10 óra

A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora (pdf) Konzultációs rend, szemináriumok (pdf)
A legújabb kori magyar irodalom (pdf)
Az uráli népek folklórja és irodalma 2004. augusztus 24-ig nem érkezett információ.
Könyvtártudomány (pdf)

Szlavisztika
Orosz irodalom és irodalomkutatás (pdf)
Szláv irodalmak (pdf)
Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában (pdf)

Romanisztika
Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig (pdf)
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig (pdf)
Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet (pdf)
A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata (pdf)